Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu

Wałbrzych, al. Wyzwolenia 22

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

  • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu.