Czy zasady waloryzacji emerytur się zmienią? Obecnie świadczenia są podwyższane o jednolity wskaźnik. Składa się na niego inflacja oraz 20% wzrostu płac. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” według nowych planów wzrost będzie obliczany wyłącznie o inflację. Dodatkowo może pojawić się zapis o tym, że emerytura musi wzrosnąć przynajmniej o 70 zł.

Emerytury 2019 – czy nowe prawo wejdzie w życie?

Na czym polega nowy pomysł rządzących?

  • wszystkie emerytury i renty miałyby być podwyższone, przy czym część podwyżek będzie niższa a część wyższa,
  • dotychczas świadczenia podwyższane były za pomocą wskaźnika, który obejmuje jednakowo wszystkich emerytów. Składa się na niego wysokość inflacji z poprzedniego roku (według prognoz wynosi ona 2,6%) oraz 20% wskaźnika realnego wzrostu płac. W 2019 r. podwyżka wynosiłaby 3,26%.
  • nowy wzór waloryzacji mówi o tym, że wzrost byłby obliczany wyłącznie o inflację, czyli o 2,6%. Jednocześnie podwyżka nie może być niższa niż 70 zł.

Jeśli plany podane przez „DGP” wejdą w życie, najwięcej będą mogli zyskać emeryci, którzy mają najniższe emerytury. Wzrost ich świadczeń mógłby wynosić nawet 7 proc. Pozostali świadczeniobiorcy także mogą zyskać, przy czym ich podwyżka będzie wynosiła ok. 2 proc.

Emerytury 2019. Nowy mechanizm zamiast 500 plus dla emerytów

Nowy mechanizm ma być wprowadzony w zamian za jednorazowy dodatek, określany w mediach jako „500 plus dla emerytów”. PiS uważa, że najbiedniejsi emeryci i renciści powinni być wspierani tak, jak rodziny uboższe i wielodzietne.

Nowy sposób obliczeń jest zdecydowanie bardziej korzystny dla najbiedniejszych emerytów. Na największe podwyżki będą mogli liczyć emeryci, którzy pobierają emeryturę nie większą niż 2147 zł. Przy minimalnej emeryturze podwyżka wyniosłaby 36 zł więcej w porównaniu do starego sposobu obluczeń. Przy emeryturze w kwocie 2 tys. zł wzrost byłby już o wiele mniejszy. Wynosiłby 5 zł.

Według nowych założeń najniższa emerytura wzrośnie do okrągłej sumy 1100 zł. Zastrzyk gotówki miałby zastąpić najbiedniejszym świadczeniobiorcom jednorazowe świadczenie "500 plus dla emerytów".

Waloryzacja emerytur 2019 – nowy sposób byłby tańszy niż zwykła waloryzacja

Jak podkreśla „DGP” nowy sposób waloryzacji byłby tańszy niż standardowa waloryzacja + wypłacanie jednorazowych dodatków „500 plus dla emerytów”. Wadą takiego rozwiązania jest zbyt szybki wzrost najniższych świadczeń. Osoby, które pobierają najniższe emerytury mogą liczyć na 7 proc. wzrost.

Według „DGP” nowy sposób miałby charakter jednorazowy. Jeśli rząd po roku wróciłby do starego wzoru obliczeń, wydatki na wszystkie świadczenia będą rosły szybciej.

Prace nad projektem ciągle trwają.