Budżet obywatelski po weryfikacji. Miasto odrzuciło połowę pomysłów (LISTA)

Marcin HołubowiczZaktualizowano 
Wrocławianie wnioskują m.in. o budowę toalet dla psów
Wrocławianie wnioskują m.in. o budowę toalet dla psów fot. Polskapresse
Spośród 241 projektów zgłoszonych przez wrocławian do budżetu obywatelskiego pod uwagę branych będzie tylko 128. Pozostałe miasto odrzuciło. O tym, które projekty zostaną zrealizowane zdecydują wrocławianie w głosowaniu w ankietach internetowych i tradycyjnych. Głosowanie potrwa od 4 do 17 czerwca.

Nie wiadomo, ile dokładnie projektów zostanie zrealizowanych. Na projekty przewidziana jest kwota dwóch milionów złotych. Jednak w sytuacji, gdy na przykład siedem projektów zostanie wyłonionych w głosowaniu, łącznie na kwotę 1,8 mln, a następny w kolejności projekt miałby kosztować 500 tys zł, to koszt całego budżetu może się wtedy zamknąć w kwocie 2,3 mln zł. Wszystko zależy od głosowania.

- Było kilka kryteriów weryfikacji, ale przede wszystkim ważne było, aby wniosek spełniał wymogi formalne - mówi radny Jerzy Michalak. - Niektóre wnioski miały za mało podpisów, inne były zgłoszone przez niedozwolone w tym procesie instytucje, np. rady osiedla - dodaje.

Ważna była również górna kwota, czyli 500 tysięcy złotych, której projekt nie mógł przekroczyć. Niektóre projekty były niedofinansowane, inne są już wpisane do budżetu miasta, niektórych zwyczajnie nie da się zrealizować, ponieważ kłócą się z planem zagospodarowania danego obszaru.

Głosowanie ma się odbywać przez internet. Powstanie osobna strona, na której będzie można zagłosować tylko raz na maksymalnie pięć projektów. Czy serwery miejskie wytrzymają głosowanie? Bartosz Świerczewski z biura rady miejskiej zapewnia, że nie powinno być problemów. Radny Michalak jest już mniej pewny: - Głosowanie jest rozciągnięte w czasie, więc mam nadzieję, że ludzie będą głosować na projekty przez wiele dni i nie będzie problemów technicznych - twierdzi.

Inną formą głosowania będzie forma tradycyjna, papierowa. W mieście będzie kilkanaście punktów, z czego trzy umiejscowione na stałe na Rynku oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. Bogusławskiej oraz przy Nowym Targu. Pozostałe, ruchome punkty będą prowadzone przez wolontariuszy z CIRS-u.

ODRZUCONE PROJEKTY - KLIKNIJ I ZOBACZ LISTĘ

NA TE PROJEKTY BĘDZIE MOŻNA GŁOSOWAĆ
przy każdym projekcie podano kwotę wnioskowaną o kwotę po weryfikacji

* URBANFIT ogólnodostępne miejsce przeznaczone do ćwiczeń ruchowych, charakteryzujące się różnym poziomem sprawności, nie wykluczające osób niepełnosprawnych. Lokalizacja: ul. Górnośląska 500 000,00 zł 500 000,00 zł

* Kompleksowe zagospodarowania zaniedbanego i nieuporządkowanego terenu zieleni miejskiej w obrębie ul. Charkowskiej, Królewskiej i Kujbyszewskiej i stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Zakrzowa 440 000,00 zł 440 000,00 zł

* Wykarczowanie dziko rosnących krzewów oraz posprzątanie odpadów zalegających w parku przy Stadionie Olimpijskim. 60 000,00 zł 100 000,00 zł

* "Wrocławski Flow" - Parkour Park - miejsce czynnego wypoczynku ludzi zainteresowanych ogólnym rozwojem fizycznym. Lokalizacja: tereny przy ul. Morwowej 482 326,30 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu może nie zmieścić się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Zmiana funkcji parku otoczonego ulicami: Czajkowskiego, Asnyka, Konopnickiej, Makuszyńskiego na rekreacyjno-sportową. 216 000,00 zł 384 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka wewnątrz ulic: Powstańców Śląskich, Spadochroniarzy i Sztabowej pod kątem placu zabaw, terenów zielonych i rekreacyjnych 340 000,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Rewitalizacja podwórka przy ul. Szklarskiej pod kątem placu zabaw, terenów zielonych i rekreacyjnych 62 500,00 zł 360 000,00 zł

* "Atrakcyjnie i bezpiecznie - to Nasz Kosmos!" - poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 118 na Osiedlu Kosmonautów. 285 421,33 zł 300 000,00 zł

* "Plac zabaw i plac rekreacyjny czyli nowa przestrzeń publiczna na Muchoborze Wielkim dla młodszych i starszych i najstarszych". Lokalizacja: ul. Stanisławowska i Buczacka, nad potokiem Kasina 411 000,00 zł 490 000,00 zł

* Modernizacja boiska przy ul. Orzechowej na osiedlu Gaj 435 000,00 zł 435 000,00 zł

* Budowa placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic: Czajkowskiego i Długosza 17 118,00 zł 250 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka między ulicami: Energetyczną i Pretficza 200 000,00 zł 409 350,00 zł

* Rewitalizacja podwórka między ulicami Lelewela 17 do 23 oraz Prostą 46 wraz z budową obiektów małej architektury 340 000,00 zł 350 480,00 zł

* Budowa estrady w Parku Południowym, wyposażonej w odpowiednią instalację oświetleniową, nagłośnienie, urządzenia sanitarne. 345 000,00 zł 345 000,00 zł Z uwagi na poziom skomplikowania projektu dopiero po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Budowa miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych w Parku Pawłowickim 260 000,00 zł 300 000,00 zł zbyt mały teren na taki obiekt, zakres realizacji projektu zostanie określony po wykonaniu dokumentacji

* "Kolorowe Słońce" - rewitalizacja wnętrza międzyblokowego przy ul. Stysia 71 108 954,00 zł 120 000,00 zł

* Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego pomiędzy ulicami: Sudecką, Sztabową, Pocztową 158 000,00 zł 473 760,00 zł

* Budowa miejsc postojowych przy Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Orzechowa 46-60 na drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 90 i do Gimnazjum nr 25. 480 000,00 zł 480 000,00 zł

* Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej od nr 9 do 17A oraz budowa dwóch parkingów z płyt ażurowych przy ul. Tomaszowskiej oraz Przestrzennej na wysokości wspomnianego wyżej bloku 240 000,00 zł 180 000,00 zł

* Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Strachocin - Swojczyce - Wojnów w kwartale ulic: Strachocińska, Tatarakowa, Wieśniacza 39 495,00 zł 40 000,00 zł

* Rewitalizacja terenów zielonych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Mieleckiej oraz we wnętrzu podwórkowym pomiędzy ulicami Kruczą, Mielecką i Tarnobrzeską 21 300,00 zł 308 945,00 zł

* Rewitalizacja podwórka między ulicami Reja, Grunwaldzką, Górnickiego i Sienkiewicza 50 000,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Usunięcie gruzu i śmieci z terenu zabytkowego fortu piechoty przy ul. Polanowickiej 4 000,00 zł 17 000,00 zł

* Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 10 przy ulicy Starogajowej 55 000,00 zł 65 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka pomiędzy ulicami: Łódzką, Tomaszowską, Przestrzenną, Wesołą 115 000,00 zł 142 000,00 zł

* "Osiedle na sportowo" - rewitalizacja boiska przy ul. Osinieckiej na osiedlu Żerniki 220 000,00 zł 385 000,00 zł

* Zagospodarowanie terenu zielonego w parku na osiedlu Bieńkowice jako terenu rekreacyjno sportowego i placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: ul. Ziemniaczana 220 000,00 zł 163 000,00 zł

* Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Ziemniaczanej 100 000,00 zł 60 000,00 zł możliwa rewitalizacja trawiastego boiska, park objęty ochroną konserwatorską, wykonanie ogrodzenia wpłynie niekorzystnie na układ obiektu oraz ograniczy swobodne korzystanie z niego

* Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 133 przy ulicy Zemskiej 16 50 594,24 zł 61 000,00 zł

* Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 148 przy ul. Rogowskiej 105 000,00 zł 105 000,00 zł na terenie szkoły jest ograniczona ilość miejsca

* Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej i Królewieckiej; montaż progu zwalniającego przy skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej i Maślickiej 98 000,00 zł 98 000,00 zł

* Przesunięcie chodnika w ciągu ul. Vivaldiego, przestawienie latarni oraz budowa wzdłuż ul. Vivaldiego na odcinku od ul. Buforowej do wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej Cztery Pory Roku "Wiosna", parkingu w postaci zatoki postojowej 46 000,00 zł 40 000,00 zł

* Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 106 przy ulicy Sycowskiej 9 190 500,00 zł 211 000,00 zł

* Budowa Placu Sportów Miejskich w jednej z lokalizacji: Wzgórze Słowiańskie, Wzgórze Andersa. Będzie to obiekt sportowo-rekreacyjny o przeznaczeniu treningowym 296 900,00 zł 269 900,00 zł wyłączono teren przy pl. Strzegomskim z uwagi na przygotowania do sprzedaży

* Przebudowa wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. Białoskórniczą, Mikołaja i Rzeźniczą. 78 700,00 zł 344 600,00 zł jezdnia wraz z chodnikiem wykonane w 2012r., niegospodarnością byłoby ponowne ich przebudowywanie, dlatego ograniczenie zakresu prac do rewitalizacji podwórza

* Modernizacja i rewitalizacja ogrodu należącego do Przedszkola nr 22 przy ul. Stanisławowskiej 102 850,00 zł 103 000,00 zł

* Wyrównanie i utwardzenie drogi będącej zakończeniem ul. Przestrzennej 60 050,00 zł 90 000,00 zł

* Rewitalizacja i modernizacja ogrodu i placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul. Braci Gierymskich 89 142 066,50 zł 212 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka przy ulicy Jedności Narodowej 45 i 45a 85 500,00 zł 98 000,00 zł zakres projektu pokrywa się z projektem nr 79

* Budowa chodnika przy ul. Wieczornej pomiędzy ulicami Południową i Wietrzną; uspokojenie ruchu na ul. Zefirowej pomiędzy ulicami Wieczorną i Wietrzną. Lokalizacja: dojście do ZS-P nr 16 przy ul. Wietrznej; 32 000,00 zł 50 000,00 zł

* Modernizacja kwartału i narożnika ul. Kołłątaja i Rejtana. Wprowadzenie podziału terenu na strefę skweru miejskiego, który przynależy do przestrzeni miejskiej oraz na strefę wnętrza kwartału, którą należy przywrócić okolicznym mieszkańcom. 499 806,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* "Kolorowy zawrót głowy" - budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 przy ul. Piastowskiej, Nowowiejskiej, Gdańskiej 116 392,00 zł 116 000,00 zł

* Rewitalizacja skweru w centrum osiedla tzw. "Cztery Dęby" ul. Kowalska i Chłopska 42 000,00 zł 52 000,00 zł

* Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Ełckiej 73 000,00 zł 88 000,00 zł wycena nie zawiera kosztów monitoringu, które uniemożliwiłby realizację projektu z uwagi na przekroczenie kwoty 500 000zł

* Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic Drzewnej, Sikorskiego oraz Sokolniczej 225 000,00 zł 303 200,00 zł

* Budowa zatoki parkingowej przy ul. Mrągowskiej 300 000,00 zł 450 000,00 zł

* Remont chodnika przy ul. Warmińskiej na odcinku od ul. Maślickiej do ul. Rolnej 41 650,00 zł 100 000,00 zł

* Modernizacja placu zabaw i ogrodu przy Przedszkolu nr 90, ul. Zaporoska 36 514,00 zł 37 000,00 zł

* Rewitalizacja alejki i skweru przy ul. Waryńskiego. Zamontowanie urządzeń do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych o niewielkim stopniu trudności, doświetlenie 67 000,00 zł 300 000,00 zł

* Realizacja systemu tras biegowych wraz ze ścieżką zdrowia na terenie Parku Złotnickiego 155 000,00 zł 155 000,00 zł

* "Słoneczny park na Ołtaszynie" - budowa placu zabaw i terenu rekreacyjno sportowego na Ołtaszynie 469 800,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Budowa boiska do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę przy Gimnazjum nr 30 przy ulicy Jantarowej 351 811,98 zł 500 000,00 zł

* Remont chodnika w ciągu ul. Daszyńskiego 69 825,00 zł 110 000,00 zł

* Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i do tenisa ziemnego przy SP Nr 76 przy ul. Wandy 500 000,00 zł 500 000,00 zł

* Rewitalizacja placu zabaw. Lokalizacja kwartał ulic: al. Hallera 14, 16 i ul. Wolbromska 4-10 26 500,00 zł 234 200,00 zł

* "Międzypokoleniowe centrum rekreacji mieszkańców Lipy Piotrowskiej" - rewitalizacja terenu wokół budynku dawnej szkoły podstawowej. Lokalizacja: ul. Tymiankowa 490 000,00 zł 476 650,00 zł realizacja możłiwa w części terenu nieprzeznaczonej do sprzedaży i zabudowy

* Budowa chodników wzdłuż ogrodzenia szkolnego od strony ul. Wieczystej, przy SP nr 17. Zagospodarowanie terenu przylegającego do chodnika - nasadzenia. 52 418,66 zł 73 000,00 zł

* Remont chodników w obrębie osiedla Bartoszowice - wzdłuż ulic: Baciarellego, Jackowskiego i Canaletta 143 000,00 zł 185 000,00 zł

* Odrestaurowanie pomnika św. Jana Nepomucena, iluminacja, utwardzenie terenu wokół, ozdobne ogrodzenie, uzupełnienie zieleni. Lokalizacja: pl.Świętojański przed zamkiem w Leśnicy, 250 000,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu jest uzależniona od dokładnej wyceny związanej z renowacją pomnika a ta będzie możliwa po wykonaniu dokumentacji z zakresem wykonywanych prac, w związku z czym możliwa jest realizacja tylko części zakresu projektu zgłoszonego do WBO2013

* "Street spot - ul. Kosynierów Gdyńskich" - wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą różne sporty, hobby, sztuka i rozrywka 120 000,00 zł 250 000,00 zł po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac,

* "Street spot - pl. Polski" wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą różne sporty, hobby, sztuka i rozrywka 120 000,00 zł 150 000,00 zł po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac, wymagane uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

* Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Skłodowskiej, Nehringa, Nauczycielskiej 160 000,00 zł 435 000,00 zł Wrocławskie Mieszkania posiadają gotowy projekt wykonawczy dotyczący tego obszaru

* Remont chodnika między ul. Lotniczą a Szybowcową. Jest to połączenie między przystankiem tramwajowym przy ul. Lotniczej a osiedlem mieszkaniowym 33 000,00 zł 36 000,00 zł

* Wyposażenie terenu zielonego w ogrodzony wybieg dla zwierząt i plac zabaw dla dzieci wraz z nasadzeniami zielonymi. Gądów Mały, między Bulwarem Ikara a ul. Drzewieckiego 16 000,00 zł 16 000,00 zł

* Wyciszenie ruchu tramwajów za pomocą szlifowania łuków torowisk na ulicach: Władysława Łokietka/Bolesława Chrobrego; Drobnera/Dubois; Świdnicka/pl. Teatralny 105 000,00 zł 147 000,00 zł ul. Nowowiejska będzie remontowana pod tym kątem w bieżącym roku

* Wyposażenie pl. Kościuszki w drewniane ławki z oparciami, po 6 sztuk przypadających na każdą ćwiartkę placu 68 680,00 zł 70 000,00 zł

* Zabezpieczenie kolekcji zabytkowych tramwajów na tyłach zajezdni przy ul. Legnickiej przez przeniesienie ich do budynku zajezdni. Remont wagonu Maximum z 1901 r. 500 000,00 zł 500 000,00 zł po wykonaniu dokumentacji projektowej będzie można dokładnie określić koszty i zakres wykonanych prac

* Rekonstrukcja podstawy rzeźby pt. "Ucieczka do Egiptu", na skrzyżowaniu ul. Słubickiej ze Szprotawską. Rekonstrukcja powinna umożliwiać zamontowanie na niej w przyszłości odtworzonej rzeźby 80 000,00 zł 500 000,00 zł trudno jest oszacować koszty ponieważ całe założenie jest dziełem artystyczno/architektonicznym

* Montaż czterech asfaltowych progów zwalniających na ul. Deszczowej pomiędzy ul. Sowią a Krzycką 47 000,00 zł 47 000,00 zł z uwagi na infrastrukturę drogową nie ma możliwości nasadzeń, reszta projektu możliwa do realizacji

* Przedłużenie szpaleru drzew znajdującego się po północnej części ul. Reja również na jej część południową na obszarze od ul. Sienkiewicza do ul. Skłodowskiej-Curie 35 000,00 zł 100 000,00 zł projekt może ograniczyć ilość miejsc parkingowych na ul. Reja

* "Wywindowani kulturalnie" - zakup i montaż windy w Centrum Kultury Wrocław-Zachód przy ulicy Chociebuskiej. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 139 000,00 zł 150 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Siemieńskiego, Kraszewskiego, Zegadłowicza i Kleczkowskiej 293 096,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* "Aktywni w rytm muzyki" - muzyczny plac zabaw dla ZS nr 20 ul. Kłodnicka 36 368 670,33 zł 400 000,00 zł

* Oświetlenie Wyspy Piasek. Lokalizacja: ul. Staromłyńska 26 896,00 zł 50 000,00 zł

* Budowa placu zabaw i rewitalizacja zieleni na terenie SP nr 40 przy ulicy Sołtysowickiej 34 74 000,00 zł 74 000,00 zł na terenie szkoły jest plac zabaw z 2010r.

* Rewitalizację podwórka przy ul. Świdnickiej 28 pomiędzy dwoma teatrami i siedzibą TSKŻ 305 000,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Budowa placu rekreacyjnego dla seniorów w Parku Gajowickim 50 000,00 zł 60 000,00 zł

* Naprawa chodnika przy ul. Zaporoskiej 30 000,00 zł 16 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka w kwartale ul. Curie-Skłodowskiej 87-91, Wybrzeżu Wyspiańskiego 32-37 i Smoluchowskiego 50-56 500 000,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* "Malownicza Wyspa" - miejsce spotkań wszystkich mieszkańców osiedla i okolic, plac zabaw, place sportowe, nasadzenia zieleni. Lokalizacja: ul. Łanowskiego 269 240,83 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Budowa terenów rekreacyjnych wraz z małą architekturą przy ul. Kłodzkiej 100 000,00 zł 100 000,00 zł

* Budowa terenu rekreacyjnego, sceny estradowej, grilla, obiektów sportowych. Lokalizacja: teren zielony między blokami przy ul. Bajana i Drzewieckiego 88 900,00 zł 102 000,00 zł

* "Budowa boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem" - boisko wejdzie w skład kompleksu WCSHiR (Stadion przy ulicy Lotniczej 72) i będzie udostępniane na dotychczasowych zasadach 460 000,00 zł 460 000,00 zł zadanie ujęte w WPI na 2015-2016

* Remont chodników po obu stronach ul. Spółdzielczej 198 000,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Modernizacja i przebudowa boiska oraz okolicznego terenu, budowa kortu tenisowego, bieżni, boiska do siatkówki, remont drogi dojazdowej, chodników i elementów małej architektury, rewitalizacja terenów zielonych. Lokalizacja: Działka przy SP nr 98, ul. Sycowska 22 450 000,00 zł 470 000,00 zł

* Przystosowanie obiektu sportowego do potrzeb futbolu amerykańskiego oraz rozgrywania meczów rugby, ultimate frisbee, lacrosse i piłki nożnej. Lokalizacja: Stadion MOSiR ul. Lotnicza 72. 495 000,00 zł 495 000,00 zł

* Montaż progów zwalniających na długości ul. Wędkarzy od nr 15 do nr 25 oraz budowa chodników na ul. Wędkarzy od nr 1a do 39. 480 000,00 zł 280 000,00 zł budowa w tym miejscu placu zabaw koliduje z MPZP, reszta projektu możliwa do realizacji

* Wytyczenie ścieżki spacerowej w Parku Wschodnim w celu uprawiania nordic walking oraz biegania 83 000,00 zł 83 000,00 zł

* Odtworzenie układu alejowego wzdłuż ul. Kurkowej i przedłużenie go wzdłuż osi północ-południe. Wydzielenie części rekreacyjnej i umiejscowienie jej w klinie zieleni pomiędzy ul, Kurkową a ul. Składową 200 900,00 zł 271 000,00 zł

* Budowa parkingu w podwórzach kamienic znajdujących się między ul. Jedności Narodowej a pl. św. Macieja. Projekt zakłada utworzenie parkingu, przystosowanie terenu do potrzeb mieszkańców i pozostałych użytkowników oraz utworzenie strefy reprezentacyjnej w jego północnej części. 490 000,00 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac, realizacja możliwa tylko na tych działkach, które należą do Gminy Wrocław

* Budowa placu zabaw dla dzieci z różnymi typami niepełnosprawności, dla przedszkola integracyjnego nr 89 przy ul. Oporowskiej 1 100 000,00 zł 100 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórza w kwartale ulic: Św. Jerzego 21-25, Wapienna 22-30, Przestrzenna 49 190 000,00 zł 190 000,00 zł dokładny zakres prac zostanie ustalony po wykonaniu dokumentacji

* Rekultywacja terenu zielonego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Renowacja trawnika, zabezpieczenie przed parkującymi pojazdami 22 500,00 zł 18 000,00 zł

* Budowa miejsc postojowych od strony ul. Ostrowskiej oraz nasadzenie 5 drzew w pasie pomiędzy istniejącym chodnikiem a miejscami postojowymi 50 000,00 zł 55 000,00 zł

* Rewitalizacja i modernizacja dwóch skwerów w strukturze urbanistycznej Sępolna. Projekt ma również na celu odnowienie zaniedbanych elementów małej architektury charakterystycznych dla Sępolna. Lokalizacja: ul. 9 Maja, Mickiewicza, Kosynierów Gdyńskich, Belwederczyków, Sławka30 000 zł 30 000,00 zł dokładny zakres prac zostanie ustalony po wykonaniu dokumentacji

* Utwardzenie terenu podwórka w kwartale ulic Trzebnicka-Kleczkowska-Siemieńskiego-Kraszewskiego28 400 zł 127 000,00 zł jest to rozwiązanie doraźne

* Budowa parku dla psów i podział na dwie cześci - rekreacyjną i sportową. Lokalizacja: teren w pobliżu wałów odrzańskich, okolice Bartoszowic lub Biskupina19 800 zł 60 000,00 zł

* Budowa ścieżki rowerowej między przejazdem pieszo-rowerowym w nasypie kolejowym łączącym się z drogą rowerową wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego a początkiem drogi rowerowej przy Borowskiej65 000 zł 40 000,00 zł

* "Bezpieczny Zakątek naszym placem zabaw - żeby na Pustkach nie było pustki" - Budowa placu zabaw przy ul. Pusteckiej 14-3265 000 zł 97 500,00 zł

* Nowy dywan dla mieszkańców" - Rewitalizacja podwórza między ul. Kruczą, Tarnobrzeską, Stalowowolską. Rewitalizacja zieleni, plac zabaw 289 000 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Budowa bieżni sportowej o nawierzchni tartanowej, zakończona piaskownicą do skoków w dal dla SP nr 95 przy ul. Starogajowa 66-68144 500 zł 165 000,00 zł

* Budowa stanowisk grillowych między ul. Kasprowicza a wałami odrzańskimi 96 000 zł 96 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic Oporowska - Grochowska - Stalowa360 000 zł 476 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Bezobsługowy i ogólnodostępny kompleks ścianek wspinaczkowych do boulderingu w Parku Zachodnim66 420 zł 67 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka w kwartale ul. Curie - Skłodowskiej, Norwida, Smoluchowskiego, Łukasiewicza. 480 000 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Rewitalizacja ulicy. Lokalizacja: sięgacz ul. Olszewskieqo połżony przy ciagu handlowym miedzy ul.Orłowskiego i Rodakowskieqo315 000 zł 365 000,00 zł

* Rewitalizacja zieleni i montaż małej architektury. Lokalizacja: przy ul. Podwale, Komuny Paryskiej przy Promenadzie Staromiejskiej72 000 zł 72 000,00 zł możliwe do wykonania tylko w części terenu należącego do Gminy Wrocław, w zakresie, który nie jest sprzeczny z rewitalizacją Promenady Staromiejskiej

* Budowa skateparku umożliwiającego uprawianie sportów rowerowych, deskorolkowych i rolkowych w pasie nieużytków zielonych nad rz. Ślęzą. Lokalizacja: ul. Solskiego, przy moście Oporowskim495 000 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Renowacja zdewastowanego pomnika "Pionierów Oporowa z Akademickiej Straży Uniwersyteckiej" na Cmenatrzu Grabiszyńskim45 000 zł 45 000,00 zł

* Rewitalizacja zieleni przy rowie melioracyjnym. Lokalizacja: teren przy ul. Brylantowej i Agatowej wzdłuż rowu melioracyjnego19 100 zł 20 000,00 zł dokładny zakres prac zostanie ustalony po wykonaniu dokumentacji

* Rewitalizacja parku osiedlowego jako terenu o profilu wypoczynkowo - sportowym. Lokalizacja: Strachocin, teren między ul. Włościańską a Strachocińska498 000 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Budowa boiska do gry w bule oraz zakup i montaż stołów do tenisa stołowego dla SP Nr 82 ul. Blacharska35 000 zł 45 000,00 zł

* Organizacja konkursu na projekt miejskiej toalety oraz realizacja zwycięskiego projektu500 000 zł 500 000,00 zł z uwagi na ograniczenia WBO2013 w kwestii budżetu jednego projektu, zmiana zakresu projektu na realizację jednego zwycięskiego projektu

* Rewitalizacja Parku Prackiego. Lokalizacja Pracze Odrzańskie500 000 zł 500 000,00 zł

* Budowa chodnika pomiędzy dawnym Dworcem Kolejki Wąskotorowej a kościołem. Lokalizacja trakt pomiędzy dawnym Dworcem Kolejki Wąskotorowej a kościołem pw. Św. Bonifacego, przy pl. Staszica67 000 zł 75 000,00 zł

* Montaż tablicy zawierajacej najważniejsze informacje nt. historii Dworca Kolejki Wąskotorowej i archiwalne fotografie wraz z planami. Lokalizacja: przy pl. Staszica20 000 zł 20 000,00 zł

* Zagospodarowanie terenu przy kościele, budowa chodnika, uporzadkowanie zieleni, oświetlenie. Lokalizacja: ul. Żernicka 24273 000 zł 73 000,00 zł

* Rewitalizacja podwórka przy ul. Benedyktyńskiej. Budowa alejek, rewitalizacja zieleni, budowa miejsc parkingowych, wiaty rowerowe i wiaty śmietnikowe, plac zabaw40 980 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Park dla psów. Lokalizacja - między ulicami: Beniowskiego, Odkrywców, Ślusarską27 034 zł 27 100,00 zł dokładny zakres prac zostanie ustalony po wykonaniu dokumentacji

* Rewitalizacja podwórza w kwartale ulic: Świdnicka 1-3, Rynek 27/28-26 wraz z oficynami Rynek 26 a186 000 zł 500 000,00 zł realizacja całego projektu nie zmieści się w założonym budżecie, po wykonaniu dokumentacji zostanie określony zakres wykonywanych prac

* Budowa parku dla psów. Lokalizacja: park im. Św. Edyty Stein i Park Tołpy we Wrocławiu 36 500 zł 36 500,00 zł

* Przedłużenie alejki spacerowej w stronę rzeki Ślęzy na odcinku między ul. Bukowskiego a rzeką Ślęzą48 000 zł 80 000,00 zł

* "Bezpieczne przejście" - światła na żądanie przy przejściu dla pieszych przez al. Kochanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mianowskiego200 000 zł 220 000,00 zł

* Remont chodnika wzdłuż ul. Parkowej - str. wschodnia przy nr nieparzystych, od skrzyżownaia z ul. Witelona do skrzyżowania z ul. Mickiewicza42 000 zł 88 000,00 zł

* Budowa parkingu przy ul. Płońskiego i Skoczylasa10 000 zł 98 000,00 zł

* "Wszyscy Razem!"" - Budowa ogrodzenia wokół istieniejących placów zabaw. Budowa dwóch toalet dla psów. Lokalizacja: między ul. Kosynierów Gdyńskich, Partyzantów, Potebni"250 000 zł 250 000,00 zł

* Remont chodnika. lokalizacja: wzdłuż ul. Stalowej po stronie numerów nieparzystych od skrzyżowania z ul. Kruczą do ul. Kwaśniej34 000 zł 100 000,00 zł

PROJEKTY ODRZUCONE PRZEZ MIASTO NA NASTĘPNEJ STRONIE

PROJEKTY ODRZUCONE PRZEZ MIASTO

* Budowa chodnika pomiędzy ul. Smardzowską a ul. Klasztorną 56-60braki formalne - jeden podpis

* Rewitalizacja wąskiego skweru przy ul. Pomorskiej, segment C.braki formalne - brak podpisów

* Zasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. Strońskiej oraz ul. Piławskiejbraki formalne - tylko 2 podpisy

* Ułożenie płyt chodnikowych na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Drukarskiej, przy SP Nr 52ujęte w budżecie na 2013, trwają prace

* Łącznik między peronami tramwajowymi na ul. Powstańców Śląskich, przystanek "Wielka"nie ma miejsca na realizację - za wąsko

* Barierki ochronne odgradzające ulicę od chodnika. Barierki zostaną umieszczone na chodniku po obu stronach mostu Grunwaldzkiego, na całej jego długości.nie ma miejsca na realizację, barierki ograniczyłyby miejsce dla pieszych i rowerzystów, popsułyby estetykę mostu

* Budowa parkingu dla pojazdów osobowych przy ul. Weigla. Utwardzenie powierzchni, zapewnienie odprowadzania wody poburzowej, położenie nawierzchni z kostki POLBRUK. Nieodzowne będzie przedłużenie, już istniejącego po stronie zachodniej chodnika a także instalacja oświetlenia.działka przeznaczona pod poszerzenie ulicy, zgodnie z umową zadanie miał zrealizować szpital, projekt nie zmieściłby się w budżecie 500 000 zł

* Poprawa standardu rekreacyjnego ciągu pieszo - rowerowego nad Odrą i zagospodarowanie sąsiadujących terenów zielonych. Projekt zakłada wykonanie chodnika dla pieszych na końcu ul.Biegasa, utwardzenie zjazdu do brzegu zatoki Odry.teren w części nie należy do Gminy Wrocław

* Wyznaczeni jednokierunkowego pasa rowerowego od pl. Jana Pawła II do istniejącej tzw. "bramy rowerowej" na skrzyżowaniu ul. Ruskiej i Kazimierza Wielkiegobrak dostępnej szerokości jezdni do wyznaczenia ścieżki rowerowej przy utrzymaniu dwóch pasów ruchu

