MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Dodatkowa sesja maturalna. Kto może zdawać egzamin w terminie dodatkowym? Harmonogram, najważniejsze informacje

OPRAC.:
Magdalena Ignaciuk
Magdalena Ignaciuk
Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne w terminie dodatkowym. Kto może przystąpić do matury?
Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne w terminie dodatkowym. Kto może przystąpić do matury? Fot. Malgorzata Genca / Polska Press
W poniedziałek, 3 czerwca, o godz. 9.00 pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do nich ci maturzyści, którzy nie mogli ich zdawać w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. Przedstawiamy harmonogram egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym.

Spis treści

Dla kogo egzamin maturalny w dodatkowym terminie?

Do dodatkowej sesji egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie ci abiturienci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie byli w stanie przystąpić do egzaminu w sesji głównej, złożyli stosowny wniosek do dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej i uzyskali jego zgodę. Dotyczy to zarówno tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia, jak i absolwentów z poprzednich lat.

Ilu maturzystów w dodatkowym terminie?

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że w sesji dodatkowej do egzaminu pisemnego z języka polskiego:

 • na poziomie podstawowym ma przystąpić 413 abiturientów,
 • na poziomie rozszerzonym – 146 osób.

Do egzaminu pisemnego z matematyki przystąpi:

 • na poziomie podstawowym 500 osób,
 • na poziomie rozszerzonym – 196 osób.

Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego (najczęściej zdawanego na maturze języka obcego nowożytnego):

 • na poziomie podstawowym ma przystąpić – 398 osób,
 • na poziomie rozszerzonym – 460,
 • dwujęzycznym – 15 osób.

Pisemny egzamin z niemieckiego ma zdawać:

 • na poziomie podstawowym 12 abiturientów,
 • na poziomie rozszerzonym – 11.

Pisemny egzamin z rosyjskiego na poziomie podstawowym ma zdawać 8 abiturientów, na rozszerzonym – 8; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym - 2, rozszerzonym – 3, dwujęzycznym - 1; z francuskiego na poziomie rozszerzonym - 3.

Maturę z biologii w sesji dodatkowej ma zdawać 201 abiturientów, z chemii – 197, z fizyki – 66, z filozofii – 9, z geografii – 119, informatyki – 38, historii – 57, historii sztuki – 11, z języka łacińskiego i kultury antycznej - 3, z wiedzy o społeczeństwie – 49 osób. Zdawanie egzaminu z historii muzyki zadeklarowała jedna osoba, z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym też jedna osoba.

W tym roku w sesji dodatkowej nikt nie będzie zdawać egzaminów maturalnych: z języka włoskiego, języka litewskiego, języka białoruskiego, języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego. Nikt nie zadeklarował też zdawania egzaminów z języka ukraińskiego i francuskiego na poziomie podstawowym, a także zdawania egzaminów z języków niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego na poziomie dwujęzycznym.

Matury 2024 – terminy dodatkowe

Dodatkowa maturalna sesja egzaminów pisemnych potrwa do 17 czerwca.

W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej – 3 czerwca – rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym dniu, tak jak w terminie podstawowym, po południu nie przewidziano żadnego egzaminu.

4 czerwca

 • godz.9.00 - matematyka (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony)

5 czerwca

 • godz.9.00 - język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 - filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki (poziom rozszerzony)

6 czerwca

 • godz.9.00 - biologia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 - język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

7 czerwca

 • godz.9.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

10 czerwca

 • godz.9.00 - chemia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony)

11 czerwca

 • godz.9.00 - matematyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 - historia (poziom rozszerzony)

12 czerwca

 • godz.9.00 - geografia (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 czerwca

 • godz.9.00 - fizyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

14 czerwca

 • godz.9.00 - informatyka (poziom rozszerzony)
 • godz. 14.00 - język polski, język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony)

17 czerwca

 • godz.9.00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

Dodatkowa sesja egzaminów ustnych zaplanowana została na dni 10-12 czerwca.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie. Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Źródło:

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Dodatkowa sesja maturalna. Kto może zdawać egzamin w terminie dodatkowym? Harmonogram, najważniejsze informacje - Strefa Edukacji

Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska