Zostań uczniem wyjątkowej szkoły

Materiał informacyjny Powiatu Wrocławskiego

Młodzież kończąca szkołę podstawową stanie w najbliższym czasie przed trudnym wyzwaniem – wyborem wymarzonej szkoły. Ciekawą ofertę w tym zakresie mają szkoły ponadpodstawowe znajdujące się na terenie powiatu wrocławskiego – w Krzyżowicach oraz w Sobótce. Wolne miejsca czekać będą w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

- Trudno nam konkurować z Wrocławiem pod względem liczby szkół i wyboru kierunków nauczania – mówi starosta wrocławski Roman Potocki.Niezaprzeczalnym atutem naszej oferty edukacyjnej są jednak niszowe kierunki nauczania, profesjonalna baza dydaktyczna oraz niepowtarzalny klimat do nauki w bezpośrednim kontakcie z naturą. Siedzibą szkoły w Krzyżowicach jest zabytkowy neobarokowy pałac z XVIII wieku, otoczony parkiem. Szkoła w Sobótce leży u podnóża góry Ślęży. Nauka w takim otoczeniu jest prawdziwą przyjemnością – dodaje starosta.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach znajduje się w odległości 15 km od Wrocławia. Posiada bardzo dobrze rozbudowane zaplecze dydaktyczne w postaci krytej ujeżdżalni i stajni dla koni, nowego placu do jazdy konnej, ogrodu, sadu, pola uprawnego, laboratorium i gabinetu zabiegowego dla małych zwierząt, bogatego parku maszynowego, bazy hotelarsko-restauracyjnej. Do dyspozycji uczniów są również nowoczesne pracownie komputerowe, przestronna sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko zewnętrzne i biblioteka. W skład szkoły wchodzi obecnie technikum kształcące w zawodach technik: technik geodeta, technik logistyk, technik weterynarii, technik hotelarstwa, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu, technik rolnik oraz w zawodach: magazynier-logistyk (kształcenie realizowane we współpracy z Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.), sprzedawca, fryzjer, kucharz, piekarz, kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych. Na uczniów przyjezdnych czekają pokoje w świeżo wyremontowanym Internacie. Dzięki realizacji krajowych i zagranicznych projektów uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach mogli szlifować umiejętności zawodowe m.in. we Włoszech i w Hiszpanii podczas 4-tygodniowego stażu oraz praktyk krajowych, a obecnie zostały pozyskane środki na kolejne programy unijne, m.in. realizowane w ramach POWER i Erasmus +.

- W ciągu ostatnich lat przeznaczyliśmy kilka milionów złotych na remonty naszych placówek oświatowych. W tym czasie doposażyliśmy również szkoły w odpowiednie materiały i sprzęt dydaktyczny – mówi starosta Roman Potocki.

Liceum Ogólnokształcące w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Sobótce kilkukrotnie zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie w procesie budowania wzajemnych relacji w dziedzinie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich.

Szkoła prowadzi w roku 2021/2022 rekrutację do 4 - letniego liceum ogólnokształcącego (klasa dietetyczno - turystyczna) oraz 5 - letniego technikum (klasa technik informatyk i klasa technik organizacji turystyki).

Do sukcesu placówki, oprócz dobrego przygotowania uczniów w zakresie dydaktycznym, przyczynia się profesjonalna organizacja praktyk zawodowych, współpraca naukowa z Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Handlową.

Co roku magnesem przyciągającym młodych ludzi do szkoły w Sobótce była możliwość udziału w zagranicznych projektach edukacyjnych. Dzięki nim uczniowie stale mogli rozwijać praktycznie umiejętności komunikacyjne w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim, poszerzać horyzonty myślowe oraz naukę tolerancji i poszanowania odmienności innych kultur. Wśród najważniejszych programów wymienić można m.in. „Równe szanse we wspólnej Europie” – projekt realizowany trójstronnie na terenie Niemiec, Rosji i Polski, czy „Katolicyzm i prawosławie. Dwa wyznaniajedna wiara” – projekt realizowany wspólnie z Rosjanami na terenie Dolnego Śląska i w Kaliningradzie.

Serdecznie zapraszamy do naszych szkół!!

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - tel. 71/ 311 84 79

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Sobótce - tel. 71/ 316 23 00

Dodaj ogłoszenie