Jerzy Michalak: MPK wymaga pilnej naprawy, na remonty torów trzeba przeznaczyć więcej pieniędzy

Malwina Gadawa
Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press
Jerzy Michalak, członek zarządu województwa w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl opowiada o tym, czy istnieje ryzyko, że wschodnia obwodnica Wrocławia nie powstanie i jak powinna działać kolej miejska.

To może być gorąca końcówka obecnej kadencji władz województwa. Czy urząd już przygotowuje się na protesty zapowiadane przez wójta gminy Kobierzyce? Mieszkańcy Wysokiej nie chcą wschodniej obwodnicy Wrocławia obok swoich domów.
Wójt Kobierzyc jest współodpowiedzialny za sytuację, do jakiej doszło w miejscowości Wysoka. Najpierw uczestniczył w uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje i wcześniej również przewidywał budowę drogi przez wieś Wysoka, a potem wydawał pozwolenia na budowę w okolicy miejsca, gdzie droga była planowana. Teraz protestuje przeciwko tej inwestycji. Tak się po prostu nie robi.

Czy jest jakiekolwiek ryzyko, że wschodnia obwodnica Wrocławia nie zostanie dokończona, jak sugeruje Prawo i Sprawiedliwość?
W mojej opinii nie. Podnieśliśmy ten projekt, który wcześniej był włożony do zamrażarki, bo najzwyczajniej w świecie nie było na niego pieniędzy. My je znaleźliśmy. Przypominam, że wschodnia obwodnica Wrocławia to nie tylko Wysoka, ale także północny odcinek. Tam jest wyłoniony wykonawca i wykonywanie tego kontraktu się rozpoczęło. Południowy odcinek to kwestia wydania decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Chcę wyraźnie podkreślić, że w tej chwili ma on wszystkie dane do tego, żeby taką decyzję wydać. Wszystkie warianty zostały przebadane, dysponujemy niezbędną dokumentacją, były także przeprowadzane konsultacje społeczne.

Czy urząd marszałkowski bierze pod uwagę zmianę decyzji i zmianę trasy południowego odcinka, aby przebiegał w innym wariancie, niż przez Wysoką?
Byliśmy przez prawo zobowiązani do tego, aby przedstawić także warianty alternatywne i to zrobiliśmy. Jeżeli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzna, a ma do tego pełne prawo, że to nie ten proponowany przez nas odcinek, ale jeden z alternatywnych, jest według niego bardziej optymalny, to my dostosujemy się do tej decyzji.

Kiedy kierowcy najwcześniej pojadą wschodnią Obwodnicą Wrocławia?
Z dotacji przeznaczonych na budowę tej obwodnicy musimy się rozliczyć do 2023 roku. Graniczną datą będzie zatem rok 2022.

Koniec kadencji to czas na podsumowania minionych czterech lat. Rozmawiając o priorytetach obecnie rządzącej koalicji na Dolnym Śląski nie sposób nie mówić o kolei. Coraz więcej Dolnoślązaków wybiera właśnie ten środek transportu.
Mówiąc o kolei i największych projektach tej kadencji, trzeba przypomnieć, że większość z nich jest współfinansowana z pieniędzy unijnych. Na początku tej kadencji mieliśmy pewne problemy z zawieraniem umów i ogłaszaniem konkursów, ale na szczęście są już dawno za nami. Teraz jesteśmy jednym z liderów w kwestii dotyczącej wydawania unijnych dotacji. Bardzo nas cieszy, że odnieśliśmy sukces kolejowy. W ostatnich latach o 75 procent wzrosła liczba pasażerów. Jesteśmy absolutnym liderem w skali kraju. Inne województwa mogą się pochwalić wzrostami pasażerów na poziomie co najwyżej kilkunastu procent.W większości ta liczba spada. Dolny Śląsk jest naprawdę ewenementem. Cztery lata temu przyjęliśmy pozytywistyczną metodę działania małymi, konsekwentnymi krokami. Robimy efektywną kolei przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków. To przynosi i będzie przynosić efekty, także w przyszłej kadencji. Nowe władze województwa będą otwierały nowe linie kolejowe i odbierały pociągi, które właśnie w tej chwili zamawiamy.

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że wrocławska kolej aglomeracyjna to tylko projekt na papierze.
Kilka lat temu wszyscy pytali, co to jest. Każdy o tym mówił, ale mało się działo w tej kwestii. My rozwinęliśmy ten projekt bez przecinania wstęg i oficjalnych inauguracji. Jeżeli pociąg kursuje co 30 minut, to jest to kolej aglomeracyjna, a taką częstotliwość osiągamy powoli na niektórych liniach. Bardzo chcielibyśmy także rozwinąć kolej miejską, ale do tego potrzebna jest współpraca z miastem, której na razie brakuje.

Na następnej stronie przeczytaj jak zrobić kolej miejską, dla której kierowcy zostawią samochody w garażach

Jak zrobić kolej miejską, dla której kierowcy zostawią samochody w garażach?
Konieczny jest powrót pociągów na Dworzec Świebodzki. Jest on niezbędny ze względu na już teraz zakorkowaną estakadę grabiszyńską. My, jako województwo deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby ruch kolejowy na Dworcu Świebodzckim wrócił. Do tego jednak konieczna jest współpraca z miastem i PKP. Ważna jest także budowa kolejnych przystanków i przebudowa już istniejących (chociażby przystanku Wrocław Muchobór, do którego musieliśmy niedawno dołożyć dodatkowe 7 mln zł), remont linii kolejowych. W przyszłej kadencji zostaną oddane do użytku zrewitalizowane linie kolejowe Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce i Wrocław - Sobótka - Świdnica.

Czy dobrze funkcjonująca kolej miejska zmniejszy korki we Wrocławiu?
Nie ma jednego przycisku, którego naciśnięcie spowoduje automatycznie zmniejszenie ruchu samochodów w mieście. Warto pamiętać jednak, że w miastach europejskich, które sobie poradziły z korkami, funkcjonuje kolej bądź metro. Metro jest oczywiście w tej chwili dla Wrocławia finansową mrzonką. To, co można realnie zrobić, to właśnie rozwijać kolej miejską. To na pewno jeden z niezbędnych elementów do tego, aby pozbyć się korków we Wrocławiu.

Urząd w tej kadencji skupił się także na rozwoju infrastruktury sportowej.
Delfinki, czyli małe i bardzo tanie w utrzymaniu kryte pływalnie powinny powstać w każdym powiecie. Także na kilku osiedlach we Wrocławiu. Chcemy dotować sport, ale w samorządzie województwa musimy i chcemy wspierać przede wszystkim sport młodzieżowy i dziecięcy.

Oczekiwaną przez mieszkańców naszego regionu inwestycją jest budowa nowego szpitala onkologicznego.
Przez ostatnich kilka lat dokonała się jakościowa zmiana podejścia do leczenia nowotworów. Dolny Śląsk jest przykładem, w jakim kierunku ta zmiana powinna przebiegać. Otworzyliśmy pracownie radioterapii w Legnicy i w Jeleniej Górze, żeby diagnoza i leczenie pacjenta odbywały się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Otworzyliśmy Brest Unit - Centrum Leczenia Chorób Piersi. To nowy sposób myślenia o leczeniu raka. Centrum oferuje kompleksowe leczenie nowotworów piersi, na wszystkich etapach choroby. Nowy szpital onkologiczny powstanie przy ul. Kosmonautów. Przeniesione zostaną do niego Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc. W tym roku, na koniec kadencji, poznamy koncepcję architektoniczną nowego szpitala. Jesteśmy też w trakcie zamykania budżetu tej inwestycji.

Jednym z wyzwań, w nowej kadencji samorządowej będzie walka ze smogiem. Co zrobić, żeby przepisy przyjęte przez sejmik nie były tylko zapisami na papierze, których nikt nie będzie egzekwował?
Konstruując uchwałę antysmogową, nie chcieliśmy popełnić grzechu pierworodnego, czyli stworzyć prawa, które będzie oderwane od oczekiwań ludzi. Chcę przypomnieć, że pierwotny tekst tych uchwał odbiegał od tego, co zostało ostatecznie uchwalone. W mojej opinii nowe zapisy zmieniły się na plus. Uchwały zostały bardzo dokładnie przedyskutowane z mieszkańcami. Pierwotny tekst zakładał rezygnację z palenia w piecach paliwami stałymi w 2026 roku. Po rozmowach z mieszkańcami przedłużyliśmy ten okres do roku 2028. Wtedy będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem. Wyjątkami będą tereny, do których nie da się doprowadzić sieci ciepłowniczej lub gazowniczej. Dostosowaliśmy przepisy do oczekiwań mieszkańców. Z jednej strony chcą oni mieć czyste powietrze, z drugiej musieliśmy zadbać o to, aby nie dokonywać rewolucji i to nam się udało zrobić. Teraz bardzo wiele będzie zależało od samych gmin. Trzeba przyznać, że jak na razie z obowiązku informacyjnego zdecydowanie najlepiej wywiązuje się Wrocław.

Urząd Marszałkowski z pomocą funduszy europejskich ma dofinansować wymianę starych kotłów i pieców w naszym regionie.
Pieniądze są w tej perspektywie unijnej zabezpieczone głównie na termomodernizację budynków lub na projekty, w których rezygnuje się z tradycyjnego ogrzewania paliwem stałym, np. węglem, na rzecz podłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej. Jeśli takie podłączenie jest niemożliwe lub nieopłacalne, samorząd dopłaca do instalacji nowoczesnych, ekologicznych źródeł ogrzewania, takich jak pompy ciepła.

Siłą napędową dolnośląskich inwestycji są właśnie pieniądze unijne. Czy władze województwa nie boją się, że już niedługo pieniędzy to podziału może być o wiele mniej?
Kolejna perspektywa finansowania pewnie otworzy kolejne możliwości dla samorządów, ale muszą się one przygotować na to, że funduszy będzie mniej i trzeba będzie o nie konkurować jeszcze w większym stopniu. Dlatego staraliśmy się w tej kadencji rozwijać sieć kolejową, remontujemy drogi. Dolny Śląsk będzie dobrym miejscem do mieszkania i inwestowania, jeśli będzie można się po nim szybko i sprawnie poruszać.

Jakie będą najważniejsze wyzwania w przyszłej kadencji?
Jesteśmy w momencie budowania tamy przed onkologicznym tsunami. Pamiętajmy, że chore społeczeństwo jest społeczeństwem bezproduktywnym, nie może się rozwijać i być kreatywne. Budowa nowego szpitala onkologicznego to na pewno jedno z najpoważniejszych wyzwań. Chcemy nadal rozwijać Koleje Dolnośląskie, być może przejmiemy w całości obsługę ruchu kolejowego na Dolnym Śląsku. Chcemy też skończyć planowane inwestycje drogowe.

Czy Jerzy Michalak zrezygnuje z walki o fotel prezydenta Wrocławia? Przeczytaj na następnej stronie.

Radni sejmiku nie zgodzili się na obniżenie pensji marszałkowi. Uważają, że decyzja rządu w sprawie obniżenia wynagrodzeń samorządowcom to zły pomysł.
Nie jest dobrze, kiedy żonglowanie hasłami populistycznymi staje się elementem gry politycznej. Potrzebujemy sprawnych menadżerów, ale żeby kompetentne osoby chciały działać w samorządzie muszą mieć też stabilne wynagrodzenie. To jest element pewnego ładu, od którego chce się odejść. Moim zdaniem z fatalnymi skutkami.

Wiele w ostatnim czasie mówi się o jednoczeniu samorządowców przeciwko upartyjnieniu, ale idzie to dosyć opornie. Czy samorządowcy wystawią jedną listę do sejmiku?
Wspólną listę na pewno wystawi Dolnośląski Ruch Samorządowy i Bezpartyjni Samorządowcy. Chęć startu zgłosił też ostatnio Rafał Dutkiewicz i jego najbliższe środowisko, ale już teraz słyszymy, że prawdopodobnie ta inicjatywa się nie powiedzie.

Jeżeli Rafał Dutkiewicz nie zrezygnuje ze swojej inicjatywy, a wybory do sejmiku wygra Prawo i Sprawiedliwość, to będzie to wina prezydenta Wrocławia?
Nie. W poważnej polityce nie można mówić o czyjejś winie. Nie można się obrażać na demokrację.

We Wrocławiu powstała Koalicja Obywatelska Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, która - jak wszystko na to wskazuje - poprze Jacka Sutryka, jako kandydata na prezydenta Wrocławia. Czy w związku z nowymi okolicznościami jest Pan gotowy wycofać się z walki o fotel prezydenta Wrocławia?
Ruchy, jakie ostatnio widzimy, nie zmieniają mojego podejścia do wyborów we Wrocławiu. Będę kandydował na prezydenta miasta. Jestem jednocześnie gotowy współpracować z każdym, kto tak samo powie, że MPK wymaga pilnej naprawy, na remonty torowisk tramwajowych trzeba przeznaczyć dużo więcej środków, a system opieki żłobkowej mógłby działać lepiej. Za mało w tych dyskusjach personalnych, które zdominowały politykę we Wrocławiu, jest mowy o zwykłych, codziennych sprawach i jakości życia wrocławian.

Odwołanie z rady nadzorczej spółki MPK według Pana to polityczna zemsta ratusza za krytykowanie władz?
To decyzja prezydenta, której nie będę komentował. Miał do niej pewne prawo. Na pewno nie powstrzyma mnie to przed nazywaniem mankamentów komunikacji publicznej i wskazywaniem propozycji ich rozwiązania, które już dawno powinny zostać wprowadzone.

Flesz: Firmy w dużych tarapatach z powodu epidemii

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 113

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

c
czy bolo

zna się na na panu Michalaku. Razem kręcą te lody.

w
wstyd

Panie Michalak, niech już pan przestanie udzielać wywiadów na temat Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. To już kolejna pana kadencja i gadanie o wariantach i przebiegach. Wschowscy wiedzą, że problem pana z drogami powstał od momentu wymiany dyrektora do spraw drogowych. Przez wiele lat nasz region przodował w budowie inwestycji drogowych. Czego nie można powiedzieć teraz od kiedy pan przejął resort i wymienił ludzi.

m
motorniczy 2805 moderus

moderusy i skody najgorsz chlam pesy tansze i lepsze za skody mozna 3 pesy kupic lub 3 tramwaje protarm 205 to samo co moderus.ktos wziol w lape by zniszczyc protarm wroclaw swoich firm nie popiera pan dudtkiewicz mogl piniadze wylozyc i protarm produkawal by tramwaje nadal dla wroclawia i dla innych miast mogli zarabiac remonty torowisk sa robione bylejak biora najtansze firmy ktore robia na odpiernicz tanim kosztem material bylejaki ktos tu przydalby sie by prokurator zadal nie wygodne pytania o niegospodarnosci odszkodowanie za dziure kolo sadionu slaska duzo jest inwestycji niepotrzebnych z pieniedzy ktore mialy byc przeznaczone dla mpk zostaly wydane dla slaska wroclaw pana dudtkiewicza nie bedzie i slask pojdzie za ruchem chorzow a we wroclawiu bylo juz krok od wielkich tragedi z udzialem tramwajow oczym nikt nie pisze dopiero jak tramwaj wpadnie do fosy po wykoejeniu pelen pasazwerow i potopia to wtedy wladze wroclawia obudza sie w reku z nocnikiem

R
Ruina

Jak widze jakakolwiek kolejna informacje dotyczaca wroclawskiego MPK to mi sie po prostu ulewa. Jak mozna bylo doprowadzic komunikacje w miejsce do takiej ruiny.

I
Ignacy

strach sie bac jezdzic obecnie tymi tramwajami. Nigdy nie wiesz kiedy znajdziesz sie pod drugiej stronie ulicu. A najgorsze jest to ze nikt z tymi nic nie robi...

O
Olo

Akurat na komunikacji zbiorowej to Michalak sie zna. Koleje Dolnoslaskie funkcjoinuja rewelacyjnie i to nie podlega zadnej dyskusji. MPK we Wroclawiu powinno sie na nich wzorowac

w
wstyd

To jak wygląda obecnie cała wrocławska komunikacja to jeden wielki wstyd. Prezydent Dutkiewicz powinien się wstydzić. Wielkie imprezy były, ale o tak ważne dla ludzi tematy nie potrafił zadbać. Oby ta władza nie była kontynuowana przez jego podopiecznego Sutryka.

P
Pół Sukcesu

Nie Karmić Trolli

M
Mjjj

Prawda jest taka, że wszystko w tym mieście wymaga zmiany

G
Glos

Komunikacja zdecydowanie wymaga zmiany, pełna zgoda.

a
andrzej motorniczy

kiedys bilety byly w kazdym kiosku system biletowy na ktory wyrzucono w bloto miliony zawiesza sie ludzie jada na gape kontrolerzy maja w d tlumaczenia kaza isc i wyjasniac sprawe na prusa tramwaje moderusy to jeden wielki bubel to samo co protarm 204 tylko pudlo moderus 1 cenowo =3 tramwaje protarm 204 protarmu juz niema a moglo miasto na produkcji tramwajow zarobic przyklad tramwaj najdluzszy ktory w krakowie jezdzi wyprodukowany we wroclawiu mogla byc seria wieksza pan dudtkiewicz zamiast lozyc na mpk miliony woli te miiony dac na upadajacy slask pana dudtkiewicza nie bedzie i slask pjdzie droga ruchu chorzow to jest niegosodarnosc laowkarstwo niszczenie wlasego gniazda prokurator powinien zajac sie tymi sprawami

f
fff

Juruś propozycja: Załóż sobie na szyję "węzeł przesiadkowy", przywiąż się do sztangi, którą tak miłujesz, idź na najbliższy most... i uwolnij nas od swojej partackiej persony ok?

G
Gość

zarząd MPK wydał niepotrzebnie grubą kasę na kasowniki i podniósł ceny biletów, zamiast zająć się torami. Ale dopiero teraz zrozumieli że to był błąd i chętnie to naprawią w następnej kadencji....

b
buba

wydane półtora miliarda dla circa 4000 "kibiców"
no ale widziało swoją osobę w telewizji

G
Gość

To czemu rada nadzorcza mpk nie odwołała do tej pory zarzadu mpk skoro jest tak żle? A ,moze kandydat powie skad wezmie na to wszystko kasiorę?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3