Ponad 700 nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Zobacz, gdzie przybędzie miejsc dla maluchów

Andrzej Zwoliński
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął kolejny konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na Dolnym Śląsku. Beneficjenci z całego regionu wzięli dziś udział w uroczystym finale, jaki zorganizowano w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Pieniądze popłyną do Wrocławia oraz powiatów: bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, głogowskiego, górowskiego, kłodzkiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wołowskiego, wrocławskiego, ząbkowickiego i zgorzeleckiego.

- Ponad 20 proc. osób, które pozostają bezrobotne, to rodzice małych dzieci, a prawie 17 proc. stanowią kobiety, które nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka. Zależy nam na odwróceniu tego trendu i chcemy zlikwidować bariery, które mają przed sobą młodzi rodzice. Dlatego wspieramy powstawanie nowych żłobków i klubów malucha na Dolnym Śląsku dla dzieci do 3 roku życia - mówił Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Podkreślił, że DWUP stara się działać kompleksowo, bo oprócz funduszy na przygotowanie żłobków i klubów dziecięcych, przekazuje pieniądze na funkcjonowanie placówki przez dwa lata.

- Wynagrodzenia personelu, koszt za wyżywienie i pobyt dziecka sprawiają, że w placówkach obowiązuje symboliczna opłata dla rodziców 150-250 zł miesięcznie. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, a także osoby bezrobotne i pracujące, których dzieci mają mniej niż 3 lata - mówił Kotecki

Władze województwa dolnośląskiego przekonują, że często koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają jednego z rodziców do podejmowania pracy. Nierzadko też brak zorganizowanej opieki, wręcz uniemożliwia podjęcie pracy.

- To bardzo ważne, bo w miejscach w których nie ma możliwości znalezienia opieki nad dzieckiem. Często uniemożliwia podjęcie pracy i możemy tu mówić o wykluczeniu społecznym, a my z tym chcemy walczyć - argumentował Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha trafiły do 22 projektodawców. Do dziś zapadła decyzja o realizacji w sumie 125 projektów wartych 181,8 mln zł, co pozwoli na utworzenie 4.029 miejsc w żłobkach i klubach malucha, zatrudnienie 490 niań i opiekunów dziennych.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia - mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika czy robotyka. W najnowszym konkursie zakupione zostaną m. in. basen z podświetlanymi piłeczkami do terapii SI (Integracji sensorycznej), multimedialna tablica informacyjna dla rodziców, kącik zabaw z suchym basenem, wózek 6-osobowy, magiczny dywan, magiczna ściana.

W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczono już prawie 182 mln zł na żłobki i kluby malucha. Pieniądze pozwolą na uruchomienie w sumie ponad 4 tys. miejsc.

W tych placówkach przybędzie miejsc dla dzieci:

 • Brzeg Dolny, Gromadka, Długołęka, Lądek-Zdrój, Gmina Wiejska Kłodzko, Gmina Wiejska Oleśnica, Wińsko – (wartość projektu ponad 14,83 mln zł, beneficjent: Województwo Dolnośląskie wraz z samorządami lokalnymi). W ramach projektu Dolnośląskie żłobki II powstanie 240 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizatorem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

 • Ciepłowody (wartość projektu ponad 623 tys. zł, beneficjent: Gmina Ciepłowody). W ramach projektu Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody powstanie 11 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Gmina Długołęka (wartość projektu 764 tys. zł, beneficjent: spółka JUSTXU). W ramach projektu Powrót do pracy z Wesołymi Motylkami II sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc w żłobku.

 • Dobrzykowice (wartość projektu 1,94 mln zł, beneficjent: ALTO Marta Nowak). W ramach projektu Nowe grupy w żłobku ALTO w Dobrzykowicach sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Domaniów (wartość projektu 1,20 mln zł, beneficjent: Gmina Domaniów). W ramach projektu Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Gmina Dzierżoniów (wartość projektu 1,56 mln zł, beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, partner: Gmina Dzierżoniów). W ramach projektu Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów sfinansowana zostanie działalność 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Głogów (wartość projektu ponad 617 tys. zł, beneficjent: Gmina Miejska Głogów). W ramach projektu Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów - utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 powstanie 17 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 • Kostomłoty (wartość projektu 3,51 mln zł, beneficjent: Gmina Kostomłoty). W ramach projektu „Wesołe Skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Międzybórz (wartość projektu ponad 1,18 mln zł, beneficjent: Euro Trend Sylwia Sendek). W ramach projektu U Kubusia Puchatka – pierwszy żłobek w gminie Międzybórz powstanie 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Pieńsk (wartość projektu ponad 2,75 mln zł, beneficjent: Gmina Pieńsk). W ramach projektu Pierwszy Miejski Żłobek w Gminie Pieńsk – szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców! powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Prusice (wartość projektu ponad 1,65 mln zł, beneficjent: Gmina Prusice). W ramach projektu Żłobek pod Trzema Wieżami w Gminie Prusice powstanie 39 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Strzegom, Jedlina Zdrój (wartość projektu ponad 2,9 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej, partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Miejska Jedlina-Zdrój). W ramach projektu Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie-Zdroju powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Trzebnica (wartość projektu ponad 784 tys. zł, beneficjent: Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka” Joanna Mszyca). W ramach projektu Wracamy do pracy ze Żłobkiem Koniczynka w Trzebnicy powstaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Wąsosz (wartość projektu ponad 285 tys. zł, beneficjent: Gmina Wąsosz). W ramach projektu Wąsosz stawia na maluchy! powstanie 8 miejsc w klubie dziecięcym.
 • Węgliniec (wartość projektu 1,68 mln zł, beneficjent: Gmina Węgliniec). W ramach projektu Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Wrocław (wartość projektu ponad 1,14 mln zł, beneficjent: AQQ Elżbieta Rejda). W ramach projektu Muzyczny żłobek AQQ powstanie 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Zgorzelec (wartość projektu ponad 625 tys. zł, beneficjent: „Chatka Puchatka” Firma Wielobranżowa Agnieszka Smolarska). W ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej rodziców poprzez utworzenie kolejnych miejsc dla dzieci w Żłobku „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu! powstanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław (2 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.
 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki), (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim (2 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.
 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki, wałbrzyski), subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,86 mln zł, beneficjent: Ośrodek Wspierania Innowacyjnych Biznesów, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wałbrzyskim, wrocławskim i mieście Wrocław (3 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 50 niań.
 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1,88 mln zł, beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu Aktywne Mamy rodzice będą mogli liczyć na pomoc 70 niań, a także poradnictwo zawodowe i szkolenia.
 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1 mln zł, beneficjent: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, partner: ARTCOM Paweł Rozmarynowski). W ramach projektu Aktywni rodzice przewidziano pomoc 26 niań, a także doradztwo oraz szkolenia zawodowe.

Samochody Google robią nowe zdjęcia Wrocławia

Dziś zaczynają obowiązywać nowe zasady podczas kontroli samochodów przez policję. Jak teraz będzie wyglądała kontrola drogówki? Zobacz najważniejsze zmiany na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Od dziś nowy kodeks drogowy. Nie znasz tych zasad? Mandat! [ZOBACZ]

Nie przegap!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wystawa "Biczowani" w galerii ORAC

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Spuścizna po PRLu

I Panu Tusku.

S
Stachu
10 października, 8:57, Gość:

Jakie 150-200zł ????? ja za złobek państwowy płacę symboliczna opłatę 603zł...................

Są żłobki państwowe?

Ps

Poślij malucha do prywatnego bez dotacji koszty o wiele większe.

Ps2

Czytaj ze zrozumieniem...

k
kk
10 października, 9:46, Sfrustrowany rodzic:

A kiedy bedzie wiecej miejsc we wroclawskich przedszkolach. Juz nie wspomne o tym ze sasiedzi zza Buga maja pierwszenstwo.

to jest [wulgaryzm] skandal!

S
Sfrustrowany rodzic

A kiedy bedzie wiecej miejsc we wroclawskich przedszkolach. Juz nie wspomne o tym ze sasiedzi zza Buga maja pierwszenstwo.

G
Gość

Jakie 150-200zł ????? ja za złobek państwowy płacę symboliczna opłatę 603zł...................

S
Svietlana

Coraz wiecej lahowskih benkartuf, [wulgaryzm]adz z naszego krajo

Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie