Tymczasowe zawieszenie produkcji w fabrykach BSH z powodu koronawirusa

materiał informacyjny
Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Grupa BSH tymczasowo zawiesza produkcję we wszystkich fabrykach BSH w Europie, Turcji i Ameryce Północnej. Nadal zapewniamy dostawy urządzeń.

Grupa BSH tymczasowo zawiesi produkcję w swoich fabrykach w Europie, Turcji i Ameryce Północnej. Decyzja ta może mieć wpływ na pracę obszarów firmy, które nie są bezpośrednio związane z produkcją, a także na spółki BSH w innych krajach.

Zawieszenie produkcji jest planowane we wszystkich fabrykach BSH w Europie od dnia 28 marca 2020 r. Przewidywany czas wstrzymania produkcji wynosi trzy tygodnie. W przypadku Ameryki Północnej i Turcji okresy wstrzymania produkcji mogą być inne i uzależnione od różnych czynników. BSH posiada w Polsce sześć fabryk, które również podlegają tej decyzji.

Jednocześnie informujemy, że będziemy monitorować na bieżąco tę dynamiczną sytuację. Jeśli zauważymy, że sytuacja może ulec zmianie, wówczas czas wstrzymania produkcji zostanie skrócony lub wydłużony.

Wstrzymanie produkcji jest spowodowane przede wszystkim troską o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz spadkiem zapotrzebowania rynków na sprzęty gospodarstwa domowego. Wiele krajów ograniczając rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadziło lub zamierza wprowadzić znaczne ograniczenia w handlu tradycyjnym.

Grupa BSH poinformowała swoich pracowników, klientów i dostawców o podjętej decyzji. Ze wszystkimi partnerami biznesowymi pozostaniemy w stałym kontakcie. Proces wstrzymania produkcji jest koordynowany przez zarządy spółek BSH w poszczególnych krajach.

Celem naszej firmy jest obecnie utrzymanie dostaw urządzeń dla naszych klientów i konsumentów. Posiadamy zapasy wystarczające do realizacji tych celów. W okresie zawieszonej produkcji, firma BSH będzie się przygotowywała do ponownego uruchomienia fabryk, po przezwyciężeniu turbulencji związanych z rozszerzaniem się koronawirusa. Naszym priorytetem jest zachowanie konkurencyjności na wszystkich rynkach.

Więcej informacji o BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego znajdziecie na:

https://www.bsh-group.com/pl

Szczepionka Johnson&Jonshon w Polsce wcześniej niż zakładano

Wideo

Dodaj ogłoszenie