Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wrocław, Kościuszki 131

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • likwidacja i legalizacja samowoli budowlanych

  • kontrolowanie prowadzonych budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.