Egzamin gimnazjalny 2016 BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA (PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE)

JU
Egzamin gimnazjalny 2016 BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA (PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE)
Egzamin gimnazjalny 2016 BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA (PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE) arkusze CKE
Udostępnij:
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych już dziś. W jakich krajach produkuje się ryż, tablica Mendelejewa, płazy - to zagadnienia, których dotyczyły pytania na części przyrodniczej. 19.04.2016 r. ponad 360 tysięcy uczniów z prawie 7 000 szkół w całej Polsce rozwiązało zadania z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, fizyka i geografia. Jakie pytania padły na egzaminie gimnazjalnym 2016 z części matematyczno-przyrodniczej? Czy były przecieki z matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii? Tutaj znajdziecie arkusze, zadania, pytania i odpowiedzi. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 19.04.2016, PYTANIA, ARKUSZE CKE, ZADANIA, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI

Egzamin gimnazjalny 2016 - kliknij i sprawdź, kiedy wyniki? (TERMINY)

Egzamin gimnazjalny 2016 ZOBACZ KONIECZNIE - TUTAJ ZNAJDZIESZ PYTANIA I ODPOWIEDZI Z TESTU Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Z 19.04.2016 R. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA - CO BYŁO? ZOBACZ WSZYSTKIE PYTANIA I ZADANIA (ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI)

ZOBACZ KONIECZNIE ZADANIA Z MATEMATYKI Z 19. kwietnia 2016 -> Egzamin gimnazjalny 19.04.2016 Dziś MATEMATYKA! Co było? (PYTANIA, ZADANIA, ARKUSZE, ODPOWIEDZI)

Zadanie 1.
Przedstawiciele tej grupy to organizmy jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Żyją w glebie, wodzie, na i w organizmach oraz na martwych szczątkach. W komórkach nie zawierają chloroplastów. Ciało tych organizmów zbudowane jest ze strzępek. Strzępki mogą być luźne - nitkowate lub zbite. W postaci zbitej tworzą owocniki.

Która grupa organizmów została opisana powyżej? Wybierz właściwą odpowiedź
Odp. Grzyby

EGZAMIN CZĘŚĆ PRZYRODNICZA ZADANIE 2.

Uzupełnij zdanie i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisane zwierzę należy do A/B, ponieważ C/D
A. Płazów
B. Gadów

C. jego larwy mają skrzela
D. ma gruczoły jadowe

Zadanie 3.
Na niektórych tropikalnych akacjach żyje pewien gatunek mrówek. Duże i puste w środku ciernie akacji są schronieniem dla tych owadów, a na liściach są wytwarzane specjalne ciałka pokarmowe, które stanowią pożywienie mrówek. Mrówki patrolują liście i gałęzie, atakując każdego roślinożercę żerującego na tej roślinie. Oczyszczają też powierzchnię wokół "swojego" drzewa, dzięki czemu jest ona wolna od innych roślin.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisana zależność między akacjami a mrówkami jest przykładem
Poprawna odpowiedź: symbiozy

Egzamin gimnazjalny przyroda - zadanie 4.1
Na rysunku przedstawiono model prostego łuku odruchowego. Strzałkami zaznaczono kierunek przepływu impulsu nerwowego. Na jednym z rysunków kierunek przewodzenia tego impulsu wskazano nieprawidłowo.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.

Bezpośrednia reakcja organizmu na ukłucie jest wrodzoną reakcją obronną, niezależną od woli człowieka - prawda
Kierunek przywodzenia impulsu nerwowego powstały wskutek podrażnienia zakończeń nerwów czuciowych przedstawiono poprawnie na rysunku I. - prawda

Zadanie 4.2
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W przewodzeniu impulsu nerwowego z receptora do efektora w tym łuku odruchowym pośredniczy
Poprawna odpowiedź: rdzeń kręgowy

KOLEJNE ZADANIA Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ NA NASTĘPNYCH STRONACH - KLIKNIJ

CO CHWILĘ BĘDZIEMY DODAWAĆ KOLEJNE INFORMACJE Z DZISIEJSZEGO TESTU. WCISKAJCIE F5 I ODŚWIEŻAJCIE STRONĘ

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - zadanie 5
U pacjenta stwierdzono wadę wzroku,w wyniku której widzi on obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia. W celu skorygowania tej wady pacjentowi zalecono szkła cylindryczne.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3.

Wada, którą stwierdzono u pacjent, to A. astygmatyzm, ponieważ ostry obraz w oku powstaje 3. na części siatkówki.

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - zadanie 6
Zakładamy, że u ludzi włosy proste warunkuje allel recesywny (a), a włosy falujące (kręcone) - allel dominujący (A). Rodzicom z włosami falującymi urodziło się dziecko z włosami prostymi.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2., albo 3.

Pod względem opisanej cechy A. Każde z rodziców jest heterozygotą, ponieważ do ujawnienia się cechy recesywnej 1. potrzebne są dwa allele tej cechy

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - zadanie 7

Zadanie 7.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Z powyższego porównania reakcji rozkładu wynika, że z 2 cząsteczek nadtlenku wodoru otrzymano
B. 1 cząsteczkę tlenu

Zadanie 7.2.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.
Masa cząsteczkowa H2O2 jest równa 34 u - prawda
Stosunek masowy wodoru do tlenu w nadtlenku wodoru wynosi 1:8 -

ZOBACZ NASTĘPNE ZADANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ - KLIKNIJ NA NASTĘPNĄ STRONĘ

Egzamin gimnazjalny 2016 - przedmioty przyrodnicze - zadanie 8.

Substancją X, której dodanie do wody poskutkuje otrzymaniem zasady oraz wydzieleniem wodoru, jest
A. NaCl
B. NaOH
C. Na2O
D. Na

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda: chemia - zadanie 9.
Herbaty owocowe sporządza się z suszonych owoców. Napar, czyli wodny roztwór otrzymany z mieszaniny suszonych owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy, ma barwę brunatnoczerwoną. Po dodaniu wodnego roztworu o odczynie kwasowym napar przyjmuje barwę różową, a po dodaniu wodnego roztworu o odczynie zasadowym - barwę fioletową.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe.

Dodanie soku z cytryny o pH = 2,4 do naparu z owoców aronii, czarnej porzeczki i malwy spowoduje zmianę jego barwy z brunatnoczerwonej na fioletową - fałsz
Napar otrzymany z owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy może być wykorzystywany jako wskaźnik kwasowo - zasadowy - prawda

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - chemia - zadanie 10.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Sól Z, po której dodaniu do badanego roztworu zostały usunięte z tego roztworu jony Ba2+ bez usunięcia jonów F33+, ma wzór sumaryczny"
A. FePO4
B. Na2SO4
C. Fe(NO3)3
D. Na3PO4

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - chemia - zadanie 11.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.

Dla opisanych węglowodorów wartości temperatury wrzenia rosną wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce - prawda
W temperaturze 20 stopni Celsjusza węglowodory podane w tabeli mają taki sam stan skupienia - fałsz

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - chemia - zadanie 12.
Poniżej zapisano schemat przebiegu reakcji kwasu etanowego (octowego) z substancją Y. CH3COOH + Y -> CH3COOK + H2O Uzupełnij zdania.

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Substancją Y w przedstawionej reakcji jest A/B Produktami tak zapisanej reakcji są C/D kwasu etanowego (octowego) i woda A. K
B. KOH

C. ester
D. sól

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 13.
Obserwując start zawodników w biegu na krótkim dystansie, zauważono, że jeden z nich już po pierwszej sekundzie wyprzedził pozostałych biegaczy. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Analizując ruch tego zawodnika, możemy stwierdzić, że w czasie pierwszej sekundy
A. poruszał się z tą samą średnią prędkością co pozostali
B. poruszał się on z największym przyśpieszeniem
C. tylko on poruszał się ruchem przyspieszonym
D. pokonał on krótszy dystans niż pozostali

ZOBACZ NASTĘPNE ZADANIA I ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ - KLIKNIJ NA NASTĘPNĄ STRONĘ

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 14.
Odpowiedź: Woda stygnie wolniej w kubku B. porcelanowym, ponieważ taki kubek 1. jest złym przewodnikiem ciepła.

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 15.

Odpowiedź B

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 16.

16.1. Odpowiedź D. 3,7 A
16.2. Odpowiedź a. 204000 J

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - zadanie 17.
Uczniowie badali siłę wyporu działającą na aluminiowy obciążnik zanurzony w wodzie. Aluminiowy obciążnik zawiesili na siłomierzu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli zdanie jest fałszywe
- Gdy obciążnik zanurzony jest w wodzie, siła wyporu jest równa wskazaniu siłomierza - fałsz
- Wskazanie siłomierza po zanurzeniu obciążnika w wodzie jest mniejsza niż wskazanie siłomierza w powietrzu - prawda

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - zadanie 18.
Na sprężynkach zawieszono kulki K1 i K2. Po wychyleniu kulek z położenia równowagi kulka K1 drgała z częstotliwością 1 Hz, natomiast okres drgań kulki K2 był równy 0,8 s.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

W ciągu jednej minuty kulka K1 wykonała A/B drgań, a częstotliwość drgań kulki K2 była równa C/D
A. 10
B. 60

C. 8 Hz
D. 1,25 Hz

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 19.

Odpowiedź: W Aleksandrii południe słoneczne jest B. w tym samym momencie, co w Kigali, ponieważ miasta leżą na tej samej 1. długości geograficznej.

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 20.

20.1 Odpowiedź B. Roczna amplituda temperatury powietrza na stacji X jest większa niż na stacji Y
20.2 Odpowiedź: W klimacie o cechach morskich położona jest A. stacja Y, o czym świadczą 2. duże opady w ciągu całego roku z przewagą w porze zimy.

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 21.

- W podanych latach przyrost naturalny w Polsce był ujemny tylko w 2005 roku - prawda
- Najmniejszy przyrost naturalny w Polsce wystąpił w roku, w którym liczba zgonów była największa - fałsz

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 22.

