Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Lipnica Murowana

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Borówna

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Artur Roman Wnęk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  91 (62,33%)

  Bożena Monika Zdun

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  25 (17,12%)

  Edyta Krystyna Wójcik

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

  30 (20,55%)

  Okręg 2

  Sołectwo Lipnica Dolna – przysiółki : Osiedla Łokietek, Granice , Zawiśle, Grabie, Pagórek, Wielka Droga obejmujące numery porządkowe: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 40, 44, 47, 74, 84, 85, 94, 99, 110, 114, 118, 119, 120, 123, 125, 136, 139, 141, 146, 149, 150, 152, 156, 157, 161, 162, 168, 174, 179, 187, 188, 189, 196, 198, 200, 213, 226, 240, 241, 243, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 279, 281, 287, 302, 320, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 339, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Ireneusz Mieczysław Heród

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  106 (71,62%)

  Andrzej Aleksander Kuc

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  22 (14,86%)

  Witold Bartłomiej Przybyłko

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  20 (13,51%)

  Okręg 3

  Sołectwo Lipnica Dolna – przysiółki : Dominikówka , Od Gosprzydowej, Herody obejmujące numery porządkowe: 4, 8, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 77, 88, 89, 92, 98, 100, 102 , 105, 109, 112, 116, 121, 122, 131, 132, 134, 142, 143, 144, 147, 148, 151, 153, 154, 159, 160, 164, 166 , 167, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 192, 205, 222, 230, 231, 234, 275, 285, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 308, 321, 322, 343, 344, 345, 354, 355, 356, 357, 358

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Adam Heród

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  47 (32,19%)

  Jan Mirosław Skórka

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  38 (26,03%)

  Magdalena Maria Plewa

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  21 (14,38%)

  Agata Bogumiła Pietrzyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

  40 (27,40%)

  Okręg 4

  Sołectwo Lipnica Dolna – przysiółki : Nad Szkołą, Zamoście, Nowe Miasto, Podlesie, Przedmieście obejmujące numery porządkowe: 22, 48, 68, 69, 70, 71, 72 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 113 , 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135, 137, 138, 140 , 145, 155, 158, 163, 165, 169, 171, 186, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 199 , 202, 204, 206 , 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 218 , 219, 220, 221, 224 - 225, 227, 228, 229, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 244 , 245, 247 , 248, 249, 278, 280, 282, 283, 284, 288, 289, 290, 292, 296, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 366, 367, 368, 369, 370

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Artur Sylwester Polkowski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  62 (36,69%)

  Jan Edward Włodarczyk

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  28 (16,57%)

  Lucyna Pałka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  28 (16,57%)

  Krzysztof Mariusz Matląg

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

  51 (30,18%)

  Okręg 5

  Sołectwo Lipnica Górna – przysiółki : Porzecze, Granice, Działy Południowe, cz. Szeroka Wieś obejmujące numery porządkowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 , 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26 , 27, 35, 35A, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 56, 66, 67, 68, 83, 94, 105, 108, 122, 123, 129, 132, 133, 135, 138, 150, 152, 155, 158, 167, 169 , 177, 182, 185, 191, 193, 196, 197, 199 , 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213 , 214, 225, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 255, , 256, 262, 268, 270, 272 , 273, 273A, 275, 276, 278, 280, 282 , 283, 284, 288, 291, 292, 293, 296, 299, 300, 303, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 370, 371, 372, 373

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Adam Wnęk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  87 (52,41%)

  Marian Sysło

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  79 (47,59%)

  Okręg 6

  Sołectwo Lipnica Górna – przysiółki : cz. Szeroka Wieś, Wysoki Dział , Dział Północny obejmujące numery porządkowe: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 85, 93, 104, 106, 124, 131, 134, 140, 141, 148, 154, 157, 160, 162, 165, 166, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 187, 190, 192, 194 , 195, 200, 202 , 203, 209, 212, 215, 216, 217, 222, 226, 228 , 233, 234, 235, 242, 251, 254, 257, 258, 260, 263, 264, 266 , 279, 281, 287, 289, 298, 307, 325, 327, 339, 341 , 350, 367, 368, 369

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tomasz Przybyłko

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  88 (65,19%)

  Marcin Antoni Przybyłko

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  47 (34,81%)

  Okręg 7

  Sołectwo Lipnica Górna – przysiółki : Łęg, Nadole, Wymyślna, Bukowiec, Wielka Droga obejmujące numery porządkowe: 7, 23, 34, 54, 77, 79, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 109 , 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 130, 136, 137, 139 , 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153 , 156, 159, 161, 163, 164, 168, 170, 171, 174, 181, 183, 184, 186, 188, 189, 198, 201, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 241, 246, 247, 259, 261, 265, 267, 269, 271, 274, 277, 286, 290, 294, 295, 297, 301, 302, 310, 321, 322, 323, 324, 326, 328 , 329, 330, 337, 338, 340, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Damian Michał Gaża

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  97 (61,39%)

  Leszek Aleksander Fasuga

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  61 (38,61%)

  Okręg 8

  Sołectwo Lipnica Murowana-przysiółki: Podlas, Porzecze, Na Jazie, Osiedle Słoneczne, Miasto-Rynek, Pod Kościołem obejmujące numery porządkowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 75 , 76, 77, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 128A, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 166, 167, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 192, 193, 194, 195, 197, 199 , 200, 201, 229, 231 , 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 252 , 253, 257, 259, 260, 261, 264, 266, 272, 273, 275, 303, 304, 305, 306, 307 , 308, 309, 310, 321

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bogusława Strugała

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  135 (67,16%)

  Rafał Michał Plewa

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA SPRAWA

  66 (32,84%)

  Okręg 9

  Sołectwo Lipnica Murowana – przysiółki : Osiedle Retro, Przedmieście , Tamta Strona, Wielka Droga, Gliniki obejmujące numery porządkowe 25, 35, 46, 47, 50, 54, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 72, 78, 84, 85, 87, 92, 93, 95, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 137, 140, 143, 144, 146, 150, 154, 156, 158, 160, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 198 , 202 , 203, 204, 205, 206 , 207, 207A, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 245, 247, 249, 251 , 254, 255, 256, 258, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 276 , 277, 278 , 279, 281 , 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Stanisław Polinierski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  100 (49,50%)

  Grzegorz Krzysztof Sienkiewicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA SIENKIEWICZA CZAS NA ZMIANĘ

  102 (50,50%)

  Okręg 10

  Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Kamieniec, Pszczółki, Dominiczna Góra, Młyn obejmujące numery porządkowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 31, 33, 34, 46, 73, 74, 93, 95, 105, 178, 192, 227, 230, 237, 248, 256, 258, 271, 272, 280, 283, 292, 301, 304, 312, 321, 332, 337, 339, 347, 349, 352, 358, 375, 384, 399, 423, 432, 434, 441, 447, 457, 458, 461, 462, 463, 468, 481, 482, 502, 503, 531, 540, 556, 561, 564, 566, 567, 568, 569, 571, 574, 589, 590, 594, 596, 601, 602, 604, 605, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Andrzej Feliks Kuźma

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  0 (0,00%)

  Okręg 11

  Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Górki, Domasy, Rogożówka, Pasionków obejmujące numery porządkowe 20, 32, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 124, 173, 175, 186, 197, 221, 228, 233, 241, 246, 251, 254, 255, 261, 266, 286, 293, 294, 296, 302, 309, 315, 316, 330, 331, 338, 340, 364, 366, 369, 382, 389, 391, 400, 403, 410, 413, 415, 422, 431, 445, 451, 454, 455, 459, 474, 476, 477, 478, 479, 496, 497, 515, 523, 529, 530, 532, 535, 543, 544, 547, 550, 553, 558, 559, 560, 562, 565, 579, 580, 584, 588, 606, 607, 608, 643, 644, 645, 646, 647

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Mieczysław Trojan

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  0 (0,00%)

  Okręg 12

  Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Mośki, Mulki, Brzeziny, Kucek, Wyręby, Huta, Kamionki, Słociny obejmujące numery porządkowe: 26, 38, 82, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 115A, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 133, 136, 146, 151, 153, 162, 183, 188, 195, 215, 216, 220, 229, 232, 252, 253, 259, 267, 278, 287, 289, 290, 291, 298, 307, 324, 345, 372, 373, 381, 388, 390, 397, 398, 401, 402, 404, 406, 407, 408, 440, 446, 452, 473, 475, 483, 486, 487, 500, 507, 509, 511, 538, 539, 542, 545, 577, 578, 582, 586, 587, 591, 595, 598, 599, 609, 610, 611, 648, 649, 650

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jan Zelek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  0 (0,00%)

  Okręg 13

  Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Jęrdaszki, Pasternik, Konopki, Mitrzniów obejmujące numery porządkowe: 17, 69, 117, 127, 128, 129, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 184, 190, 235, 236, 238, 247, 260, 265, 281, 297, 300, 303, 314, 323, 348, 355, 357, 359, 361, 363, 370, 371, 378, 386, 405, 411, 412, 419, 426, 428, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 448, 460, 471, 472, 488, 489, 490, 510, 514, 524, 526, 527, 533, 549, 554, 555, 563, 575, 576, 597, 612, 613, 614, 651, 652, 653, 654, 655

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Piotr Szatan

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  0 (0,00%)

  Okręg 14

  Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Skotnica, Kolęcina, Podkościele, Granice, Jedle, Fielków obejmujące numery porządkowe: 7, 9, 24, 25, 30, 41, 42, 47, 52, 62, 85, 110, 114, 130, 143, 155, 172, 174, 176, 177, 179, 181, 182, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 196, 199, 200, 201, 202, 212, 214, 217, 222, 226, 231, 242, 244, 245, 257, 262, 264, 273, 279, 282, 288, 299, 306, 308, 310, 313, 319, 322, 325, 326, 328, 329, 333, 334, 336, 342, 344, 350, 353, 354, 360, 368, 374, 376, 377, 387, 393, 394, 416, 418, 420, 430, 443, 444, 449, 456, 467, 469, 484, 485, 491, 493, 494, 513, 520, 534, 551, 552, 557, 570, 573, 581, 592, 615, 616, 617, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Wiesław Ludwik Rębilas

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  0 (0,00%)

  Okręg 15

  Sołectwo Rajbrot – przysiółki : Pustka, Pagórek, U Leśnych, Podlesie, Winkiel obejmujące numery porządkowe: 27, 36, 54, 132, 180, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 218, 219, 223, 224, 225, 234, 239, 240, 243, 249, 250, 263, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 284, 285, 305, 311, 318, 320, 327, 335, 341, 343, 346, 356, 365, 380, 383, 392, 395, 409, 421, 424, 425, 427, 429, 442, 450, 464, 465, 466, 492, 495, 499, 504, 505, 506, 508, 516, 517, 518, 521, 522, 528, 548, 572, 583, 585, 603, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 656, 657, 658, 659, 660

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Elżbieta Ewa Kępa

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE I SOLIDARNIE

  0 (0,00%)

  Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wideo

  Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Najczęściej komentowane

  Polecane

  Jutro rusza cykl 20. wideokonferencji dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

  Jutro rusza cykl 20. wideokonferencji dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  Jak dobrze wybrać ubezpieczenie na życie?

  Jak dobrze wybrać ubezpieczenie na życie?

  Najczęściej czytane