Nowoczesny wóz laboratoryjny, ufundowany przez PKN ORLEN, został przekazany Dolnośląskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu we Wrocławiu 7 listopada.

- Rynek paliwowy to jeden z priorytetowych obszarów z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego. Cieszymy się, że współpraca z przedstawicielami branży układa się bardzo dobrze, o czym świadczy choćby dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za przekazanie jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej mobilnych laboratoriów. Dzięki takim specjalistycznym pojazdom możemy w dowolnym miejscu wykrywać nielegalne paliwo, które jest zagrożeniem nie tylko dla silników samochodowych, ale przede wszystkim dla uczciwej konkurencji na rynku paliw - powiedziała podczas uroczystości przekazania laboratorium Minister Finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Mobilne laboratorium, które otrzymał Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, umożliwi funkcjonariuszom szybkie określenie składu ciekłych wyrobów energetycznych, w tym paliw ciekłych wwożonych do kraju oraz transportowanych na terenie Polski. Wartość mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł. Specjalistyczny samochód, wyposażony w sprzęt laboratoryjny, wykorzystywany będzie przez dolnośląskich funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do działań kontrolnych.