MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Odpady trafią do cementowni jako cenne paliwo alternatywne

Agnieszka Gryc
Bielawa. Dzięki unijnej dotacji odpady komunalne z 4 powiatów nie trafią na składowiska, ale będą paliwem alternatywnym do produkcji cementu

Miesięcznie do Ekologicznego Centrum Odpadów w Bielawie trafia ponad cztery tysiące ton odpadów od ponad 155 tysięcy mieszkańców z czterech powiatów: dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego – stwierdza Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Tylko 10 procent tych śmieci jest posegregowanych. Całość najpierw zostaje ręcznie segregowana. Pracownicy wybierają elementy wielkogabarytowe, czyli wersalki, materace, gruz, elektronikę, słowem wszystko to, co mogłoby uszkodzić linię sortowniczą.

– Na tym etapie pozyskujemy odpady wtórne, w tym tworzywa sztuczne, szkło, papier, makulaturę, zużytą elektronikę, drewno, tekstylia, opakowania wielomateriałowe oraz metale żelazne i nieżelazne – wylicza Zbigniew Chlipała, kierownik Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie.

Dopiero po tej wstępnej selekcji, wszystkie odpady, które mieszkańcy najpierw gromadzą w swoim domu, trafiają na linię sortowniczą.

Tam zostają poddane obróbce mechanicznej w instalacji, która umożliwia wydzielenie ze strumienia odpadów frakcji biologicznej o wielkości do 80 mm.

Dzięki nowej inwestycji teraz będzie można pozyskać jeszcze więcej surowców wtórnych. Unijne pieniądze, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, pozwolą bowiem na rozbudowę linii sortowniczej.

– Wsparcie z UE jest bezzwrotną dotacją – zaznacza Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOSiGW we Wrocławiu. – Z naszych krajowych środków udzieliliśmy także niskooprocentowanej pożyczki, która umożliwiła uzupełnienie wkładu własnego na realizację tej inwestycji – dodaje prezes.

Nowe urządzenia, m.in. separatory magnetyczne, przesiewacz i rozdrabniarka, umożliwią oddzielenie złomu od reszty odpadów.

– W efekcie będziemy pozyskiwali więcej aluminium i stali – dodaje kierownik.
Z pozostałych śmieci, z których nie dało się już wysegregować odpadów wtórnych, powstaje odpad. Ten następnie zostaje przekazany do zakładu zajmującego się produkcją paliwa alternatywnego RDF. Jest ono potem wykorzystywane do produkcji cementu w cementowniach.

Coraz mniej odpadów na wysypiska
A to niejedyne korzyści płynące z modernizacji bielawskiego Centrum. Na wysypisko śmieci trafi teraz o ponad 36 procent odpadów mniej.
Odpady, które nie nadają się do odzysku, zostają poddane kompostowaniu w specjalnych namiotach. W efekcie ich ilość znacznie się zmniejszy.
Efekt środowiskowy jest jedną z najważniejszych korzyści ze zmian wprowadzanych właśnie w Centrum. – To niesie za sobą pozytywne skutki dla mieszkańców gmin. Jeśli spełnimy unijne wymagania dotyczące ilości składowanych odpadów, to wówczas gminy nie zapłacą kar, nie obciążą więc nimi swoich mieszkańców – zaznacza kierownik Ekologicznego Centrum Odpadów.

Inwestycja w pigułce

 • Wartość całkowita zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie”, realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach:
  6 mln 446 tys. zł
 • Wartość dotacji z UE:
  3 mln 670 tys. zł
 • Wartość uzyskanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska iGospodarkiWodnej we Wrocławiu:
  3 mln 670 tys. zł (pożyczka na płynność finansową)
  715 tys. zł (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego)
 • Zakres inwestycji: rozbudowa linii sortowniczej, budowa instalacji do kompostowania odpadów
 • Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

  Zadania obsługiwane przez WFOŚGiW we Wrocławiu
  Gospodarka wodno-ściekowa

  • Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej – Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Środa Śląska, Ciechów i Bukówek
  • Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna Suplaz Sp. z o.o. w Sulikowie – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda
  • WiK Sp. z o.o. w Strzegomiu – Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom
  • HYDRO-TECH Sp. z o.o. w Nowogrodźcu – Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – I etap
  • ZWiK Sp. z o.o. Strzelin – Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu
  • Gmina Ziębice – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice
  • ZWiK Sp. z o.o. Oława – Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława
  • WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowe na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – etap I
  • Gmina Siechnice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie
  • Gmina Miejska Głogów – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo- wschodniej części miasta Głogów
  • ZUK w Miękini – Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław w części gminy Miękinia
  • ZWiK Sp. z o.o. Oława – Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława– II etap
  • MPWiK Wrocław – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – IV etap
  • Gmina Świebodzice – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej – Świebodzice
  • MPWiK we Wrocławiu – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – VI etap
  • LPWiK S.A. – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica
  • Gmina Twardogóra – Przebudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Twardogórze
  • Gmina Trzebnica – Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Trzebnica
  • ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej – Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jurczycach – etap I
  • Gmina Oborniki Śląskie – Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie
  • Gmina Czernica – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernica
  • PWŚ Sp. z o.o. Żarów – Poprawa gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarów
  • Gmina Stronie Śląskie – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie
  • MGK Sp. z o.o. Oleśnica – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
  • PWiK Sp. z o.o. Bolesławiec – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bolesławiec
  • SGK Sp. z o.o. Syców – Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Sycowa
  • WZWiK Wałbrzych – Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
  • Gmina Długołęka – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mirkowie - etap II
  • Gmina Oława – Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice
  • Gmina Twardogóra – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie
  • Gmina Długołęka – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczów, gm. Długołęka

  Gospodarka odpadami

  • DiS Sp. z o.o. – Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych
  • PGK „Sanikom” Sp. z o.o w Lu-bawce – Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami
  • ZUK Pieszyce – Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie

  Opracowanie dokumentacji na zadania realizowane w latach 2014-2020

  • PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – przygotowanie dokumentacji
  • Gmina Miejska Chojnów – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Go-liszowie dla aglomeracji Chojnów – opracowanie dokumentacji projekt.
  • Gmina Jawor – Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej
  • Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – Opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu dzierżoniowskiego – etap II
  • Gmina Miejska Kamienna Góra – Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze
  • Gmina Wisznia Mała – Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w Aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice
  • ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie – Przygotowanie dokumentacji projektowej międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
  • RPK Sp. z o.o. w Złotoryi – Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi, etap I przygotowanie dokumentacji
  • MPWiK S.A. we Wrocławiu – Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Etap przygotowawczy
  • LPWiK S.A. – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap II – opracowanie dokumentacji
  • Gmina Mieroszów – Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mieroszów
  • WK Sp z o.o. w Kłodzku – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka, etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej
  • Gmina Jaworzyna Śląska – Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji dla wsi Pastuchów i Piotrowice Świdnickie w aglomeracji Żarów
  • „Hydrotech” Sp. z o.o. Nowogrodziec – Opracowanie dokumentacji na realizację przedsięwzięcia pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec, etap II – m. Godzieszów, Czerna, Nowa Wieś, Zebrzydowa

  Zadania obsługiwane przez NFOŚiGW:
  Gospodarka wodno-ściekowa

  • PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki BaryczyZGO
  • MPWiK S.A. – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – etap III
  • MPWiK S.A. – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – etap V
  • PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra

  Gospodarka odpadami

  • Gać Sp. z o.o. – System gospodarki odpadami Ślęża – Oława
  emisja bez ograniczeń wiekowych
  Wideo

  Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

  Dołącz do nas na Facebooku!

  Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

  Polub nas na Facebooku!

  Kontakt z redakcją

  Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

  Napisz do nas!

  Polecane oferty

  Materiały promocyjne partnera
  Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska