MATURA POPRAWKOWA 23.08.2016. JĘZYK POLSKI POPRAWKOWY. Co było? (ZADANIA, ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI)

JU, PB

Wideo

Zobacz galerię (8 zdjęć)
Matura poprawkowa 2016. Egzamin poprawkowy z języka polskiego już dziś, 23.08.2016 r. Mimo że od tego roku testy nie były sprawdzane według klucza odpowiedzi, a egzaminatorzy analizowali całość pracy i tok myślenia ucznia, to zdarzyły się osoby, które nie zdały języka polskiego. Dziś absolwenci liceów i techników poprawiają m.in. język polski. Co było na maturze poprawkowej z języka polskiego? Na jakie tematy trzeba było napisać wypracowanie? Jakie lektury trzeba było znać? Czego mógł spodziewać się uczeń? Jakie pytania padły na maturze poprawkowej 2016? Czy były przecieki? Tutaj znajdziecie arkusze, zadania, pytania i odpowiedzi. MATURA POPRAWKOWA 2016 JĘZYK POLSKI 23.08.2016, PYTANIA, ARKUSZE CKE, ZADANIA, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI

MATURA 2016 - SERWIS SPECJALNY! KLIKNIJ I ZOBACZ ARKUSZE, PYTANIA, ZADANIA, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA

Z 258 372 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), matury z języka polskiego w nowej formule nie zdało tylko 2 procent wszystkich uczniów. Zdecydowana większość tych, którzy piszą poprawkę, zmagało się dzisiaj z matematyką. Jeśli poprawialiście język polski, możecie liczyć na to, że tutaj pojawią się pytania i odpowiedzi! Matura poprawkowa 2016 z języka polskiego - kiedy odpowiedzi? Odpowiedzi i arkusze poprawki egzaminu dojrzałości z polskiego opublikujemy tuż po zakończeniu egzaminu, który rozpoczął się punktualnie o godzinie 9 i trwa 180 minut.

JAKIE PYTANIA WY ZAPAMIĘTALIŚCIE? WPISUJCIE JE W KOMENTARZACH!

ZOBACZ TEŻ: Matura 2016. JĘZYK POLSKI ROZSZERZONY - co było? PARANDOWSKI, KONWICKI, SCHULZ (ARKUSZE CKE, TEMATY, PYTANIA, ODPOWIEDZI)

MATURA POPRAWKOWA 2016 - JĘZYK POLSKI PODSTAWOWY - TUTAJ ARKUSZE
(linki będą aktywne, gdy tylko dostępny będzie arkusz)
- MATURA POPRAWKOWA 2016 - JĘZYK POLSKI - CAŁY ARKUSZ CKE - PYTANIA, ZADANIA
- MATURA POPRAWKOWA 2016 - JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA

MATURA POPRAWKOWA JĘZYK POLSKI - ZADANIA, SUGEROWANE ODPOWIEDZI
Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami – chyba że w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile Cię poproszono.

MATURA POPRAWKOWA 2016 - JĘZYK POLSKI - ZADANIE 1
Z jednej strony wszystkie światy
Richard Nisbett z University of Michigan oraz psychologowie z Chin, Japonii i Korei zainicjowali badania nad porównaniem stylów myślenia przedstawicieli cywilizacji Wschodu i Zachodu. Nisbett wspomina rozmowę z Kai-Ping Pengiem, Chińczykiem: „Pewnego dnia ów błyskotliwy student z Chin zwrócił się do mnie, mówiąc: wiesz, różnica między tobą a mną jest taka, iż ja myślę, że świat jest okrągły, a ty uważasz, że jest on liniowy. Słuchałem tego sceptyczny, ale zaintrygowany. Byłem wszak uniwersalistą w kwestiach ludzkiego myślenia, uważałem, że wszystkie ludzkie grupy postrzegają świat i myślą w ten sam sposób. Obrany wówczas kierunek badań doprowadził mnie do przekonania, że dwa zasadniczo odmienne podejścia do rozumienia świata utrzymywały się przez tysiąclecia”.

Osią porządkującą kontrasty między myśleniem ludzi Wschodu i Zachodu jest antynomia całościowość – analityczność, czyli całościowe i kontekstowe ujmowanie rzeczywistości w przeciwieństwie do izolowania obiektów z otoczenia i następnie rozpatrywania ich właściwości wewnętrznych (cech, motywacji, sił, energii itp.). Kultura europejska wyczula nas na logikę wywodu i niesprzeczność argumentów, czy to w dyskursie naukowym, czy w przewodzie sądowym. Popadnięcie w sprzeczność dyskwalifikuje intelektualnie bądź skazuje prawnie. Tymczasem światopogląd dominujący wśród ludzi Wschodu dopuszcza współistnienie przeczących sobie Argumentów, ponieważ świat jest w ciągłym ruchu i podlega zmianie. Idea drogi środka uzasadnia nie tyle walkę przeciwieństw lub wybór między nimi, ile ich harmonijne współwystępowanie.

Kai-Ping Peng i Richard Nisbett wykazali, że skłonność Chińczyków do myślenia akceptującego stany sprzeczności zaznacza się w wielu dziedzinach. Na przykład preferują dowody odwołujące się do szerokiego kontekstu zdarzeń, a niewykazujące, że przyjęcie określonych przesłanek prowadzi do sprzeczności. Ponadto uśredniają odpowiedzialność stron zaangażowanych w konflikt lub uśredniają prawdę w wypadku sprzecznych twierdzeń, zamiast przyznać rację jednej ze stron konfliktu czy sprzeczności. W wypadku konfliktu racji kierują się zasadą, że „prawda leży pośrodku”.

Zapewne zarówno Chińczyk, jak i Europejczyk zgodzą się, że ten sam człowiek nie może być fizycznie obecny w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. Natomiast będą oni różnić się co do praktycznych konsekwencji z tego wynikających. Europejczyk odmówi uczestnictwa w jednym ze spotkań, mówiąc, że jest już umówiony, natomiast Chińczyk zaproponuje, aby oba spotkania połączyć w jedno.

Inną konsekwencją dalekowschodniego sposobu myślenia jest kompleksowe i kontekstowe postrzeganie przyczyn wydarzeń w świecie fizycznym i ludzkim. Analityczne myślenie europejskie polega z kolei na izolowaniu przedmiotu obserwacji z otoczenia, a następnie na wyposażaniu go w siły wewnętrzne, sprawcze wobec działań i skutków.

W pewnym eksperymencie badani mieli wyjaśnić, dlaczego jedna z rybek wysuwa się do przodu lub pozostaje w tyle ławicy innych ryb. Okazało się, że Chińczycy częściej wyjaśniali zachowanie rybki uwarunkowaniami zewnętrznymi (środowiskowymi), natomiast Amerykanie o europejskim rodowodzie skłonni byli upatrywać jego przyczyn w jej cechach wewnętrznych („sile”, „przebojowości” itp.).

Psychologia kulturowa dociera do tajników ludzkiej psychiki, o których istnieniu nie dowiedzielibyśmy się, gdybyśmy kontaktowali się tylko z sąsiadami po drugiej stronie ulicy. Poznając innych, zaczynamy rozumieć siebie samych. Czasami potrzebna jest daleka podróż, ale dzięki psychologii kulturowej nie jest to podróż do barbarzyńców.

Na podstawie: Paweł Boski, Z jednej strony wszystkie światy, „Charaktery” 2004, nr 5.

MATURA POPRAWKOWA 2016 - JĘZYK POLSKI - ZADANIE 2
Chichot nad prozą
Podczas gdy większość ludzi tropi poezję w prozie, ja – na odwrót – tropię prozę w poezji. I o ile jej nie znajduję – tekst mnie raczej nie pociąga. To dlatego miewam często kłopoty z poezją.

U Wisławy Szymborskiej dostaję to, czego chciałam. Bo przecież jest ona prozaiczką i opowiadaczką historii, która dla niepoznaki rozpisywała swoje króciutkie teksty na wersy i pozwalała je nazywać wierszami. Wiedziała, co robi: w ten sposób zaoszczędzała czas na przyjemności życia. Jak nikt inny potrafiła snuć historie. Czarowała pełnokrwistymi, choć zawartymi w kilku słowach opisami albo dawała gęste mikrowykłady o świecie. Jej teksty są zawsze procesem, podobnie jak opowiadanie, powieść lub esej. To doskonale skonstruowane filigrany1 literackie, nanoksiążki2, które mieszczą się całe w czasie jednej-dwóch minut czytania.

Weźmy na przykład Pierwszą fotografię Hitlera. Opowieść zaczyna się od zdjęcia i opisu bobasa, który – jak to wiemy – wkrótce stanie się tyranem i uosobieniem zła na ziemi. W jakiś cudowny sposób trzy zwrotki inicjują setki przeplatających się wątków historii, w których słychać już huk dział, widać linie frontów poruszające się na mapach, płonące miasta i gwizd spadających bomb. Widać straszne rzeczy, choć nawet o nich nie wspomniano. Przeciwnie, wspomniano o tych miłych, sprawiających, że się uśmiechamy: nóżki, ogródek, pelargonie, serduszko. Ogromna epicka opowieść tkwi ukryta pod spokojnym i pogodnym opisem zakładu fotografa w mieście Braunau. Czy nie tak się pisze powieści? Czy nie na tym to polega: wyciągnąć coś z nieistnienia, nadać mu kształt i pozwolić dziać się w umyśle czytającego? Albo zabawny dramat o błędnie wybranym numerze telefonu i jego skutkach – Pomyłka. Osoby: Dzwoniący, Bezsenni Prorocy, Królowie, Małżonka Lichwiarza, Marszałek Dworu. To najprawdziwsza gatunkowo komedia pomyłek, qui pro quo3. Można by ją świetnie rozegrać w teatrze, szkoda, że nikt tego nie robi.

I może jeszcze rzućmy okiem na tę piękną opowieść o Hani, służącej4. Moją ulubioną. Dostajemy portret tak dokładny i biografię tak przenikliwą, że nie potrzeba nam ani jednego słowa więcej, wszystko zostało powiedziane czule i mądrze, panorama życia tej kobiety przemknęła nam przed oczami, jakbyśmy przeczytali właśnie całą książkę, zaczynającą się od czegoś w tym rodzaju: „Wrześniowy poranek był mglisty i zapowiadał bliską już jesień. Dziecko, dziewczynka, urodziło się tuż po świcie, dano mu na imię Hanna po babce...”. Na koniec w wierszu Szymborskiej przychodzi wielki epilog w postaci kilku słów: „chustka postrzępiona ujada na wietrze”. W oku zostaje obraz, którego trudno się pozbyć, jakby wieńczył trzysta stron prozy.

I cóż my, wyrobnicy prozy, spoceni rzemieślnicy od rozdziałów, przygarbieni tkacze wątków, którzy tłuczemy w klawiatury i niszczymy sobie kręgosłupy tysiącami godzin siedzenia? Pani Wisławo, Pani na pewno nad nami biednymi chichocze.

Na podstawie: Olga Tokarczuk, Chichot nad prozą, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 40.

MATURA POPRAWKOWA 2016 - JĘZYK POLSKI - ZADANIE 3
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Czym dla człowieka może być praca? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Do S…
Bunt nie przemija, bunt się ustatecznia;
Jest teraz w locie: dojrzałym, dokolnym,
Jakim kołują doświadczone orły.
Bunt się uskrzydla tak – jak udorzecznia.
Bo wpierw to było jakby piaskiem w oczy,
Turniejem chłopców na słonecznej plaży;
A teraz ciężki; teraz więcej waży.
Bunt się uskrzydla tak – jak w kamień toczy.
I pomyśl: czułość, ta świetlista kula,
Teraz dopiero w mym pobliżu płonie,
Luzując szczęki, łagodząc me dłonie.
Bunt się uskrzydla tak – jak się uczula.
Stanisław Grochowiak, Nie było lata, Warszawa 1969.

MATURA 2016. JĘZYK POLSKI - PYTANIA

MATURA 2016. JĘZYK POLSKI - ODPOWIEDZI

ZOBACZ MATURA 2016 - JĘZYK POLSKI PODSTAWOWY - Z TAKIMI ZADANIAMI UCZNIOWIE MUSIELI ZMIERZYĆ SIĘ W PIERWSZYM TERMINIE
W którym tekście – 1. czy 2. – zauważyć można osobisty stosunek autora lub autorki do opisywanego zjawiska językowego? Uzasadnij odpowiedź, podając dwie cechy wybranego tekstu.

Przykładowa odpowiedź: W pierwszym tekście. Używanie formy pierwszej osoby liczby mnogiej, stosowanie emotikonki ";-)" na końcu tekstu, posługiwanie się językiem skrótów powszechnym w SMS-ach i mailach.

MATURA 2016 - JĘZYK POLSKI PODSTAWOWY - Zadanie 2.4 W tekście 1. pojawia się stwierdzenie, że obrońcy języka martwią się niepotrzebnie. Na podstawie tekstu podaj argument, który potwierdza tę opinię

Przykładowa odpowiedź: Tak jak fast-foody nie zdominowały prawdziwej sztuki kulinarnej, tak język internetu nie zniszczy języka tradycyjnego. Z resztą ludzie potrafią przecież posługiwać się wieloma językami jednocześnie.

MATURA 2016 - JĘZYK POLSKI PODSTAWOWY - Zadanie 2.5.
Sformułuj tezę wspólną obu tekstom.

Język internetu, SMS-ów, maili jest formą współczesnej polszczyzny, charakteryzującej się tym, że język pisany stanowi zapis języka mówionego (skracamy, nie używamy znaków przystankowych, wplatamy anglicyzmy).

MATURA 2016 - JĘZYK POLSKI PODSTAWOWY - ZADANIE 3
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów

"Dałem Słowo"
byłem bardzo młody
i rozsądek doradzał
żeby nie dawać słowa

mogłem śmiało powiedzieć
namyślę się jeszcze
nie ma pośpiechu
to nie rozkład jazdy

dam słowo po maturze
po służbie wojskowej
kiedy zbuduję dom

ale czas eksplodował
nie było już przedtem
nie było już potem
w oślepiającym teraz
trzeba było wybierać
więc dałem słowo

słowo –
pętla na szyi
słowo ostateczne
w rzadkich chwilach
kiedy wszystko staje się lekkie
przechodzi w przezroczystość
myślę sobie:
„słowo daję
chętnie bym
cofnął dane słowo”

trwa to krótko
bo oto – skrzypi oś świata
mijają ludzie
krajobrazy
kolorowe obręcze czasu
a dane słowo
ugrzęzło w gardle

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

D
Dupa

Gdzie znajdę odpowiedzi, nie ma tu żadnego linka?????

Z
Zła

Od godziny staram się wydrukować arkusz matury próbnej z polskiego. Wszędzie jest matma, jak jest już arkusz, to nie mogę pobrać całego. Modelu odpowiedzi nie znalazłam do tej pory!!! Nie da się dać linka z arkuszem i drugiego , z jego rozwiązaniem??? NAprawdę trzeba tyle czasu zmarnować, żeby przebrnąć przez te meandy!!! JEstem zła, bardzo zła!

S
Sylwia

a arkusze i odp ze starej matury z j.angielskiego ???

W
Wściekła

Weszłam na sale, odchaczyli mnie, wyjęłam długopisy, linijkę, ekierkę i kalkulator. Poszłam odnieść torebkę do szatni. Wróciłam, kalkulatora nie ma :/ Myślę pewnie z tego wszystkiego nie wyjęłam go z torebki. Wracam do szatni, przeszukałam torebkę, nie ma. Wniosek zapomniałam z domu. Ok, wracam na sale po dłuższym czasie zaczyna się egzamin. W trakcie zabrana zostaje mi i linijka i ekierka z tekstem: to nie będzie potrzebne. Powołuje się na 8pkt instrukcji egzaminu i słyszę, że mam poprosić o linijkę. Tak więc pracowałam na swojej linijce po uprzednim poproszeniu komisji a także na szkolnym kalkulatorze pomimo iż mój był kalkulatorem prostym :/ Ogólnie widać komisja sobie czegoś nie doczytała, w maju miałam swoje przybory i kalkulator i było ok :/ Takich przeżyć nie życzę nikomu

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3