Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Wrocław, Hubska 8 - 16

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego i nienadającego się do odbudowy lub remontu

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.