Tak będą wyglądały obozy i kolonie. A co z półkoloniami?

Marcin Kruk
Marcin Kruk
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Fot. Mikolaj Nowacki / Polskapresse
Udostępnij:
Letnie obozy i kolonie będą mogły się w tym roku odbyć, ale pod wieloma warunkami. Organizatorów to nie zniechęca i intensywnie przygotowują się do pierwszych turnusów. A co ze szkolnymi półkoloniami? Czy w tym roku się odbędą?

Zgoda na obozy i kolonie została wydana szybciej niż rząd wstępnie zapowiadał. W drugiej połowie maja minister zdrowia Łukasz Szumowski informował, że jeśli sytuacja epidemiczna będzie się poprawiać, jego resort do połowy czerwca przygotuje rekomendacje dotyczące letniego wypoczynku dzieci na koloniach i obozach. Tymczasem taka zgoda została wydana już na fali ostatniego etapu odmrażania. Są już także wytyczne, w jaki sposób taki wypoczynek organizować, aby ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Firmy turystyczne sprzedawały turnusy już przed epidemią, ale dopiero wydane teraz normy sprawiły, że mogą planować zorganizowanie letniego wypoczynku. Jednak część organizowanych dotychczas co roku obozów tematycznych nie odbędzie się. Aby bowiem zrealizować ich program, nie byłoby możliwe przestrzeganie wytycznych.

- Zapisy rozpoczęliśmy zaraz po feriach i zwykle w dwa tygodnie mamy zajęte wszystkie terminy. Do dziś z 400 dzieci zrezygnowało może 30. Na innych czekamy. Teraz w oparciu o wytyczne rządu przygotowuję nasze zasady. Jeśli rodzicom nie będą one pasowały albo uznają, że jest im trudno do nich się dostosować, będą zwracała zaliczki – tłumaczy Ewa Najserek, właścicielka biura turystycznego Joytur i dodaje, że kiedy wprowadzono stan epidemii, jej firma wstrzymała przyjmowanie zaliczek, bo musiałaby od nich zapłacić VAT.

Zdaniem Najserek, dużą komplikacją jest transport dzieci na kolonie i obozy. W pojazdach może być zajętych połowa miejsc. - To pewnie podniesie koszty. Czekam na wycenę przewoźnika i jeszcze nie wiem czy podzielę z tymi kosztami z rodzicami – mówi Ewa Najserek. Właścicielka Joytur wskazuje, że wytyczne rządowe są logiczne poza jednym elementem: - Nikt nie opisał sytuacji krytycznej, kiedy np. jedno dziecko okazuje się chore, jesteśmy w drugim tygodniu kolonii i wszyscy zaczynamy kwarantannę. I co teraz mamy robić? Wszyscy mamy zostać w ośrodku czy jechać do domu, co jest z następnym turnusem, co jest z kosztami, z zatrudnionymi ludźmi itd. Wszystko inne jest do ogarnięcia, ale to jest jedna rzecz, która spędza mi sen z powiek – przyznaje Ewa Najsarek.

Na zgodę rządu czekała też firma Progress Camp: - Większość naszych aktualnych klientów mamy sprzed pandemii. Zwykle podtrzymują rezerwacje. Zainteresowanie w tej chwili, po odmrożeniu branży, jeszcze jest nieco mniejsze niż wcześniej – informuje Tomasz Koczur z Progress Camp organizującego obozy pływackie i sportowo-rekreacyjne w Ustroniu Morskim i Lubiatowie.

Oświata Wrocław także przygotowuje się do organizacji wypoczynku zgodnie z wytycznymi i czeka na klientów: - Najczęściej sprzedajemy najdalsze turnusy, mniejsze zainteresowanie jest jeszcze ofertami kolonii i obozów zaczynających się pod koniec czerwca. Przypuszczamy, że rodzice prędzej wyślą dzieci niż sami pojadą albo będą organizować krótkie wyjazdy rodzinne – mówi Bożena Prus.

Wiele dzieci z Wrocławia każdego roku korzystało z organizowanych przez szkoły półkolonii. Takie zajęcia trwają często podczas godzin pracy rodziców. Dzieci mają wypełniony czas, zapewnioną opiekę i wyżywienie.
W tym roku jednak zainteresowanie rodziców takimi zajęciami jest - według ratusza - mniejsze. - Szkoły w tej chwili zgłosiły kilka tysięcy dzieci, chcących uczestniczyć w półkoloniach, a nie kilkanaście tysięcy, jak to było w poprzednich latach. Poprosiliśmy szkoły, żeby jeszcze raz przyjrzały się sytuacji i sprawdziły zainteresowanie. Półkolonie będą na pewno i szkoły przynajmniej częściowo przygotowują się do organizowania półkolonii, tylko jest pytanie, w jakim stopniu rodzice będą tym zainteresowani – tłumaczy Anna Bytońska z wrocławskiego ratusza i przypomina, że po otwarciu szkół dla dzieci klas 1 – 3 zamiast 15,5 tysiąca dzieci przychodzi na zajęcia jedynie tysiąc.

Wybierasz się na zagraniczne wakacje mimo pandemii koronawirusa? Może się to udać. W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Zagraniczne wakacje? Do tych krajów będzie można wyjechać [LISTA]

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW KOLONII I OBOZÓW (niektóre zapisy)

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

Uczestnicy wypoczynku:

 • Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Rodzice oświadczają, że dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.
 • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 • Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym przy zgłaszania dziecka. Konieczne będzie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 • Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku
Warunki zakwaterowania:

 • Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
 • Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 metrów powierzchni noclegowej na 1 osobę.
 • Organizator musi zapewnić izolację osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 • Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 • Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
 • Należy ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami z rożnych turnusów podczas ich wymiany.
 • Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 • Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne i środki ochrony osobistej w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 • Musi być łatwo dostępna pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz.
 • Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.

Wyżywienie:

 • Stołówka powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii
 • Zalecane jest zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
 • W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.

Transport uczestników:

 • Dojazd na miejsce wypoczynku powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym z zachowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej.
 • Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego.
 • Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):

 • Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
 • Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu.
 • Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
 • Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
 • Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
 • Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
 • Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz.

Realizacja programu:

 • Program kolonii, obozu powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

 • Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.

 • Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

 • Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

 • Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

 • Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

 • Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.

 • Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.

 • Codzienne trzeba dezynfekować powierzchni dotykowe – poręcze, klamki, blaty, włączniki.

 • Bieżąca dezynfekcję toalet.

 • Organizator powinien mieć możliwość szybkiego uzupełnienia kadry.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Ukraińscy ratownicy medyczni na froncie

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie