Deweloperzy nie zapłacą za wycięcie drzew. Prezydent odpuścił im dług

Malwina Gadawa
Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, umorzył opłaty z tytułu wycinki drzew na kwotę niemal 3,6 mln złotych
Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, umorzył opłaty z tytułu wycinki drzew na kwotę niemal 3,6 mln złotych Fot. Tomasz Hołod
Ponad 3,6 mln zł to kwota, którą miasto Wrocław powinno otrzymać z tytułu wycięcia drzew. Pieniądze jednak nie trafią do miejskiej kasy.

Kiedy miasto postanawia darować długi podatkowe czy też rozłożyć ich spłatę? Powodem takiej decyzji może być trudna sytuacja rodzinna, materialna, ważny interes strony lub interes publiczny, bezskuteczność egzekucji pieniędzy lub sytuacja, gdy koszty ewentualnej egzekucji przewyższają należność.

Dłużnikiem, któremu Rafał Dutkiewicz darował najwięcej, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Uczelnia nie musi płacić do miejskiej kasy aż 774 765,21 zł. Kwota ta to należność z tytułu wycięcia drzew. Miasto postanowiło umorzyć opłatę ze względu na art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że jeżeli w zamian za wycięte drzewa zostaną posadzone nowe rośliny, to należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Właśnie w takich przypadkach miasto Wrocław darowało najwięcej pieniędzy, w sumie 3,6 mln zł. Na liście firmy i instytucji, które nie muszą zapłacić opłat za wycięte drzewa, są: BW Hotel Wrocław (ponad 435 tys. zł), DOM Developer Beta (ponad 259 tys. zł), JET WASH SYSTEM POLSKA (ponad 5 tys. zł), MCA Sp. z o.o. (ponad 25 tys. zł), Milart Sp. z o.o. (ponad 357 tys. zł), Milart Sp. z o.o. Stabłowice (ponad 103 tys. zł), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (ponad 356 tys. zł), Wings Pro-perties (ponad 262 tys. zł), Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich (ponad 6 tys. zł), Wspólnota Mieszkaniowa ul. Widna (ponad 1,4 tys. zł), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ponad 8 tys. zł), Zarząd Inwestycji Miejskich (ponad 211 tys. zł), Zarząd Zieleni Miejskiej (ponad 18 tys. zł), Osiedle Innova (ponad 35 tys. zł), Park Avenue (1,5 tys. zł), Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna (3,9 tys. zł), Politechnika Wrocławska (ponad 143 tys. zł), PKN Orlen (ponad 100 tys. zł), Port Lotniczy Wrocław (ponad 413 tys. zł), Ewa Sabat (ponad 7 tys. zł), Spomasz Wrocław S.A. (ponad 11 tys. zł), Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada (ponad 60 tys. zł), Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Sobieskiego (ponad 2,4 tys. zł).

Miasto pomogło 153 podmiotom - instytucjom i osobom fizycznym. 72 z nich nie zapłaciło w ogóle, bo umorzono cały dług. Pozostałym rozłożono zadłużenie na raty lub odroczono termin płatności. Dodajmy, że ta statystyka obejmuje umorzenia powyżej 500 zł.

Umorzenia podatku, niezwiązane z wycinką drzew, uzasadniane są ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. W ten sposób najwięcej długu darowano Wojciechowi Rakowiczowi. Nie musi on płacić ponad 93 tys. zł, właśnie ze względu na "ważny interes strony".

Gmina Wrocław rozłożyła na raty lub odroczyła termin płatności 81 podmiotom. W tej grupie są m.in. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Kaufland Polska Markety, Forum Medicum, Tauron Dystrybucja S.A. i Wrocław 2012.

PEŁNA LISTA OSÓB I INSTYTUCJI, KTÓRYM MIASTO WROCŁAW UMORZYŁO DŁUGI NA NASTĘPNEJ STRONIE

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 • 1. Banaszczyk Janusz - 1 265,00 zł - ważny interes podatnika
 • 2. BW Hotel Wrocław Sp. z o.o. - 435 566,30 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 3. Chądzyńska Barbara - 17 468,00 zł - ważny interes strony
 • 4. Cwynar Ryszard - 2 743,20 zł - ważny interes podatnika
 • 5. Czarnecki Grzegorz - 2 371,00 zł - ważny interes podatnika
 • 6. Czerwiński Krzysztof - 850,00 zł - ważny interes podatnika
 • 7. DOM. Developer Beta Sp. z o.o. - Sp. k. - 259 747,65 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 8. Gancarz Małgorzata - 18 090,80 zł - ważny interes strony
 • 9. Hubala Paweł - 2 365,41 zł - ważny interes strony
 • 10. Iwaszuk Andrzej - 1 320,00 zł - ważny interes podatnika, interes publiczny
 • 11. Jakubiszyn Marian - 845,04 zł - ważny interes podatnika
 • 12. JET WASH SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. - 5 819,25 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 13. Kinalska Grażyna - 850,00 zł - ważny interes podatnika
 • 14. Klisiewicz Aneta - 11 580,65 zł - ważny interes strony
 • 15. Kołpak Mariusz - 52 255,34 zł - ważny interes strony
 • 16. KOPEX Konsorcjum Budowlane S.C. Oborski Andrzej, Lisowski Zbigniew - 30 395,00 zł - ważny interes podatnika, interes publiczny
 • 17. Krupiński Daniel - 21 707,46 zł - ważny interes strony
 • 18. Lachowicz Leszek - 12 540,00 zł - ważny interes strony
 • 19. Litwa Lidia - 1 537,00 zł - ważny interes podatnika
 • 20. MCA Sp. z o.o. Sp. k. - 25 639,67 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 21. Milart Sp. z o.o. - 357 292,08 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 22. „MILART” Sp. z o.o. Stabłowice Sp. k. - 103 060,24 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 23. Mioduszewska Bogumiła - 31 077,33 zł - ważny interes strony
 • 24. Miś Robert - 18 174,64 zł - ważny interes strony
 • 25. Młodożeniec Marek - 2 000,00 zł - ważny interes strony
 • 26. Moczulska-Niwińska Jolanta - 1 393,70 zł - ważny interes podatnika
 • 27. Mucha Leszek - 1 605,00 zł - ważny interes podatnika
 • 28. Myśko Władysław - 936,00 zł - ważny interes podatnika
 • 29. Osiedle Innova Sp. z o.o. - 35 831,25 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 30. Panek Dariusz - 8 570,46 zł - ważny interes strony
 • 31. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu - 3 952,95 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 32. Park Avenue Sp. z o.o. - 1 503,32 zł - art. 84 - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 33. Paszko Marek - 619,00 zł - ważny interes podatnika
 • 34. Pietruszka Ganna - 640,00 zł - ważny interes podatnika
 • 35. Polak Agnieszka - 20 886,56 zł - ważny interes strony
 • 36. Politechnika Wrocławska - 143 811,11 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 37. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - 100 061,73 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 38. Połomka Katarzyna - 29 646,00 zł - ważny interes strony
 • 39. Port Lotniczy Wrocław S.A. - 413 322,18 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 40. Przedszkole nr 146 - 2 012,00 zł - ważny interes podatnika, interes publiczny
 • 41. Radzikowski Grzegorz - 4 728,40 zł - ważny interes podatnika
 • 42. Rakowicz Wojciech - 93 173,40 zł - ważny interes strony
 • 43. Ryłko Lidia - 2 732,00 zł - ważny interes podatnika
 • 44. Sabat Ewa - 7 406,52 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 45. Sadowska Magdalena - 25 660,26 zł - ważny interes strony
 • 46. Seweryn-Wysoczańska Monika - 39 743,56 zł - ważny interes strony
 • 47. Sielski Antoni - 4 306,00 zł - ważny interes podatnika
 • 48. Sowiński Hieronim - 1 581,78 zł - ważny interes podatnika
 • 49. Spomasz Wrocław S.A. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego - 11 658,10 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 50. Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSADA” - 60 809,81 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 51. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Sobieskiego - 2 480,73 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 52. Stanek Marta - 600,00 zł - ważny interes strony
 • 53. Stańczewska Anna - 24 672,06 zł - ważny interes strony
 • 54. Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy Przyjaciele Seniorów - 5 014,00 zł - ważny interes podatnika, interes publiczny
 • 55. Terletska Olena - 640,00 zł - ważny interes podatnika
 • 56. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie - 37 527,95 zł - ważny interes podatnika, interes publiczny
 • 57. Tsybenko Katarzyna - 680,00 zł - ważny interes podatnika
 • 58. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - 774 765,21 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 59. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 356 193,20 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 60. Wawrzyniak Paweł - 1 200,00 zł - ważny interes podatnika
 • 61. Wings Properties Sp. z o.o. - 262 166,96 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 62. Wolman Tomasz - 28 894,23 zł - ważny interes strony
 • 63. Wójcik Honorata - 2 580,00 zł - ważny interes podatnika
 • 64. Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. - 3 556,00 zł - ważny interes podatnika
 • 65. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o. - 6 868,80 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 66. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Widna 19-29 i ul. Armii Krajowej 16-40 - 1 470,83 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 67. Zabrzeska Dorota - 4 201,00 zł - ważny interes podatnika
 • 68. Zając Danuta - 632,00 zł - ważny interes podatnika
 • 69. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 8 959,48 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 70. Zarząd Inwestycji Miejskich - 211 521,49 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 71. Zarząd Zieleni Miejskiej - 18 287,82 zł - art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
 • 72. Ziomber Tomasz - 15 750,41 zł - ważny interes podatnika, interes publiczny

CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNEJ STRONIE:

1. Alan Auto Sp. z o.o. - rozłożenie płatności na raty
2. Archicom Hallera 2 Sp. z o.o. Sp. k.a. - odroczenie terminu płatności
3. Archicom Marina Sp. z o.o., Sp. k. - odroczenie terminu płatności
4. Archicom Marina Sp. z o.o.-3- Sp. j. - odroczenie terminu płatności
5. ATAL S.A. - odroczenie terminu płatności
6. Banaszak Agnieszka - rozłożenie płatności na raty
7. BLOCKPOL-DEVELOPER Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
8. BUDOTEX Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
9. Centauris II IPD Invest Sp. z o.o. Sp. k.a. - odroczenie terminu płatności
10. Cichy Roman - rozłożenie płatności na raty
11. CORRA INVESTMENT Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
12. Chorowska-Załucka Anna - rozłożenie płatności na raty
13. Czarnuszka Halina - rozłożenie płatności na raty
14. Czeczkowska Anna - rozłożenie płatności na raty
15. Czesny Tomasz - rozłożenie płatności na raty
16. Czyżewska Małgorzata - rozłożenie płatności na raty
17. Doliński Jan - rozłożenie płatności na raty
18. Dolnośląskie Biuro Inwestycji Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
19. Dolnośląski Urząd Wojewódzki - odroczenie terminu płatności
20. Echo Investment S.A. - odroczenie terminu płatności
21. ELASBUD Sp. z o.o., Sp. k. - odroczenie terminu płatności
22. Forum Medicum - rozłożenie płatności na raty
23. Global 2016 Sp. z o.o., Sp. k. - odroczenie terminu płatności
24. Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
25. Gozdowska Iwona, Gozdowski Wojciech - rozłożenie płatności na raty
26. Góra Wojciech - rozłożenie płatności na raty
27. HOSSA HOUSE Jerzy Krzywiński - odroczenie terminu płatności
28. I2 Development Sp. z o.o. M5 Sp. k. - odroczenie terminu płatności
29. Jabłońska Jolanta - rozłożenie płatności na raty
30. Kalinowski Romuald - rozłożenie płatności na raty
31. Kamienica Średzka Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
32. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. - odroczenie terminu płatności
33. Klub Sportowy GWARDIA we Wrocławiu - rozłożenie płatności na raty
34. Kolano Krzysztof - rozłożenie płatności na raty
35. KOPEX Konsorcjum Budowlane S.C. Oborski Andrzej, Lisowski Zbigniew - rozłożenie płatności na raty
36. Kordysz Halina, Kozieł Chrystyna - rozłożenie płatności na raty
37. Kornacka Grażyna - odroczenie terminu płatności
38. Korsak Edyta, Korsak Piotr - rozłożenie płatności na raty
39. Krajewska Edyta - rozłożenie płatności na raty
40. Krasowska-Palacz Barbara - rozłożenie płatności na raty
41. LC Corp Invest X Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
42. Maj Robert - rozłożenie płatności na raty
43. Malashuk Khrystsina - rozłożenie płatności na raty
44. Małecka Katarzyna - rozłożenie płatności na raty
45. Marina Sp. z o.o., Sp. k. - odroczenie terminu płatności
46. Mazur Małgorzata - rozłożenie płatności na raty
47. MD Nursing (Poland) Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
48. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu - odroczenie terminu płatności
49. MLokum S.A. – Oddział we Wrocławiu - odroczenie terminu płatności
50. Moczulski Krzysztof - odroczenie terminu płatności
51. Mucha Elżbieta, Mucha Mariusz - rozłożenie płatności na raty
52. Niczyj Helena - rozłożenie płatności na raty
53. Paprocka Maria - rozłożenie płatności na raty
54. Piwowarczyk Dariusz - rozłożenie płatności na raty
55. Politechnika Wrocławska - odroczenie terminu płatności
56. Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
57. Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Siedmioróg Sp. z o.o. - rozłożenie płatności na raty
58. RAFIN Sp. z o.o. Sp. k. - odroczenie terminu płatności
59. REC INVESTMENTS Sp. z o.o., Sp. k. - odroczenie terminu płatności
60. REDECO Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
61. Remonty i Modernizacja Tramwajów Protram Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
62. Sawicki Zbigniew - rozłożenie płatności na raty
63. Słupek Marzena - rozłożenie płatności na raty
64. SPACE 4 YOU DEVELOPMENT - odroczenie terminu płatności
65. Spółdzielnia Inwalidów Usłg Technicznych TECHNIKA - odroczenie terminu płatności
66. Szczepański Roman - odroczenie terminu płatności
67. Szkop Aneta, Szkop Dariusz - odroczenie terminu płatności
68. Szyrocka Iwona - odroczenie terminu płatności
69. Sydnem Jarosław Filip - odroczenie terminu płatności
70. TAL&CO Management Brunengraber Sp. k. - odroczenie terminu płatności
71. TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu - odroczenie terminu płatności
72. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
73. TPR Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
74. Wiśniewska Danuta - odroczenie terminu płatności
75. WOOD Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
76. Wrocław 2012 Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
77. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności
78. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - odroczenie terminu płatności
79. Zarząd Inwestycji Miejskich - odroczenie terminu płatności
80. Zarząd Zasobu Komunalnego - odroczenie terminu płatności
81. VINSAR Sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności

Wideo

Komentarze 77

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
Adam

Miasto może, ale nie musi skorzystać ze zwolnień za kare za wycinke drzew. W tym przypadku miasto troche na siłę znalazło jakiś przepis, na podstawie którego może zwalniać i podciągnęło sytuację pod ten przepis

a
asd

A te co się przyjmą będą rosły 30 lat. Za 30 lat będzie z nich pożytek

G
Gość

Naszą Osobę stać na takie gesty.
Nasza Osoba przypomina, ze za cztery miesiące będzie bal, gdzie można wspomóc Naszą Osobę :)

p
podatnik

Wrocław to bogate miasto bez długów stać Nas na gest, tak sobie myślę co będzie wyprawiał Dutek w święto Mikołaja chyba pójdziemy z torbami

a
amen

Ciekawe w czyim interesie jest zwalnianie dewelopera z takiej opłaty, raczej nie mieszkańców, którzy pomstują na wycinki, budżet z potężnym deficytem, a ta g.... zwalnia cwaniaków niszczących drzewa z opłaty

b
buba

Przez dwanaście lat "żondzenia" Dutkiewicz zadłuzył nasze miasto na ponad osiem miliardów złotych, co zaplanować raczył spłacić do 2043 roku. Tylko w tym roku zaplanowano wzięcie kredytów na ponad 300 milionów złotych.
Niektóre efekty działalności Dutkiewicza:
stadion kosztujący nas półtora miliarda, do tej pory przynoszący kolejne straty zamiast zysków
niemieszczące się w zakrętach lub na przystankach tramwaje za ponad sto milionów złotych
stojące w zajezdniach tramwaje za ponad sto milionów złotych z powodu niekompetencji i głupoty urzędników opracowujących wniosek o dofinansowanie projektu przez UE
radosna "tfórczość" w dezorganizacji ruchu miejskiego
dopuszczenie do przestępczego finansowania kampanii wyborczych
budowanie kuriozalnych blaszaków mających pełnić rolę przedszkoli
stworzenie systemu zapewniającego wygrywanie przetargów przez "znajome" firmy
...
można by było mnozyć jeszcze długo przykłady braku rozsądku wyborców i tego skutki.

s
spiki

... nie to, że nie masz racji. Dlaczego?? Dlatego, że po pierwsze we Wrocławiu wycinka drzew następuje w centrum miasta, natomiast nasadzenia na jego obrzeżach (np. w Parku Tysiąclecia), co powoduje, że centrum już w tej chwili jest właściwie betonową pustynią, choć zgodnie z danymi teoretycznie we Wrocławiu więcej się sadzi niż wycina. Po drugie w miejsce wycinanych kilkudziesięcioletnich drzew sadzi się głównie krzaczki i krzewy, które nigdy nie będą w stanie wyprodukować tyle tlenu, co wycięte drzewa.

k
koko

We Wrocławiu poczucie własnej siły jaka ekspoldowała w nas po Wielkiej Powodzi 1997 powili umiera. Ludzi wyprowadzają się pod Wrocław, a Powstańców Śląskich traktują jak przedłużenie A4. Dutkiewicza to nie obchodzi, bo tak naprawdę to nie jego problem. Problemem jest za to bierność mieszkańców: jedna blokada skrzyżowania Powstańców/ Hallera i byłaby inna rozmowa ...

i
indywidualismus

Nawet cały betonowy "las" - na Maślicach...

i
indywidualismus

Trafione w punkt. Spójne i logiczne przemyślenia, niestety, logika to słaby punkt większości wyborców, którzy pozwolili mieszkańcowi Ramiszowa dalej dewastować miasto. Nie wiem czy sie jeszcze podniesiemy czy pójdziemy w stronę Kalkuty.

k
koko

Mamy prezydenta z Ramiszowa, który nie jest Wrocławianinem, co samo w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, że mieszkaniec Ramiszowa i mieszkaniec Wrocławia mają rozbieżne interesy jeśli chodzi o Wrocław. Mieszkaniec podwrocławskiej willi jest zainteresowany Wrocławiem przypominającym duży parking samochodowy ew. tor wyścigów samochodowych na Ostrowie Tumskim. Dla mieszkańca spod Wrocławia nasze miasto ma być bez sprawnej komunikacji miejskiej (bo jemu niepotrzebna), zieleni miejskiej (ma blisko do lasu), przestrzeni publicznej dla ludzi (ma widok na pole sąsiada). Przykłady? Ilość świateł dla tramwajów Krzyki - Podwale: 11 sygnalizatorów. Przejazd Leśnica - Krzyki tramwajem: 1 godzina! Zieleń miejska? Wycinka drzew na bulwarze koło ASP! Przestrzeń publiczna? Betonowa pustynia na Nowym Targu - tak naprawdę wielki parking.

Mamy prezydenta z wizją Wrocławia na miarę sołtysa wsi. Stadion Miejski za 1 mld PLN to sen tego sołtysa. Ale długi są nasze, bo Dudkiewicz ich we Wrocławiu nie płaci. Parkujące wszędzie samochody to miara postępu Wrocławia, on też przyjeżdża do ratusza samochodem a nie tramwajem. A baseny publiczne na lato? Macie wielką sadzawkę koło stadionu, on ma basen rozporowy na posesji. Zieleń miejska? To coś co pan Dudkiewicz ma w Ramiszowie za oknem. Wy Wrocławianie macie mieć za oknem samochody mieszkańców Ramiszowa i jemu podobnych.

t
taka prawda

Brak pieniędzy np. na porządne przedszkola, które dureń zastępuje prymitywnymi kontenerami.
Brak pieniędzy na remonty kamienic.
Brak pieniędzy na wiele, wiele rzeczy...
Ale nie brak na darowanie lekką, lepką łapką podatków, należnych miastu opłat, na fanaberie, że wspomnę choćby 15 mln na likwidację przejścia na Świdnickiej.
Ile jeszcze waszych pieniędzy musi zmarnowac dureń?

s
sed

Orlenowi odpuszczono, Tauronowi i Kauflandowi, ulżono, biedacy..gmina musi im pomóc. Wiele prywatnych spółek będzie mogło dalej się zadłużać a inwestorzy wycinać drzewa bo i tak im odpuszczą. Ale przecież nie swoje pieniądze daruje ten hojny prezydent.

c
chory

a coraz więcej młodych niepalących ludzi ma raka płuc

a
abrakadabra

"Anuluje grzywnę, bo jest obietnica nowych zasadzeń? A jak nie zrobią zasadzeń, to też im anuluje kary?"

Po pierwsze, to nie jest grzywna, tylko opłata za wycinkę drzew. W przypadku nasadzeń zastępczych najpierw jest odraczana, a jeżeli nasadzenie następcze utrzyma się trzy lata, to jest umarzana. Jeżeli nasadzeń nie ma albo się nie utrzymają przez 3 lata, wówczas wycinający musi zapłacić.

Dodaj ogłoszenie