1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Bank Spółdzielczy w Oławie
Wróć do listy komunikatów

Bank Spółdzielczy w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony

Bank Spółdzielczy w Oławie

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości, zabudowanej budynkiem biurowym, położonej na działce nr 91/40 w Oławie, przy Pl. Piłsudskiego 20, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00032376/3.

Nieruchomość znajduje się w miejscowości Oława przy Placu Piłsudskiego 20, działka nr 91/40 oznaczona jako tereny mieszkaniowe i stanowi część kompleksu budynków bankowych mieszczących się w niedalekiej odległości od Rynku. Główne wejście do tego kompleksu znajduje od strony Pl. Piłsudskiego 20. Przed rokiem 2003 była to kamienica mieszkalna. Obiekt przebudowano w 2003 r. zmieniając funkcję na biurową. W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy Oława nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Brak jest również zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Budynek biurowy przy Pl. Piłsudskiego 20 w Oławie jest to czterokondygnacyjny obiekt o konstrukcji tradycyjnej. Zgodnie z niemieckojęzyczną dokumentacją archiwalną uzyskaną w Archiwum Państwowym we Wrocławiu oddany do użytku w końcu XIX w jako budynek mieszkalny. Ściany murowane z cegły. Dach płaski jednospadowy z drewnianą więźbą dachową. Pierwotnie więźba częściowo oparta na słupach na poddaszu. Stropy na poszczególnych kondygnacjach pierwotnie wszystkie na belkach drewnianych z wyjątkiem stropu nad piwnicą o kolebkowego. W tej chwili strop nad piwnicą żelbetowy a w pojedynczych pomieszczeniach w części południowowschodniej budynku nad parterem i I piętrem wykonany strop WPS. Posadowienie na ławach ceglanych na głębokości ok -2.7m poniżej poziomu parteru. Klatka schodowa zlokalizowana w części północnej, o ścianach z cegieł i żelbetowych biegach schodowych została wykonana podczas przebudowy w roku 2003.

Całkowite wymiary budynku to długość: 13.17m, szerokość: 13.51m, wysokość od poziomu terenu: 13.65m. Parter budynku był wykorzystywany na cele usługowe i biurowe. Na I i II piętrze znajdowały się pomieszczenia biurowe dla pracowników banku. W piwnicy w jednym pomieszczeniu o pełnej wysokości znajduje się kotłownia, pozostałe pomieszczenia o wysokości ok 1.5m wykorzystywane były jako magazyn. Poddasze również pełniło funkcję magazynową.

Cena minimalna nieruchomości wynosi 1.999.000,00 zł

Wadium - 20.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2019 o godz. 12.00 w siedzibie BS w Oławie przy

ul. Pałacowej 13

Składanie ofert oraz wpłata wadium do dnia 16.12.2019 r. do godz. 12.00

Przetarg przeprowadzany jest na podstawie Uchwały Nr 192/2019 z dnia 31.10.2019 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie oraz na podstawie zapisów regulaminu przetargu. Do przeprowadzenia przetargu nie stosuje się art. 701–705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także innych przepisów systemu prawa polskiego w zakresie sprzedaży nieruchomości i prawa związanych z nieruchomościami.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, dokumentacja nieruchomości oraz ekspertyzy techniczne, do wglądu, można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Oławie, ul. Pałacowa 13 pok. nr 5, lub pod numerami telefonu 717071900; 717071931.

Regulamin niniejszego przetargu znajduje się na stronie www.bs.olawa.pl

Regulamin niniejszego przetargu znajduje się na stronie www.bs.olawa.pl