Zamknij

GazetaWroclawska.pl - aktualności Wrocław, wiadomości Wrocław

Otwarcie szkół 25 maja. Jak ma wyglądać nauka? [ZASADY i WYTYCZNE - SZKOŁY CZYNNE OD 25 MAJA]

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,

Pawe£ Relikowski / Polskapress

Poprzednie Następne
Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze [3/7] Poprzednie Następne

Tak mają wyglądać szkoły od 25 maja [ZASADY i WYTYCZNE]

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

Czytaj dalej na kolejnych slajdach.

Najnowsze wiadomości

reklama

Polecamy