Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Zawoja

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki U Steca, Rotnia, Limów, U Ficków Dolnych, Frontowo, U Ficków Górnych, U Wiechcia, U Małysy, U Szarleja

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Piotr Wojciech Listwan

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  37 (19,07%)

  Stanisław Zajda

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  89 (45,88%)

  Kamil Gigoń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  68 (35,05%)

  Okręg 2

  Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki U Zemlika, U Barana, U Buby Dolnego, U Pacygi, U Kocura, U Wojtyczka, U Majerza, U Fiedora

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Małgorzata Pacyga

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  105 (65,63%)

  Mariusz Dyrcz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  14 (8,75%)

  Edyta Marzena Pacyga

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  41 (25,63%)

  Okręg 3

  Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki Sołtystwo, U Skuty

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Kazimierz Pająk

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  143 (57,89%)

  Bernadetta Barbara Dyrcz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  78 (31,58%)

  Anna Pacyga

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  26 (10,53%)

  Okręg 4

  Sołectwo Skawica Centrum (część): przysiółki U Żurka, U Buby Górnego, U Palucha, U Franczaka, U Sitarza, U Czarnego, U Migasa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jerzy Andrzej Pająk

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  171 (77,38%)

  Judyta Agata Kuś-Babiarczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  22 (9,95%)

  Anna Katarzyna Chowaniak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  14 (6,33%)

  Daniel Kozina

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  14 (6,33%)

  Okręg 5

  Sołectwo Skawica Sucha Góra: przysiółki Budowna, Hucisko, Malicka, Na Biskupce, Na Dzwonku, Na Madejce, Na Matusowej, Na Pabisce, Na Potoręcznej, Na Tokarnem, Oblica, Pod Grapą, Pod Polaną, Sitarka, Sucha Góra, U Bartonków, U Kani, U Kocurków, U Kowali, U Orawców, U Rusina, U Sarleja, U Sołtysa, U Warty, U Wiechcia, U Zaręby, W Małysim Potoku

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Piotr Żurek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  56 (29,32%)

  Maria Konior

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  76 (39,79%)

  Adam Piotr Marek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  59 (30,89%)

  Okręg 6

  Sołectwo Zawoja Przysłop: przysiółki Beskid, Bielasy, Bory, Bubiaki, Granica, Kobiele, Lachy, Maliny, Morawy, Nowe Osiedle, Pająkówka, Pod Grapą, Polana, Przysłop, Toczki, Zabór, Zakamień

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Halina Giertuga

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  33 (25,58%)

  Barbara Józefa Chrząszcz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  39 (30,23%)

  Ewelina Kawiak-Marszałek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  18 (13,95%)

  Janina Kobiela

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  39 (30,23%)

  Okręg 7

  Sołectwo Zawoja Dolna (część): przysiółki Sitkówka, Pająki, Marszałki, Łatki, Mazury, Gołynia, Burdyle, Zalas, Za Madejką, Chopy

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Piotr Matyja

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  151 (50,00%)

  Krzysztof Chowaniak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  64 (21,19%)

  Józef Andrzej Kaczmarczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  87 (28,81%)

  Okręg 8

  Sołectwo Zawoja Dolna (część): przysiółki Barańce, Szczurki, Śmietany, Chowaniacy, Fujacy, Zielone Osiedle, Gawły, Stróże, Maryniacy, Bartyzele

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Krzysztof Andrzej Bartyzel

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  72 (27,91%)

  Barbara Bogdan

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  26 (10,08%)

  Katarzyna Ewelina Dobek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  53 (20,54%)

  Tadeusz Fujak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  107 (41,47%)

  Okręg 9

  Sołectwo Zawoja Centrum (część): przysiółki Giertugi, Piergiesi, Zemliki, Hujdy, Sule, Koziny, Masówka, Koszorek, Kudłata, Pod Kiczorką, Za Potokiem, Podpolice, Krzonka, Czarnotowa, Malikowa, Skutowa, Obidowa, Za Groniem, Hujdowa, Kowalowa, Piątkowa, Pod Polaną, Bubiakowa, Makosiowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jan Andrzej Czarny

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  57 (25,91%)

  Barbara Katarzyna Gajewska-Pączek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  17 (7,73%)

  Małgorzata Kostyra

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  47 (21,36%)

  Sławomir Krzysztof Kudzia

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  99 (45,00%)

  Okręg 10

  Sołectwo Zawoja Centrum (część): przysiółki Kalina Dolna, Kalina Górna, Za Wodą, Żywczaki, Obłapiana, Kaselówka, Sałaciaki, Ogon, Zające, Swalisko, Smyraki, Piergiesowe Polanki, Kiczora, Szczurkówka, Śpikówka, Łazy, Surmiaki, Topory, Dolina, Burdyle, Kiecka, W Potoku, Kamieńce

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Romuald Pacyga

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  85 (26,73%)

  Bożena Agata Torba

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  50 (15,72%)

  Wojciech Stanisław Sałaciak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  67 (21,07%)

  Józef Basiura

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  116 (36,48%)

  Okręg 11

  Sołectwo Zawoja Centrum (część): przysiółki Gliśnica, Podsot, Miśkowce, Pod Grapą, Trybały, Warzechówka, Kukle, Maliki, Polaki, Centrum, Kąkole, Brzeg, Borowi, Mazurowy Potok, Górnica, Kiczorka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Marek Wiktor Ostrowski

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  83 (22,07%)

  Jolanta Teresa Bojarowicz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  57 (15,16%)

  Tomasz Michał Winczewski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  87 (23,14%)

  Tomasz Jan Budzowski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  149 (39,63%)

  Okręg 12

  Sołectwo Zawoja Wełcza: przysiółki Wełcza, Skupnie, Opaczne, Barany, Kolędówka, Kącina, Kudzie, Jaworskie, Mętle, Surzyny, Buczyna, Figury, Dolinka, Gajówka, Włosianka, Hurbolówka, Łabędzie, Marki, Mleczna, Można, Trzebuniaki, Za Polaną, Średnie

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Alicja Barbara Trzebuniak

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  144 (49,66%)

  Agata Matyja

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  76 (26,21%)

  Dominika Maria Tabaka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  44 (15,17%)

  Barbara Monika Motowidło

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  26 (8,97%)

  Okręg 13

  Sołectwo Zawoja Mosorne: przysiółki Budzonie, Fiedorówka, Bębny Górne, Bębny Dolne, Zimna Dziura, Błędna, Hrabkowa, Polanki, Księża Polana, Petułowa, Rąbaniska, Obłaźna, Podgórze, Mosorne, Limierzyska, Diabli Młyn, Pyciakowa, Franule, Kąkolowa, Wełczoń, Kijakowa, Barankowa, Magurka, Buki, Giertugowa, Kuklowa, Mylne Młaki, Pasieka, Płasonie, Sitarze, Wartowa, Wyśnia, Zakopaniec, Zaręby, Gronik

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Maciej Antoni Mażul

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  89 (23,00%)

  Monika Katarzyna Wróblewska-Polak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  52 (13,44%)

  Anna Wachla

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  74 (19,12%)

  Sabina Anna Ficek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  172 (44,44%)

  Okręg 14

  Sołectwo Zawoja Górna (część): przysiółki Składy, Czatoża, Paluchówka, Miłosierna, Cioćki, Kolisty Groń, Kwiatek, Barańcowa, Markowa, Hyrb, Markowe Szczawiny, Krzemienna, Madziarowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Wojciech Burdyl

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  58 (21,48%)

  Krystyna Danuta Kozina

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  22 (8,15%)

  Krzysztof Bogdanik

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  0 (0%)

  Barbara Marek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  190 (70,37%)

  Okręg 15

  Sołectwo Zawoja Górna (część): przysiółki Wilczna, Pod Brzegiem, Policzne, Widły, Świniarka, Podryżowana, Ryżowana, Stolarka, Podświniarka, Norczak, Bajerska Maszyna, Morgi, Rybna, Cyrchel, Stonów

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bogdan Adam Kidoń

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  100 (27,70%)

  Magdalena Zofia Krasnodębska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ Z TRADYCJĄ DLA GMINY ZAWOJA

  84 (23,27%)

  Paweł Gancarczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA ZAWOJA

  70 (19,39%)

  Janina Wanda Bucka

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ZAWOJA

  107 (29,64%)

  Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

  Wideo

  Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

  Najczęściej komentowane

  Polecane

  Jutro rusza cykl 20. wideokonferencji dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

  Jutro rusza cykl 20. wideokonferencji dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  Pokaż się w internecie! >> Zapisz się za darmo do lokalnej bazy firm.

  Jak dobrze wybrać ubezpieczenie na życie?

  Jak dobrze wybrać ubezpieczenie na życie?

  Najczęściej czytane