Klaster Motoryzacyjny LSSE - dlaczego warto do nas dołączyć?

Materiał Partnera
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna motoryzacją stoi. Jednym z dowodów jest sprawne funkcjonowanie Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego. Branża automotive jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce – reprezentuje niemal dziesięć procent wartości produkcji sprzedanej tej części gospodarki. Jest drugim pod względem wielkości sektorem w Polsce. To solidny fundament gospodarki naszego kraju i Dolnego Śląska.

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny został powołany na podstawie umowy konsorcjum zawartej dnia 18 grudnia 2014 r. w Legnicy. Liderem Konsorcjum jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a liderem wspierającym Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INWEST-PARK Sp. z o.o. O sile DKM niech świadczy również fakt, że pracuje w nim niemal 10 tysięcy osób.

Dlaczego warto być w klastrze?

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny to pierwsze tego typu przedsięwzięcie łączące firmy i instytucje chcące pracować na rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej, otwarte na wymianę wiedzy, doświadczeń i budowanie silnej pozycji Dolnego Śląska na arenie międzynarodowej jako „doliny automotive”.

Klaster nie zamyka się jedynie na firmy z LSSE. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny skupia w swoich szeregach 34 podmioty, w tym przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostkę badawczo rozwojową. 82% przedsiębiorstw jest z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 14% Partnerów klastra działa w ramach WSSE INWEST PARK Sp. z o.o. 4% firm pochodzi z poza stref.

Razem znaczy korzystniej

- Łączenie się w klastry, oprócz wymiany wiedzy, niesie za sobą szereg udogodnień m.in. generowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych – tłumaczy wiceprezes LSSE S.A. Dorota Giżewska.

Otwiera to nowe możliwości m.in. robienie wspólnych zakupów niższym kosztem (np. zakup energii w niższej, korzystnej cenie) oraz możliwość otrzymania wsparcia na rozwój innowacyjnych projektów (dotacje unijne).

Artykuł współfinansowany w ramach projektu pn. „Rozwój Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego” powierzony i finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako realizacja zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - umowa nr DG-G/11/2016.

KONTAKT:
Adam Zysk – Menadżer ds. Klastra Motoryzacyjnego
575 770 159
[email protected]

Ćwiczenia WOT w pasie przygranicznym z Białorusią

Wideo