Odpowiedź A. W tatrach występuje większa liczba dni z opadem śniegu niż w Karkonoszach

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 23.

- Trasa samolotu prowadzi przez przestrzeń powietrzną Czech i Austrii - fałsz
- Bułgaria jest pierwszym państwem, nad którym przelatuje samolot opuszczający przestrzeń powietrzną Grecji w drodze powrotnej do Polski - prawda

Egzamin gimnazjalny 2016 - przyroda - fizyka - zadanie 24.

- Najwyższe plony ryżu w dt/ha uzyskało państwo położone w klimacie monsunowym - fałsz
- Chiny i Indie dostarczają prawie połowę światowych zbiorów ryżu - prawda

ZOBACZ: EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA - ARKUSZE Z POPRZEDNICH LAT
- EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA - PYTANIA, ZADANIA, ARKUSZ
- EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA
- EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA - PYTANIA, ZADANIA, ARKUSZ
- EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA
- EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 - CZĘŚĆ PRZYRODNICZA - PYTANIA, ZADANIA, ARKUSZ
- EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 - CZĘŚĆ PRZYRODNICZA - ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 HARMONOGRAMKiedyCo (PRZEDMIOTY)Godzina rozpoczęciaCzas trwania
18.04.2016Historia i wiedza o społeczeństwie. Po tej części egzaminu PRZERWA9:0060 minut
18.04.2016Język polski 11:0090 minut
19.04.2016Biologia, chemia, fizyka, geografia. Po tej części egzaminu PRZERWA9:0060 minut
19.04.2016Matematyka11:0090 minut
20.04.2016Język obcy (poziom podstawowy). Po tej części egzaminu PRZERWA9:0060 minut
20.04.2016Język obcy (poziom rozszerzony)11:0060 minut

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 12

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

W
Wrocław
W zadaniu 16 jest okropny błąd. I = P/U odczytane z tabliczki znamionowej informują jedynie jakiej wartości natężenia prądu elektrycznego nie może przekroczyć urządzenie, aby nie uległo zniszczeniu.

Na podstawie tabliczki znamionowej NIE WOLNO obliczać natężenia prądu. Robimy to amperomierzem.

Autor zadania nie odróżnia bowiem pojęcia tabliczki znamionowej od parametrów rzeczywistych obwodu.

Smutne nadeszły czasy dla fizyki, gdy tacy "eksperci" sprawdzają wiedzę......
b
biolog
Może nie trzeba było krytykować uczniów, bo sam najmądrzejszy przewodniku nie jesteś. Na rysunku zamieszczona jest salamandra plamista - płaz. Jest on umieszczony w logo Gorczańskiego PN, co dla przewodnika jest dodatkową wskazówką
b
ba1
---BIOLOGIA jest to przedmiot który niestety bardzo przydaje się NA studia weterynarii--------------TRZEBA SIĘ UCZYĆ-------- O zwierzątkach -------POWODZENIA------
20 lat po egzaminie
Wiedza z tego testu przyda się w teleturniejach i do szpanowania przy znajomych. I tylko tam.
P
Piżmak
Otóż salamandra plamista jest płazem ogoniastym, zresztą największym przedstawiciel tej rodziny w Europie. Wiec zanim nazwiesz kogoś frajerem wpisz chociaż wybrane hasło w wyszukiwarkę i najpierw sprawdź, bo robisz tylko z siebie debila.
P
Piżmak
Wskaż fragment wypowiedzi sugerujàcy Twoją pierwszą cześć zdania. Poza tym, artykuł został zmieniony, treść edytowana i brak fragmentu, do którego odnosiła się moja wypowiedź. Widocznie ,,jaszczurka" zawarta w pierwszej wersji artykułu, dała autorowi do myślenia, skoro pózniej wstawił arkusz z salamndrą.
A
ANONIM
ściema pewnie jest to skad niby miabys
A
ASADADSA
Gratulacje że to płaz.....PIŻMAK FRAJER
g
gość1
Jaką jaszczurkę???
M
Marek
Posiadam arkusze i odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2016, które zostały udostępnione przez pewien czas przez kogoś jak ktoś chce. Sprawdźcie: egzamingimnazjalny2016.blogspot.com

Pozdrawiam [email protected]#[email protected]
P
Piżmak
Szczególnie to o jaszczurkę-przedszkolaki znają odpowiedź na to pytanie. Mogli się już wysilić i zapytać o padalca, ale pewnie przez to, 90% by ululało. Pracuje jako przewodnik, czasem mam grupy szkolne i dzieciaki nie potrafią nawet wymienić ssaków, które mogą spotkać w lesie! Gwoździem do trumny jest pytanie o ssaka latającego.. Najważniejsze, że każdy ma przy sobie strajfona, chipsy i colę.
M
Marek
Posiadam arkusze i odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2016, które zostały udostępnione przez pewien czas przez kogoś jak ktoś chce. Sprawdźcie: egzamingimnazjalny2016.blogspot.com

Pozdrawiam [email protected]#
Dodaj ogłoszenie