* Wytyczenie brakującego odcinka pasów rowerowych, łączących pl. Kościuszki z ul. Kazimierza Wielkiego, a dzięki temu połączenie ścieżek rowerowych ul. Powstańców Śląskich z ul. Szewskąbrak dostępnej szerokości jezdni do wyznaczenia ścieżki rowerowej przy utrzymaniu dwóch pasów ruchu

* Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci na osiedlu Rędzin: skrzyżowanie ulic: Wędkarzy-Szachistów; teren boiska przy ul. Piłkarzy; skrzyżowanie ulic Wędkarzy i Siatkarzyprojekt sprzeczny z MPZP

* budowa chodnika wraz z oświetleniem po południowo-zachodniej stronie ul. Tyrmanda; całkowite lub częściowe przekształcenie trawnika przy sklepach przy ul. Tyrmanda 5 w chodnikz uwagi na planowany na lata 2013/2014 remont ul. Mińskiej wykonanie tego projektu nie gwarantuje, ze nie zostanie on zniszczony w trakcie prowadzonych później prac

* Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej łączącej Las Osobowicki z osiedlem Rędzin oraz terenami rekreacyjnymi obszaru Natura 2000 "Dolina Widawy"z przyczyn technicznych nie nadaje się do realizacji z powodu braku chodnika i kanalizacji deszczowej, wykonanie projektu nie jest możliwe przy budżecie 500 000 zł,

* Poprawa warunków do rekreacji i wypoczynku na terenie Lasu Osobowickiego poprzez renowację bieżni wokół boiska, utworzenie boiska do siatkówki plażowej lub tradycyjnej, rozbudowa placu zabaw, budowa kącika edukacji ekologicznej, odbudowa "Ścieżki zdrowia", renowacja dawnego toru saneczkowego.wykonanie projektu nie jest możliwe przy budżecie 500 000 zł

* Rolkowisko w parku "Polana Popowicka"wykonanie projektu z uwagi na podstawowy zakres prac budowlanych znacznie przekroczyłoby kwotę 500 000zł

* Remont chodników przy ul. Hermanowskiej, w kierunku placu zabaw dla dzieci i dojście do przedszkola w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym przy ul. Dźwirzyńskiejteren nie należy do Gminy Wrocław

* "Zygzak Oporowski" - zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Maleczyńskich i ul. Wysłoucha i budowa drogi na Oporowienie mieści się w formule WBO2013 - droga do wykonania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych

* Rewitalizacja skweru położonego przy ulicach: Mińskiej, Tyrmanda, Rodziewiczówny i Hłaski na Muchoborze Wielkim w celu stworzenia w tym miejscu ogrodu kwiatowego i terenu do rekreacjiz uwagi na planowany na lata 2013/2014 remont ul. Mińskiej wykonanie tego projektu nie gwarantuje, ze nie zostanie on zniszczony w trakcie prowadzonych później prac; teren w części przeznaczony pod poszerzenie ul. Mińskiej

* Budowa ogródka jordanowskiego z boiskiem sportowym przy ul. Pirenejskiej i Lądeckiejdziałki przeznaczone do sprzedaży

* Budowa placu do jazdy na deskorolkach pod estakadą AOW w rejonie ul. Warciańska i al. Śląskiejteren należy do GDDKiA

* Przywrócenie stanu świetności autobusowi "Fredruś" nie mieści się w formule WBO2013, na ten cel można aplikować o środki w innych programach miejskich, autobus nie należy do Gminy Wrocław

* Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Jarnołtowskiej (kontynuacja chodnika od strony apteki) istnieje konieczność wykonania infrastruktury podziemnej - odwodnienie, co znacznie zwiększy budżet przedsięwzięcia na ponad 500 000 zł

* Budowa ciągu pieszo-jezdnego z możliwością utworzenia kilku miejsc postojowych w celu ułatwienia dostępu do cmentarza parafialnego przy ul. Brochowskiejbraki formalne - brak podpisów

* Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego na ul. Kruszcowej.nie mieści się w formule WBO2013 - droga do wykonania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych

* Rozbudowa sfery wejściowej do budynku Gimnazjum nr 34.istnieje konieczność przeprojektowania instalacji energetycznych w związku z tym budżet 500 000zł zostanie przekroczony, istnieje możliwość realizacji w roku 2015

* Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym przy ul. Żmigrodzkiej polegające na budowie ciągów pieszo-rowerowych, pomostu, kładki drewnianej oraz zagospodarowanie terenów zielonychbraki formalne - tylko 2 podpisy

* Projekt jest restytucją wystawy zrealizowanej w/na tramwaju typu 205WrAs dedykowanej promocji Wrocławia - miasta innowacji i nauki. W ubiegłym roku 205 WrAs był oficjalnym tramwajem Festiwalu Nauki. Wewnątrz przedstawiono Laureatów Nagrody Nobla znad Odry, zacytowano myśli prof. Ludwika Hirszfelda, przedstawiono sylwetki honorowych obywateli Wrocławia.nie mieści się w formule WBO2013

* Likwidacja zaniedbanego i nieużywanego zbiornika przy ul. Ziemniaczanejdziałka w planach przeznaczona jest właśnie pod zbiornik wodny

* Budowa parku dla psów między ul. Rogowską a rzeką Ślęząniezgodne z zapisami MPZP

* Budowa chodnika przy ul. Obornickiej 113ab, 113c-g, 115, 111, 109, 109a, 107projekt będzie realizowany w 2013 r.

* Rozbudowa o 5 stacji wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego w ważnych węzłach komunikacyjnych Nadodrza
sugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi na fakt, że kończy się umowa z obecnym operatorem

* Rozbudowa o 3 stacje wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego na osiedlu Nadodrze/Ołbinsugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi na fakt, że kończy się umowa z obecnym operatorem

* Budowa chodnika przy ul. Marczewskiegoprojekt niemożliwy do realizacji w ramach WBO2013 w związku z planowaną inwestycją przez MPWiK. Projekt zostanie zrealizowany w ramach tej inwestycji

* Montaż sygnalizacji świetlnej "na żądanie" na ul. Strzegomskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Jaworską planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej i przejścia przez inwestora z sąsiedniej lokalizacji

* Rozbudowa o 4 stacje wypożyczalni Wrocławskiego Roweru Miejskiego na terenie Psiego Polasugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi na fakt, że kończy się umowa z obecnym operatorem

* Stworzenie pasów rowerowych na całej długości ulic Sikorskiego i ZachodniejW ciągu ul. Zachodniej ścieżka biegnie chodnikiem za pasem zieleni szer.2,0m. Wytyczenie ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni po 1,5m technicznie wykonalne, wiąże się z całkowitą zmianą organizacji ruchu likwidacja lewoskrętów, zawężenie pasów ruchu - potrzebna byłaby dodatkowa analiza niewykonalna z braku czasu. Wytyczenie ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Sikorskiego (po obu stronach jezdni po 1,5m) niewykonalne z powodu zbyt małej szerokości jezdni 8,0m na początkowym odcinku za mało miejsca, konieczna zmiana organizacji ruchu

* Rewitalizacja podwórka przy ulicy Jedności Narodowej 45- 45 azakres projektu pokrywa się z projektem nr 74

* Rekultywacja zieleni przy ul. Berenta oraz pl. Daniłowskiegodziałka na pl. Daniłowskiego przeznaczona jest do sprzedaży, wnioskodawca nie jest NGO

* "Ogród Wyobraźni" - klasa bez murów - miejsce, w którym uczniowie rozwiną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych jednocześnie kształtując wrażliwość artystyczną. Realizacja na terenie ZS nr 18 przy ulicy Młodych Techników 58w związku z planowaną rozbiórką budynku znajdującego się na pobliskim terenie brak celowości prowadzenia prac w tej edycji WBO2013

* Cykl warsztatów literacko-muzycznych dla wrocławian. Weekendowe warsztaty odbędą się w uprzednio przygotowanym i wyposażonym ośrodku edukacyjnym dla młodzieży w wynajętym lokalu na terenie Wrocławia (Krzyki, Borek).nie mieści się w formule WBO2013, można aplikować o środki w ramach innych programów miejskich

* Remont chodnika przy ul. Mrągowskiej na odcinku od ul. Fromborskiej do ul. Rolnejchodnik z płyt betonowych jest w stanie dobrym, złuszczone betonowe wjazdy na prywatne posesje powinny być utrzymywane przez właścicieli

* Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu przy ulicy Mrągowskiej/Królewieckiej.teren nie należy do Gminy Wrocław

* Nasadzenia i rewitalizacja zieleni jako naturalnego ekranu dźwiękochłonnego na odcinku ulicy Wiejskiej od skrzyżowania z ulicą Solskiego do skrzyżowania z ulicą Cesarzowicką; zabezpieczenie terenu przed dewastacjąw określonym w projekcie miejscu rosną już kasztanowce mające rozległy układ korzeniowy, w związku z czym zaproponowane nasadzenie nie mogą być zrealizowane

* Rewitalizacja zieleni znajdującej się na terenie byłych ogrodów działkowych i okolic przy ul. Kamieńskiegodziałka przeznaczona do sprzedaży

* Budowa kładki pieszo-rowerowej na przedłużeniu ul. Iwana Frankiteren nie należy do Gminy Wrocław, w związku z modernizacją koryta Widawy zmianie może ulec odległość między wałami przeciwpowodziowymi

* Wyznaczenie pasów rowerowych w ciągu ulic: Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej, Nowym Świecie i Piaskowej. W miejscach gdzie szerokość jezdni będzie niewystarczająca proponujemy pozostawić istniejącą organizację ruchu lub dobudować krótkie odcinki dróg rowerowych.ul. Kazimierza Wielkiego, Grodzka, Piaskowa i Nowy Świat. Są to ulice klasy Z (zbiorcze). Wg § 15. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu dla dróg o klasie Z wynosi 3,5m. W związku z powyższym wg przepisów nie jest możliwe zawężenie pasa ruchu do 2,5m

* "Ogród poetów i forum dyskusyjne ze sceną" - przy ZS nr 15, ul. Chopina. Budowa amfiteatru, ogrodu pektograficznego, zagospodarowanie zielenikolizja z sieciami infrastruktury podziemnej, projekt nie do zrealizowania w budżecie 500 000zł

* Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Pomorska, Cybulskiego, Drobnera, Dubois cześć działek przeznaczona do sprzedaży

* "Street spot - Wyspa Staromłyńska" - wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą różne sporty, hobby, sztuka i rozrywkateren nie należy do Gminy Wrocław, teren przeznaczony pod zabudowę

* Budowa 2 podstawowych boisk baseballowych: małego przeznaczonego dla dzieci w wieku do 13 lat oraz dużego dla młodzieży powyżej trzynastego roku życia i dorosłychniezgodne z zapisami MPZP i rozstrzygniętym konkursem na zagospodarowania Parku Milenijnego

* Wdrożenie systemu monitorowania wizyjnego w wybranych osiedlach Wrocławia - Leśnica, Złotniki, Stabłowice, Marszowice ograniczenia techniczne/infrastrukturalne - brak światłowodów, realizacja projektu znacznie przekroczyłaby budżet 500 000 zł

* Połączenie drogowe Bulwaru Ikara z ul. Horbaczewskiegoczęść terenu nie należy do Gminy Wrocław, w opracowaniu jest MPZP

* Uruchomienie przejścia dla pieszych na Rondzie Reagana łączącego zintegrowany przystanek na środku ronda z przystankami linii tramwajowej nr 1z uwagi na skomplikowane powiązania ruchowe projekt wymaga przeprowadzenia gruntownej analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu możliwa jest ocena wykonalności przeprowadzenia takiego rozwiązania

* Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych z towarzyszącym im przejazdem dla rowerzystów przez obie jezdnie ulicy ks. Piotra Skargi tak, by połączyły one w jeden dwa ciągi Promenady Staromiejskiej.z uwagi na skomplikowane powiązania ruchowe projekt wymaga przeprowadzenia gruntownej analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu możliwa jest ocena wykonalności przeprowadzenia takiego rozwiązania, w bliskiej odległości znajdują się 2 przejścia dla pieszych

* Rekonstrukcja zwieńczenia wieży Kościoła Św. Macieja na pl. Nankiera barokowym hełmembudynek nie należy do Gminy Wrocław

* Wymalowanie przejścia dla pieszych wzdłuż torowiska tramwajowego i montaż sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Nowego Światu, Św. Mikołaja, Ruskiej i Kazimierza Wielkiegoz uwagi na skomplikowane powiązania ruchowe projekt wymaga przeprowadzenia gruntownej analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu możliwa jest ocena wykonalności przeprowadzenia takiego rozwiązania

* "Budżet Partycypacyjny dla Nadodrza" - realizacja kilkunastu małych projektów opracowanych i wybranych w procedurze szeroko uzgodnionego z mieszkańcami budżetu partycypacyjnego dla osiedli Nadodrze i Ołbinnie mieści się w formule WBO

* Stworzenie i administracja portalu internetowego poświęconego literackim miejscom Wrocławia i Dolnego Śląska. Portal będzie poszerzoną wersją wydanej pod koniec 2012 roku obszernej antologii literatury dolnośląskiej "Rozkład jazdy"nie mieści się w formule WBO, projekt może aplikować o środki w innych programach miejskich

* Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Żerniki Nowe u zbiegu ul. Białodrzewnej i Konińskiej lub u zbiegu ul. Kosmonautów i Białodrzewnej oraz placu zabaw/rekreacjiprojekt niezgodny z planami budowy osiedla Nowe Żerniki, na osiedlu powstaną place zabaw i rekreacyjne ale w innym miejscu niż proponowane w projekcie

* Budowa chodników wzdłuż ul. Grabowej od stacji energetycznej do przystanku tramwajowego przy ul. Kosmonautów oraz od ul. Bukowej do istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ul. Kosmonautów do przystanku tramwajowegoprojekt niemożliwy do realizacji w ramach WBO2013 w związku z planowaną inwestycją przez MPWiK. Projekt zostanie zrealizowany w ramach tej inwestycji

* Powiększenie strefy parkowania na Wyspie Piasekbudowa dodatkowych parkingów w tym miejscu będzie generowała większy ruch samochodowy w zabytkowej części miasta

* Wdrożenie systemu monitorowania wizyjnego w wybranych osiedlach Wrocławia - Gajowice ograniczenia
techniczne/infrastrukturalne - brak światłowodów, realizacja projektu znacznie przekroczyłaby budżet 500 000 zł

* Stworzenie pasów rowerowych na ul. Kamiennej, od ul. Borowskiej do ul. Hubskiej, po obu stronach jezdnina ulicy Kamiennej jest duży ruch, a więc budowa w tym miejscu ścieżek rowerowych może stworzyć dla użytkowników duże zagrożenie, na przedmiotowym odcinku są szerokie chodniki i częściowo ścieżki rowerowe.

* Budowa parku/wybiegu dla psów. Lokalizacja: ul. Kamienna 75, wydzielenie części Parku Południowego, Wschodniego lub inna lokalizacja.parki są objęte ochroną i realizacja takiego przedsięwzięcia jest niemożłiwa na ich terenie; brak dokładnej lokalizacji

* Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie +kanalizacja deszczowa) przy ul. Uznańskiego 2 - Kukuczki 28nie mieści się w formule WBO2013 - droga do wykonania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych

* Rewitalizacja skweru i alejki spacerowej w obrębie ul. Waryńskiegozakres projektu pokrywa się z nr 93

* Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Poleskiejdo końca 2013 r. planowana rozbudowa szkoły

* "Brazylijski Plener we Wrocławiu" - będzie służył dla młodych ludzi trenujących i rozpowszechniających brazylijską sztukę walki CAPOEIRA. Lokalizacja: plac przy skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z ul. Teatralną lub plac przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej oraz Bożego Ciała lub fragment parku przy ul. Świdnickiej pomiędzy promenadą Staromiejską a Operąprojekt koliduje z rewitalizacją Promenady Staromiejskiej, jego realizacja przekroczyłaby budżet 500 000 zł

* Budowa drogi. Lokalizacja ul. Rolna 28-12nie mieści się w formule WBO2013 - droga do wykonania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych

* Budowa muru oddzielającego ul. Damrota od terenu, na którym znajdują się kontenery na śmieci. Zamontowanie dużej, osłoniętej tablicy ogłoszeń na zewnętrznej stronie postawionej ściany. Zamontowanie zgniatarki do plastikowych butelekteren należy do wspólnoty mieszkaniowej w której Gmina Wrocław posiada jednie część udziałów i jedynie w niej może partycypować w projekcie

* Podniesienie estetyki miasta przez zasłonięcie cmentarzy przy ul. Jerzmanowskiej i Trzmielowickiejbraki formalne - tylko 1 podpis

* Rewitalizacja i przebudowa przestrzeni przed Teatrem Arka, a następnie udostępnienie jej społeczności lokalnej. Lokalizacja: ul. Mennicza 3teren nie należy do Gminy Wrocław

* Budowa miejsc parkingowych przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Inflanckiejszkoła będzie przebudowywana, projekt powinien być zrealizowany dopiero po zakończeniu robót albo łącznie z nimi

* Budowa boiska do piłki nożnej. Lokalizacja: ul. Orzechowarealizacja projektu przekroczy budżet 500 000zł, projekt dotyczący tego samego terenu znajduje się w pozycji 022

* Obłożenie oczka wodnego płytami typu jomb w Lesie Kuźnickim przy rzece Ślęzabraki formalne - brak podpisów

* Remont ul. Morskiejbraki formalne - brak podpisów

* Budowa boiska sportowego z placem zabaw w okolicach ul. Hermanowskiejbraki formalne - brak podpisów

* Budowa ekranów oddzielających osiedle Kuźniki od min przedsiębiorstwa WPO ALBAbraki formalne - brak podpisów

* Stworzenie parku linowego w Lasku Kuźnickimbraki formalne - brak podpisów

* Remont ul. Rewalskiejbraki formalne - brak podpisów

* Remont ul. Sukielickiej w okolicach ul. Rogowskiejbraki formalne - brak podpisów

* "Park Pokoleń NARNIA" - ogólnodostępne miejsce spotkań rodzinnych przeznaczone do aktywnego wypoczynku, wspólnej zabawy, stworzone dla dzieci i dorosłych. Lokalizacja: ul. Żabia Grobla - tereny zielone.sprzeczne z zapisami w MPZP

* Budowa chodnika łączącego ul. Starościńską z Kamieńskiegoprojekt niemożliwy do realizacji w ramach WBO2013 w związku z planowaną inwestycją przez MPWiK. Projekt zostanie zrealizowany w ramach tej inwestycji

* "Nasz Świat" - zagospodarowanie terenu w konwencji kontynentów świata w rejonie ul. Wiślańskiejprojekt niezgodny z MPZP, teren przeznaczony pod zabudowę

* Budowa utwardzonego pobocza jedzdni ul. Opatowickiej dla pieszych, rolkarzy i rowerzystówdroga będzie służyła jako trasa dojazdu ciężkiego sprzętu do remontowanego właśnie koryta Odry, istnieje zagrożenie, że zrealizowany w tym momencie projekt mógłby zostać zniszczony. Realizacja projektu nie zmieściłaby się w budżecie 500 000 zł

* Instalacja koła wodnego o mocy elektr. 15 kw przy istniejącym jazie na rzece Ślęzateren nie należy do Gminy Wrocław

* "Nieponury plac zabaw" - Budowa placu zabaw przy ul. mjr J. Piwnika-Ponuregoprojekt znajduje się w pasie drogi publicznej i przepisy nie zezwalają na budowę placu zabaw w takiej lokalizacji

* Rewitalizacja terenów zielonych przy Wieży Ciśnień na pl. Daniłowskiego teren przeznaczony do sprzedaży

* Rewitalizacja zielonego fragmentu pl. Piłsudskiego, nawiązanie do koncepcji "miasto- ogród" Karłowiceogłoszono konkurs na zagospodarowanie pl. Piłsudskiego

* Stworzenie ogrodu na terenie dawnych działek przy ul. Kamieńskiego (woda, drzewa owocowe). lokalizacja ul. Kamieńskiego 56 a i 58 a (teren dawnych ogródków działkowych) teren przeznaczony do sprzedaży, projekt niezgodny z MPZP

* Budowa drogi z puzzli betonowych. Lokalizacja: ul. Tatarskanie mieści się w formule WBO2013 - droga do wykonania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych

* "Krzemowe dolinki - Rewitalizacja 5 wybranych placów zabaw". Zamiana dotychczasowych placów zabaw na kompozytowe eksponaty edukacyjne. brak dokładnej lokalizacji wymaganej w zasadach projektu

* Budowa palcu zabaw na os. Muchobór Wlk. przy boisku sportowymteren nie należy do Gminy Wrocław

* Rewitalizacja bądź przebudowanie akwenu na kąpielisku Glinianki przy ul. Kosmonautów - teren na którym aktualnie znajduje się wakeparkWakepark został niedawno wybudowany i przebudowywanie go byłoby niegospodarnością z punktu widzenia przepisów prawa, koszt wykonania znacznie przekroczyłby kwotę 500 000 zł

* Remont chodnika oraz budowa oświetlenia. Lokalizacja odcinek ul. Tyrmanda od Mińskiej do Tyrmanda 2 z uwagi na planowany na lata 2013/2014 remont ul. Mińskiej wykonanie tego projektu nie gwarantuje, ze nie zostanie on zniszczony w trakcie prowadzonych później prac

* Przebudowa chodników ul. Gajowickiej i Zaporoskiej wraz z wyznaczeniem ścieżek rowerowych i budową małej architekturybraki formalne - brak lidera, brak podpisów

* Wykonanie infrastruktury podziemnej, nawierzchni czteropasmowej odpowiadającej parametrom docelowym obwodnicy śródmiejskiej chodników po obu stronach wraz z latarniami, oznakowania pionowego i poziomego oraz uzyskanie maksymalnej ilości miejsc do parkowania (ul. Śliczna na odcinku między Zielińskiego i Gwiaździstą).braki formalne - brak podpisów

* Bistro-kawiarnia integracyno-kulturalna "Karuzela". Miejsce warsztatów, bawialnia, miejsce wystawiennicze, scenę koncertową, przestrzeń do performensu - miejsce spotkań w mieście spotkań, jak również działalność gastronomiczna. Lokalizacja: Park Gajowickiprojekt nie mieści się w zasadach WBO2013, gmina nie może budować lokali gastronomicznych

* Rewitalizacja alejki przy ul. Partyzantów. Budowa ścieżki rowerowej, rewitalizacja zieleni, wprowadzenie zakazu parkowaniabraki formalne - brak oszacowanych kosztów, brak podpisów

* Budowa kładki drewnianej, łukowej, nad rz. Ślęzą. Lokalizacja: przedłużenie ściezki biegnącej od wschodniej strony Cmentarza Żołnierzy Polskich, w miejscu gdzie na wałach przeciwpowodziowych wykonane są granitowe schody teren nie należy do Gminy Wrocław

* Rewitalizacja podwórka w kwartale pomiędzy ul. Oporowską, Stalową i Grochową. Place zabaw, boisko sportowe do koszykówki, miejsca postojowe, chodniki, rewitalizacja zieleniten sam zakres prac co w projekcie nr 192

* Budowa ścieżek pieszo rowerowych. Lokalizacja: groble łączące Wojnów i Strachocin z Bartoszowicami i Biskupinemdziałki w części nie należą do Gminy Wrocław

* Rewitalizacja i modernizacja Wyspy Słodowej. Utwardzenie części nawierzchni, wydeptanych trawników, zwiekszenie ilości mebli miejskich - ławek, siedzisk, stopni, zarówno wewnątrz wyspy jak i na nabrzeżu, ustawienie większej ilości kubłów na śmieci, budowa odpowiedniej liczby toalet publicznych oraz dodatkowego oświetleniaprojekt jest w trakcie realizacji

* Montaż dodatkowych 14 stacji do wypożyczania Rowerów Miejskich w różnych obszarach miasta.sugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi na fakt, że kończy się umowa z obecnym operatorem

* Montaż 16 dodatkowych stacji Roweru Mijeskiego wzdłuż głównych linii komunikacyjnych. Lokalizacja 1. linia warszawska, 2. Linia poznańska, 3. Linia legnicka, 4, linia karkonoska, 5 linia Grabiszyńska, 6 linia Krakowskasugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi na fakt, że kończy się umowa z obecnym operatorem

* Budowa targowiska wraz z przestrzenią rekreacyjną w centrum Brochowa. Lokalizacja: ulice Mościckiego i Semaforowateren w części przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z funkcją usługową w parterze, przekroczony budżet

* Budowa drogi z infrastrukturą podziemną i chodników przy ul. Jasienicy od skrzyżowania z ul. Ratajów do ul. Pawiejnie mieści się w formule WBO2013 - droga do wykonania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych

* "Podwórko!" - rewitalizacja podwórka przy ul. Ruskiej 46. Zamontowanie oświetlenia, zbudowanie sceny, wprowadzenie roślinnościw związku z ESK2016 planowany jest remont i adaptacja na cele kulturalne budynku znajdującego się w tej lokalizacji. Z tego powodu jakiekolwiek prace rewitalizacyjne w tym miejscu powinny być wykonywane po zakończonym remoncie

* Budowa parku dla psów. Lokalizacja: niedaleko centrum braki formalne - brak dokładnej lokalizacji

* Punkty badania alkomatem. Lokalizacja: Pl. Grunwaldzki; Wyspa Słodowa; Okolice dw. Głównego ul. Piłsudskiego; Orbita; Rynek; Hala; Stadion; pl. Kościuszki brak informacji w projekcie kto miałby być operatorem tych alkomatów

* Budowa parkingu przy ul. Snycerskiej i Majchra, dawne boisko SP nr 51brak decyzji administracyjnej odnośnie budowy, teren lesisty brak decyzji o wycince drzew

* Budowa chodnika w ciągu ul. Boguszowskiej (od strony zachodniej) pomiędzy ul. Kosmonautów i Lazurową oraz uporządkowaniu przylegającego terenu zielonegobraki formalne - tylko 1 podpis

* Budowa boiska piłkarskiego dla Gimnazjum 17 przy ul. Ślężnej 2brak możliwości realizacji z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną

* "Zaklęte Rewiry" - Dolnośląski Przegląd Kulturalny. Projekt kulturalnyprojekt złożony po terminie

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 49

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

U
Uważny czytelnik

Miasto za pieniądze WSZYSTKICH płacących podatki zbudowało wam Stadion Miejski W Budowie (ciekawe, jak długo jeszcze). Zero inwestycji w sport - a jeśli Wam żal, podziękujcie preziowi Dutkiewiczowi w następnych wyborach. W końcu to człowiek BEZ HONORU - zapowiadał, że kandydować już nie będzie. Wrocław to nie jest przytulisko dla nieudaczników!

h
hm...

Kiedyś w jednym z miast wybudowano kilka takich toalet. Pomysł niby dobry i trafiony jednak w praktyce psy nie chciały się tam załatwiać a zwierzaka nie zmusisz. Owszem gdyby tam sprzątać i wymieniać co dziennie piasek to może i by "srały" ale niestety jak to w Polsce bywa - tak nie będzie.
Lepiej by te pieniądze wydać na edukację młodych, że gówno po psie się sprząta. Starych i tak nikt nie nauczy szczególnie tych co po kiblu nie myją rąk, pety z auta wyrzucają przez okno, nie sortują śmieci i sikają do basenu/jeziora.

o
obywatel

Czy w Radach Osiedli nie zasiadają mieszkańcy?

r
r

proszę pamiętać że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane a jak widać urzednicy na niewielu rzeczach się znają, cały kraj potrafi przeprowadzić głosowania sprawiedliwie, a we Wrocławiu jak widać prawnik pan Michalak sobie nie radzi.

r
r

zasady są tak nieprecyzyjne że nawet nie wiadomo kto będzie mógł głosować za kilka dni, wymagany meldunek czy nie??? co za partacze.

r
r

czyli przy oficjalnych dokumentach obowiązuje zasada "WYDAJE MI SIĘ" - pełna profeska

ten budżet toi jest FARSA

r
r

to jest skandal. teraz mówią o 3 podpisach

j
jar_007

A co? Bana za pisanie głupot dostałeś? Ja oprócz udziału w kółku wzajemnej adoracji zawodu się uczyłem, teraz w nim pracuję i pogłębiam wiedzę, między innymi na fpw, ale niektórzy wiedzą lepiej, bo tak.

P
Paweł

Panie Jerzy. Tak się składa, że miałem okazję poznać Pana i wiem (wierzę), że miał Pan jak najszczytniejsze intencje. Nie może być jednak tak, że nawet za pierwszym razem reguły są tak nieprecyzyjne, że Pańscy koledzy urzędnicy mogą je sobie interpretować, jak chcą. Moje stowarzyszenie złożyło projekt, zakładający rewitalizację 5 placów zabaw i wyposażenia ich w eksponaty edukacyjne (podobne do tych przy Centrum Nauki Kopernik). W rubryce "lokalizacja" wpisaliśmy m. Wrocław, gdyż to wspólnie z władzami chcieliśmy ustalić najlepsze lokalizacje. Efekt? Odrzucony wniosek. Dlaczego? Nie wiem, tym bardziej, że bez problemu przechodziły projekty, gdzie sami urzędnicy stwierdzali, że nie da się go zrealizować w zakładanej kwocie. Podsumowując, metoda oceny projektów była nie tylko niejasna, ale i bardzo niesprawiedliwa, przez co pomysł, zamiast zachwycać, budzi poczucie niesprawiedliwości.

S
STB

co zaczęliście??? akcję wyborczą????

a
alice

Te wszystkie pomysły powinno miasto już dawno zrealizować, stolica kultury i expo i euro, a mieszkańcy marzą o czystych podwórkach i ławkach. Za stadion co stoi nie używany można było wszystkie wnioski zrealizować, tylko trzeba była zapytać mieszkańców wcześniej. Teraz taka akcja, to woda z mózgu przed wyborami. Co szkodzi obiecać i dać nadzieję naiwnym

L
LAGUNA

w załączniku podpis - nie miało znaczenia ilość
dopiero po złożeniu wniosków - dopisano że 15 podpisów!!!!!!
każdy przekazał telefon kontaktowy do lidera -wystarczyło zadzwonić - hej lidertze za mało podpisów!!!!!!!
jakby wniosków było mniej to to jeden podpis starczyłby

Panowie z UM - bawicie się cudnie za moje podatki.......

K
KLIK

KOTY Z UL JESZCZE SIE TUTAJ SKRECA?
MOZIE TO I TRZECIA ZMIANA?

g
godhelpme

popatrz na liste, to jest co wroclawiani chca! plac zabaw, czyste i wyremontowane ulice i chodniki, zadbane podworka i miesce dla odpoczynku i fitnessu, a nie fajerwerki fontanny stadiony WKSy kolejki liniowe i inne glupoty

r
r

GRUPA SPOŁECZNA to GRUPA MIESZKAŃCÓW?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3