Liczba wypadków rolników przy pracy systematycznie spada i to niewątpliwie dobra wiadomość. Przyćmiewa ją inna - wypadki śmiertelne. W pierwszych 3 kwartałach tego roku śmierć poniosło 58 osób.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowała dane o wypadkach między 1 stycznia a 30 września 2018 roku. W pierwszym kwartale tego roku do KRUS zgłoszono 11 833 takie zdarzenia, a to o 2 391 (17,0%) mniej niż w analogicznym okresie 2017 r.

W 2018 roku wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika - zatrudnianego przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich (umowa o pomocy przy zbiorach). Takie osoby podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do jednostek KRUS wpłynęło dotąd 6 zgłoszeń wypadków "pomocnika rolnika”.

Decyzje odmowne dotyczyły 3 727 spraw. Liczba odmów spadła o 805 (17,8%) w porównaniu zz trzecim kwartałem ubiegłego roku.

"Wypłatą jednorazowych odszkodowań zakończono postępowanie wobec 9 104 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 58 ze skutkiem śmiertelnym. Odnotowano zmniejszenie liczby decyzji przyznających odszkodowanie o 1 042 (10,3%) i zwiększenie o 12 (26,1%) liczby wypadków śmiertelnych w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku", podał KRUS.

Najczęściej dochodzi do upadków - 4 394 poszkodowanych (48,3% wypadków). Kolejna grupa to "pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn” - 1 102 poszkodowanych (12,1% wypadków) i „uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta” – 1 036 poszkodowanych (11,4% wypadków).

Co powoduje śmierć rolników przy pracy?

Więcej niż przed rokiem było wypadków śmiertelnych. Od stycznia do końa września zginęło 58 osób, w takim samym przedizale czasowym rok temu - 46. "Najwięcej wypadków zakończonych zgonem poszkodowanych odnotowano w grupach: „upadek osób” – 17 poszkodowanych, „przejechanie, uderzenie i przygniecenie przez środek transportu w ruchu” – 11 poszkodowanych, „upadek przedmiotu” – 9 poszkodowanych „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 7 poszkodowanych i ,,inne zdarzenia” – 7 poszkodowanych".

Na co chorują rolnicy?

Rolnicy zmagają się z chorobami zawodowymi. Zgłoszono 324 wnioski o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, o 22 (7,3%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Wydano 95 decyzji odmownych i 237 przyznających. Jakie to choroby? 212 przypadków chorób zakaźnych (głównie boreliozy), 17 – chorób układu oddechowego, 3 przypadki schorzeń nerwów, mięśni, pochewek ścięgien itp. wywołanych sposobem wykonywania pracy i 4 – chorób skóry.

Źródło: KRUS