Grillowanie i rozpalanie ognisk

Kamil Gross
Udostępnij:
Porad prawnych udziela naszym Czytelnikom adwokat Kamil Gross.

Długi weekend majowy za nami, a co za tym idzie, sezon grillowy można uznać za otwarty. Pogoda co prawda nie dopisała, ale z pewnością i tak wielu z nas rozpaliło przydomowe grille i ogniska. Czy grillując i rozpalając ogniska można naruszyć prawo? Brak jest w polskim ustawodawstwie regulacji dotyczących stricte rozpalania grillów i ognisk, jednakże nie oznacza to, że możemy to robić w sposób zupełnie dowolny. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Czynności takie uznane są przez rozporządzenie za mogące spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Jeżeli więc, rozpalimy ognisko lub grilla w miejscu, w którym nie zagraża to zapaleniu materiałów palnych albo sąsiednich budynków, nie naruszymy przepisów prawnych. Nie wolno jednak rozniecać ognia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, a także w odległości 100 metrów od granicy lasów. Wzniecając jakiekolwiek źródło ognia musimy jednak pamiętać, że opał do palenia ognisk lub grilla musi być zgodny z przepisami. W tym celu wolno używać drewna, podpałki itd. Nie wolno natomiast używać śmieci i odpadów roślinnych. Należy zapobiegać temu, aby ogień się rozprzestrzenił poza palenisko. Przy rozpalonym ognisku lub grillu zawsze musi czuwać osoba pełnoletnia. Palenisko do ognia musi zostać przygotowane w odpowiedni sposób. Można je wyznaczyć poprzez wydzielony krąg oczyszczony z roślin, ogrodzony np. kamieniami. Jeżeli zamierzamy rozpalić ognisko na cudzym gruncie, zawsze musimy uzyskać uprzednią zgodę właściciela nieruchomości. Oprócz powyższych ograniczeń wynikających z zasad bezpieczeństwa, należy pamiętać że grillowanie lub palenie ognisk nie może przeszkadzać naszym sąsiadom. Każde zastrzeżenia zgłaszane przez właścicieli nieruchomości sąsiednich należy wziąć pod uwagę. W przeciwnym razie narazimy się na interwencję Straży Miejskiej lub Policji, która w pewnych okolicznościach może okazać się zasadna i zakończyć się wymierzeniem mandatu karnego. Grillowanie i palenie ognisk pociąga za sobą wyprodukowanie z reguły dość znacznych ilości dymu oraz zapachów, które przedostając się na nieruchomości sąsiednie może doprowadzić do zakłócenia spokoju ich posiadaczy. Prawo sąsiadów do niezakłóconego korzystania przez nich z nieruchomości ustanowione zostało w art. 140 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym przepisem w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Zgodnie natomiast z art. 144 k.c. właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Możemy więc swobodnie korzystać z naszych nieruchomości, w tym także poprzez zapraszanie gości, wspólne grillowanie i rozpalanie ognisk, ale nie możemy naszym działaniem naruszać praw mieszkańców najbliższej okolicy. Wytwarzanie dymów i zapachów, które przedostając się na sąsiednie nieruchomości zakłócają korzystanie z nich ponad przeciętną miarę, stanowi tzw. immisje. Innymi słowy, immisje to wszelkie działania właściciela nieruchomości zbyt odczuwalne, a przez to uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości. Jeżeli będziemy rozpalać grille i ogniska w ten sposób, że dymy i zapachy będą przedostawać się na nieruchomości sąsiednie, a przez to sprawiać że korzystanie z nieruchomości przez naszych sąsiadów okaże się zakłócone ponad przeciętną miarę, sąsiedzi będą mieli prawo interweniować. W pierwszej kolejności mają prawo wezwać nas ustnie lub pisemnie do zaprzestania naruszeń, a jeżeli to nie poskutkuje, będą mogli skierować sprawę na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania ochrony. Wiemy już jak postępować w naszych ogrodach przydomowych, działkach letniskowych i ogródkach działkowych. Co jednak zrobić jeżeli mieszkamy w domu wielorodzinnym lub w bloku? W przypadku budynków wielorodzinnych, na rozpalenie grilla lub ogniska niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli mieszkań. Wynika to z faktu, że zazwyczaj posiadacze sąsiednich mieszkań są ułamkowymi właścicielami lub użytkownikami także gruntu, na którym stoi budynek i terenu wokół niego. Wszyscy mieszkańcy takiego budynku mają w związku z tym prawo korzystania z nieruchomości wspólnej - terenu wokół budynku. Przed rozpaleniem grilla lub ogniska warto zajrzeć do regulaminu danej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej oraz wewnętrznych przepisów porządku domowego. Może bowiem okazać się, że grillowanie lub rozpalanie ognisk na terenie osiedla zostało zabronione. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy przed rozpaleniem grilla na balkonie przynależnym do mieszkania. Z reguły jest to zabronione przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię. Wynika to z faktu, że rozpalenie grilla na balkonie będzie najczęściej powodowało nadmierne przedostawanie się dymów i zapachów do wnętrza sąsiednich mieszkań, a także stanowi zagrożenie pożarowe dla całego budynku. Rozpalając jakiekolwiek źródło ognia za każdym razem należy zachować zdrowy rozsądek oraz szczególną ostrożność. Miejmy świadomość, że grillowanie na balkonie lub np. drewnianym tarasie naprawdę może zakończyć się pożarem. Po zakończeniu ogniska należy je dokładnie ugasić.

Za wszystkie skutki palenia grilla i ognisk odpowiada posiadacz nieruchomości, w tym także karnie. Reguluje to Kodeks wykroczeń, który w art. 82 § 1 stanowi m.in., iż kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Także ten, kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Tej samej karze podlega ten, kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem. Musimy mieć również pieczę nad osobami małoletnimi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kto bowiem zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany. Karę aresztu wymierza się w dniach. Najkrótsza kara aresztu wynosi 5 dni, a najdłuższa 30 dni. Kara ograniczenia wolności trwa miesiąc. W tym czasie ukarany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Sąd może zobowiązać ukaranego do naprawienia wyrządzonej szkody oraz przeproszenia pokrzywdzonego. Grzywnę natomiast wymierza się w wysokości do 20 zł do nawet 5.000 zł. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Korzystajmy więc z wiosennej aury, towarzystwa przyjaciół i rodziny, bawmy się, grillujmy i spędzajmy miłe wieczory przy ognisku, jednakże zachowujmy przy tym należytą ostrożność, a także nie utrudniajmy życia naszym sąsiadom. Może to bowiem wywołać nie tylko niepotrzebne konflikty sąsiedzkie, ale także pociągnąć za sobą niechciane przez nas skutki prawne, w tym narazić nas na odpowiedzialność karną.

STRONA INTERNETOWA ADWOKATA KAMILA GROSSA

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie