Podwrocławskie gminy żegnają szamba i budują żłobki (PLANY NA 2014 ROK)

Malwina Gadawa
Długołęka wybudowała pierwszy żłobek w powiecie wrocławskim
Długołęka wybudowała pierwszy żłobek w powiecie wrocławskim Malwina Gadawa
Udostępnij:
Część musiała walczyć z podtopieniami, wszyscy - z wprowadzaniem ustawy śmieciowej. Wójtowie i burmistrzowie z gmin w powiecie wrocławskim zgodnie mówią, że miniony rok był dla nich pracowity. Twierdzą, że udało się wiele zrobić, ale nie brakowało także trudnych momentów, związanych chociażby z czerwcowymi podtopieniami. Najbardziej ucierpiały wtedy gminy Czernica i Sobótka. Poprosiliśmy włodarzy gmin z powiatu wrocławskiego o podsumowanie, co udało im się zrobić w minionym roku i jakie mają plany na 2014 rok.

Okazuje się, że w planach nie brakuje w nich dużych przedsięwzięć i inwestycji. Czy wszystkie uda się przeprowadzić? Czas pokaże Wójt gminy Czernica Stefan Dębski chwali się, że w 2013 roku udało się zrealizować prawie wszystkie zaplanowane zadania, choć był to trudny rok. - Wiele problemów sprawiła nam wiosenna powódź. Długa zima, krótka, deszczowa wiosna zwiększyła koszty i negatywnie wpłynęła na plony. Straty w rolnictwie były ogromne - ocenia.

Starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki
mówi, że w 2013 roku udało się wyremontować blisko 53 km dróg powiatowych. - Choć liczba ta może początkowo nie przemawiać do wyobraźni mieszkańców, warto wspomnieć, że jest to blisko 10 procent wszystkich dróg będących w zarządzie powiatu wrocławskiego - mówi Roman Potocki. Koszt prac wyniósł ponad 20 mln złotych. Co powiat planuje na 2014 rok? Chce przy współpracy z gminami budować chodniki. A także zorganizować kolejną edycję konkursu przyrodniczego i warsztatów ekologicznych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Ważnym wydarzeniem w kalendarzu mają być także lekcje obywatelskie, które połączą wiedzę teoretyczną z praktyką.

ZOBACZ NA NASTĘPNEJ STRONIE, CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ W PODWROCŁAWSKICH GMINACH W MINIONYM ROKU I JAKIE SĄ PLANY NA ROK 2014

Ogólne podsumowanie powtarza się: - Były trudne momenty, ale daliśmy radę. W przyszłym roku chcemy zrobić jeszcze więcej.

Gmina Czernica
W gminie Czernica w ubiegłym roku wiele problemów zrodziła wiosenna powódź. - Zalanie znacznych terenów i upraw zmusiło nas do zwiększenia nakładów na meliorację, drożność rowów i przepustów. Podejmujemy również działania, które zniechęcą mieszkańców do podłączania deszczówki do kanalizacji sanitarnej - mówi Stefan Dębski, wójt gminy Czernica.

Przyznaje także, że ustawa śmieciowa, która weszła w życie od lipca wzbudziła wiele emocji i wątpliwości wśród mieszkańców gminy. - Początki jej wdrażania były trudne, bo firma, która wygrała przetarg na wywóz odpadów miała problemy z dostarczaniem pojemników i terminowym ich odbiorem. Teraz problemy są już coraz mniejsze - mówi Dębski. Taka sytuacja dotyczyła nie tylko Czernicy, ale także innych gmin.

Do końca listopada w gminie Czernica zakończono większość zaplanowanych w tym roku inwestycji i remontów dróg. Na odcinku około czterech kilometrów zamontowano 85 lamp, a wyremontowano i zmodernizowano ponad 27 kilometrów dróg. Najważniejsze inwestycje w minionym roku, to te związane z budową kanalizacji sanitarnej. - To taka przebudowa oczyszczalni ścieków, że jest powiązana z kanalizacją miejską Wrocławia, a także przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Studziennej w Kamieńcu Wrocławskim- tłumaczy Stefan Dębski. W minionym roku ocieplono budynek gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim.Remontu doczekała się także miejscowa świetlica. Przebudowano siedzibę strażaków ochotników w Chrząstawie Wielkiej. Wyremontowano przyziemie klubu środowiskowego "Kuźnia" w Kamieńcu Wrocławskim i dach Przedszkola Publicznego w Czernicy. Znaczącym osiągnięciem dla gminy było także kupno nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kamieńcu.

Gmina Kąty Wrocławskie
Antoni Kopeć, burmistrz gminy Kąty Wrocławskie uważa, że to był dobry rok. Mieszkańcy otrzymali do korzystania nowa salę sportową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Zbudowane zostały nowe drogi na Osiedlu Kwiatowym w Kątach, w Smolcu i z Wojtkowic do Strzeganowic. - Kontynuowaliśmy budowę kanalizacji w Sadkowie i Baranowicach-Bliżu. Zadań inwestycyjnych było dużo. To także nowy cmentarz, wyremontowane świetlice, nowe oświetlenie, nakładki asfaltowe na drogach lokalnych czy doposażone place zabaw dla dzieci. Dumą nas wszystkich jest wyremontowany ratusz, który stanowi wizytówkę całej naszej gminy. Bardzo ubolewam, że nie udało się w mijającym roku przebudować drogi powiatowej w miejscowości Smolec wraz z chodnikiem przy ulicy Chłopskiej. Zawirowania polityczne w radzie powiatu nie sprzyjały rozpoczęciu tego zadania. Gmina deklarowała wsparcie finansowe, lecz powiat nie zdążył tego zadania rozpocząć - komentuje burmistrz Antoni Kopeć.

Co czeka mieszkańców gminy Katy Wrocławskie w przyszłym roku? Z ponad 80-milionowego budżetu władze gminy, aż 23 miliony zł chcą przeznaczyć na inwestycje. W planie jest rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Smolcu, przebudowa ulic: Popiełuszki w Kątach Wrocławskich i Jarzębinowej w Smolcu. W planach jest także kanalizacja północno-wschodniej części gminy, rozpoczynając od wykonania projektów. - Chcemy poprawić stan kolejnych ulic lokalnych, wykonując na nich nakładki asfaltowe. W ten sposób doprowadzimy do odpowiednich standardów ulicę Słoneczną w Sadkowie. W planach mamy też remont świetlicy w Gądowie i terenów sportowych w Mokronosie, Małkowicach i rekreacyjnych w Zachowicach, Starym Dworze i przy przedszkolu w Kątach Wrocławskich. Mam nadzieję i wiarę , że uda nam się to zrealizować - mówi burmistrz.

CZYTAJ DALEJ O PLANACH GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI I KOBIERZYCE

Gmina Jordanów Śląski
- Pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej, gmina Jordanów Śląski, starała się maksymalnie wykorzystać wszelkie pojawiające się możliwości. Świadczy o tym pokaźna suma pieniędzy pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, które przeznaczono na budowę nowych dróg, kanalizacji sanitarnej czy remonty świetlic wiejskich - mówi wójt gminy Henryk Kuriata. Dzięki pieniądzom z Unii wyremontowano w ubiegłym roku świetlicę wiejską w Jordanowie. Wykonano także 2,5 kilometra sieci kanalizacyjnej w Dankowicach. Udało się także wyremontować około 1,5 kilometra dróg w Jordanowie i w Janówku. - Przyszłoroczny budżet nie będzie różnił się znacząco od poprzednich, ale może być trudno z realizacją niektórych zaplanowanych zadań, przez obniżkę subwencji z budżetu państwa - zapowiada wójt. W gminie planuje się remont sieci wodociągowej w Wilczkowicach i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jordanowie Śląskim. W planach jest także wybudowanie terenu rekreacyjnego nad jordanowskim zalewem. Znajdzie się tam miejsce na plac zabaw, na grillowanie, a także boisko do gry w siatkówkę. Planuje się także wymienić lampy oświetleniowe w granicach całej gminy.

Gmina Kobierzyce
Tutaj jedną z najważniejszych inwestycji, która rozpoczęła się w 2013 roku i trwa to budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym. Powierzchnia nowej, w części dwukondygnacyjnej szkoły będzie wynosiła ok. 7000 mkw. W budynku znajdzie się: szkoła podstawowa, przedszkole, część sportowa z dużą salą gimnastyczną, aula, biblioteka, dwie świetlice, stołówka z kuchnią wraz z pomieszczeniami socjalnymi i część administracyjna. Planowane otwarcie szkoły w Tyńcu przewidziano na wrzesień 2014. Koszt budowy wynosi około 30 mln zł i jest całkowicie finansowany z budżetu gminy Kobierzyce. To jednak nie koniec oświatowych inwestycji. W minionym roku rozbudowano budynek szkoły w Pustkowie Żurawskim i dobudowano nową część do Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich. Mieszkańcy Wierzbic też mają się z czego cieszyć, bo dostali do użytkowania nową świetlicę. W Dobkowicach za to wyremontowano dotychczasową świetlicę. - Dużym przedsięwzięciem jest budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy Kobierzyce. Miejscowości, które na tym skorzystają to: Żurawice, Pustków Żurawski, Solna, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce, Wierzbice, Dobkowice, Owsianka, Damianowice - wylicza wójt Ryszard Pacholik. Dodaje, że kolejnym dużym projektem, w ramach rewitalizacji miejscowości jest uporządkowanie przestrzenne Kobierzyc.

Dobiega końca remont Posterunku Policji w Kobierzycach. Wcześniej powstał minidworzec autobusowy. Przebudowano budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyremontowano remizę strażacką i wiele innych budynków. W minionym roku zakończono także adaptację pomieszczeń w budynku komunalnym w Pustkowie Wilczkowskim. Funkcjonuje tam ośrodek zdrowia zyskał nowe gabinety. Gmina Kobierzyce może się także pochwalić zagranicznymi inwestycjami. Budowę nowej siedziby w Biskupicach Podgórnych zakończyła firma Lapp Kabel. Jest to jeden z głównych dostawców kabli na świecie.

W Bielanach Wrocławskich powstała nowa Ikea - największy i najnowocześniejszy sklep szwedzkiego koncernu w Polsce. Jest on ponad dwukrotnie większy niż dotychczasowy. O miejsce poprzedniej siedziby Ikei zostanie powiększony Park Handlowy Bielany. Decyzję o zainwestowaniu w gminie podjął także amerykański koncern Amazon. Jest to światowy potentat handlu internetowego. Obecnie prace budowlane w Bielanach Wrocławskich są w toku. Powstaną tu dwa centra logistyczne, a jedno z nich zostanie otwarte już w 2014 roku. Docelowo pracę znajdzie w nich 4 tysiące pracowników, a sezonowo nawet dodatkowo 6 tysięcy osób.

W 2014 roku w Wysokiej planuje się rozpocząć budowę szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka. Rozważana jest jest również modernizacja ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym.

CZYTAJ DALEJ O PLANACH GMINY MIETKÓW I SIECHNICE
Gmina Mietków
W 2013 roku w gminie Mietków wybudowano i oddano do użytkowania budynek ośrodka zdrowia i urzędu gminy, w którym znalazły miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy Piławy mogą się cieszyć z nowego chodnika, a Wawrzeńczyc z drogi. Utwardzono kilka kilometrów dróg dojazdowych do pól, rozbudowano o zaplecze kuchenne świetlicę w Domanicach. Wójt Adam Kozarowicz informuje, że był to pierwszy rok świecenia lamp sodowych, które zostały wymienione w całej gminie. W ubiegłym roku zorganizowano także duże imprezy - triathlon o randze mistrzostw Polski i marinowanie. Podczas marinowania w ciągu dwóch dni przez gminę przewinęło się około 10 tys. osób.
W przyszłym roku wójt planuje wybudowanie chodnika w Milinie i Domanicach, a także drogi w Borzygniewie.

Gmina Siechnice
Burmistrz Siechnic Milan Ušák przypomina, że w ubiegłym roku wśród najważniejszych inwestycji trzeba wymienić nie tylko te gminne, ale te aglomeraczjne. - W 2013 roku oddano do użytku pierwsze dwa etapy tzw. wschodniej obwodnicy Wrocławia, która jak na razie w 90 procentach przebiega przez teren naszej gminy. Trzeci etap, również w całości zlokalizowany na naszym terenie, jest w budowie. Pod koniec tego roku będziemy mogli przejechać od Łan (gmina Czernica) do Żernik Wrocławskich (gmina Siechnice) kilkunastokilometrową drogą, wartą ponad 400 mln zł. Inną, znaczną pod względem finansowym był gruntowny remont linii kolejowej Wrocław - Siechnice - Kotowice - Jelcz-Laskowice. Kosztem kilkudziesięciu milionów złotych wykonały go Polskie Linie Kolejowe - informuje burmistrz Siechnic. W minionym roku pracowano nad modernizacją wałów przeciwpowodziowych na odcinkach Blizanowice - Trestno i Kotowice - Siedlce. Burmistrz Siechnic chwali się, że na wiele inwestycji udało się pozyskać pieniądze z zewnątrz. Tak wybudowano ulicę Grabskiego i kompleks Orlik w Siechnicach, drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Kotowicach, Sulimowie i Prawocinie . Kupiono też wóz bojowy dla OSP w Świętej Katarzynie. Wybudowano również kanalizację sanitarną w Żernikach Wrocławskich. Dzięki temu większość mieszkańców może zrezygnować z szamb.

Jakie są plany na ten rok? Do jesieni 2014 roku planowane jest zakończenie trzech ważnych inwestycji. Pierwsza z nich to budowa żłobka publicznego w Siechnicach, który będzie mógł przyjąć 90 dzieci. Będzie to drugi żłobek publiczny na terenie powiatu wrocławskiego, ale za to największy. Ma być także dokończona budowa przedszkola w Świętej Katarzynie i sali gimnastycznej w Radwanicach. Kontynuowana będzie rozbudowa centrum Siechnic. Do 2015 roku, obok nowego ratusza powstanie rynek, z targowiskiem miejskim. Planuje się także przebudować ulicę Wrocławską w Żernikach Wr. W Świętej Katarzynie wykonany zostanie kolejny etap budowy ul. Słonecznej. W tym roku władze pomyślą także o turystach. Wieża widokowa w Kotowicach będzie podwyższona o 20 metrów.

CZYTAJ DALEJ O PLANACH GMINY SOBÓTKA, DŁUGOŁĘKA i ŻÓRAWINA

Gmina Sobótka
Rok 2014 to inwestycje drogowe w gminie Sobótka. - Ważną sprawą jest także oświetlenie. Będzie budowane w Przezdrowicach, a także na drodze Sobótka - Sobótka - Górka - mówi burmistrz.

Planowana jest także wymiana około 100 latarni. W gminie rozważane jest także dobudowanie części piętra w szkole podstawowej w Sobótce. Innym ważnym wyzwaniem w 2014 roku ma być remont Domu Kultury. - Chcemy wyremontować budynek kompleksowo. W efekcie powinien sprawiać wrażenie multimedialnego i nowoczesnego. Dodatkowo chcemy go wyposażyć w sprzęt teatralny i kinowy. Jeśli nie pozyskamy pieniędzy z funduszu norweskiego, będziemy realizować projekt etapami, ale na pewno nie będziemy przeznaczać na ten cel własnych pieniędzy - mówi burmistrz. W poprzednim roku wśród najważniejszych inwestycji można wymienić remont Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim, zakończenie budowy kanalizacji w Gancarsku i budowę kanalizacji w Sobótce Zachodniej. Przebudowano drogi w rejonie Rynku i wymieniono oświetlenie, w tym 1200 opraw i 40 słupów. Dużym obciążeniem dla gminy było usuwanie skutków powodzi z czerwca 2013 roku.- Dwudniowe deszcze spowodowały wiele zniszczeń i szkód. Największe to: uszkodzona zapora na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach, zniszczony kolektor kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leszczynowej, zniszczone brzegi potoku i kładki przy ul. Strażackiej w Będkowicach.

Gmina Długołęka
Tutaj najważniejsze inwestycje, które udało się zrealizować w minionym roku to przede wszystkim budowa pierwszego publicznego żłobka i nowego budynku przedszkola w Długołęce. Ale także zakończenie budowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączy w Borowej. I remont świetlicy wiejskiej w Rakowie. Przebudowywano także drogi w Wilczycach, Mirkowie i Pasikurowicach. Postawiono latarnie w 22 gminnych miejscowościach. W przyszłym roku urząd planuje rozbudować Szkołę Podstawową w Kiełczowie, wybudować świetlice wiejskie w Godzieszowej i we wsi Stępin oraz kanalizację w Bykowie. Przewidziano remonty dróg w 15 miejscowościach. Wartość tych inwestycji wynosi około 39 milionów złotych.

Gmina Żórawina
O to, co udało się zrealizować i jakie plany w gminie są na ten rok, chcieliśmy zapytać wójta Jana Żukowskiego. Ten jednak od 13 grudnia 2013 roku nie znalazł dla nas czasu, żeby odpowiedzieć na pytania. Jedną z najważniejszych inwestycji w gminie, w minionym roku miała być budowa fermy norek. Inwestycja, po walce mieszkańców nie doszła do skutku.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 19

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

p
plusk
Nie zabraknie na nowe samochody dla urzędników miejskich z Wrocławia. Po co mają wozić dzieci do szkól prywatnymi? Drzewka do ogrodu też lepiej przywieźć służbowym SUPERBEM z kurą na masce niż NISSANEM
D
DW
spora część wrocławian przenosi się na peryferie, gdzie jest cisza, spokój, mniej smrodu miejskiego i przede wszystkim dobra ziemia, we Wroclawiu za to pełno hołoty z koziej wólki, która się osiedliła i nagle jeździ DW wielce dyskusja o niczym.... brawo!
L
LUDZIE
mój ojciec jest wrocławianinem 52 lata mieszkał we wrocławiu jeździł na zaszczytnych tablicach DW. od 3 lat mieszka pod wrocławiem, kupił ziemię w dobrej, niezalewowej miejscówce, wybudował dom, na co nie każdego stać, i jeździ na DWR.
moje znajome spod opola przyjechały na studia 4 lata temu do Wrocławia i tu zamieszkały, jeżdżą na DW, o czym to świadczy, kto tu jest słoikiem i ,,wrocławianinem" do cholery
D
DW DWR
zgadzam się mój ojciec jest wrocławianinem 52 lata mieszkał we wrocławiu jeździł na zaszczytnych tablicach DW. od 3 lat mieszka pod wrocławiem, kupił ziemię w dobrej, niezalewowej miejscówce, wybudował dom, na co nie każdego stać, i jeździ na DWR.
moje znajome spod opola przyjechały na studia 4 lata temu do Wrocławia i tu zamieszkały, jeżdżą na DW, o czym to świadczy, kto tu jest słoikiem i ,,wrocławianinem" do cholery
w
wrocław
więcej rodowitych wrocławian buduje się pod wrocławiem, niż jest ,,prawdziwych" wrocławian w mieście zwanym miastem studentów i rotacja we wrocławiu jest wybitna, osiedlają go przyjezdni zewsząd
Gówniane tabliczki dw czy dwr świadczxą o niczym. Proponuje zacząć myśleć :) to nie boli
P
Przerost administracji
Wpjewodztwa, powiaty gminy, urzedy gminne, starostwa powiatowe... agencja rozwoju aglomeracji wroclawskiej. Jestem ciekaw jaka czesc dochodow poszczegolnych gmin pochlania administraca.
a
anty_moderator
dwie sztandarowe inwestycje gminne z funduszy europejskich. Już o tym pisałam ale mnie wymoderowano ;)
j
jan
przyjedz zobacz dziura na dziurze zapraszam do gminy Długołeka
.
Budować tam żłobki a nawet uniwersytety, byleby retardy z DTR i DWR nie musiały wjeżdżać do Wrocławia....
z
zed
We Wrocławiu 200 metrów drogi osiedlowej kosztuje 2 mln zlotych! Tak jest na Stabłowicach, gdzie magistrat nie chciał połączyć nowobudowanych osiedli drogą, której brakowało ok 200 m. tłumacząc sie tym że zabrakło im 2 mln złotych na to!!!
z
zed
z inwestycjami w gminie dla poprawy warunków życia???
B
Bolo
kretynizm i paranoja godna Barei. To tylko może być w Polsce.
a
abc
W kazdej gminie klub gejowski oraz izba wytrzezwien,oto priorytety w tym roku.
T
To jakieś żarty
Popieram wójta Żórawiny, że nie chciał udzielać odpowiedzi. Też bym nie chciał wystąpić w towarzystwie wójta Kuriaty i burmistrza Sobótki. Przecież Jordanów to miejsce zapomniane przez wszystkich (zresztą na życzenie obecnego wójta), a Sobótka to najbardziej zmarnowany potencjał nie tylko na Dolnym Śląsku, ale chyba w całej Polsce. Gdyby wójt Jordanowa stał na zdjęciu razem z burmistrzem Sobótki - to podpis powinnien brzmieć: nieszczęścia chodzą parami.
P
Podjudzacz
czyli 1 km (JEDEN) drogi kosztował 377 tys. PLN ??? to chyba jakiś żart, PRAWDA?
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie