Zostałeś pominięty w testamencie? Możesz mieć szansę na zachowek!

materiał partnera
Kwestie spadkowe są niezwykle drażliwe dla wielu rodzin. Każdego dnia w sądach toczy się wiele sporów o zachowek dla najbliższych spadkodawcy.

Kto ma prawo do otrzymania zachowku?

Zachowek to instytucja prawna, która ma chronić interesy najbliższych spadkodawcy. To określony kwotowo ułamek wartości udziału spadkowego, który należałby się spadkobiercy w sytuacji dziedziczenia na pomocy przepisów Kodeksu cywilnego. Zachowek ma na celu zabezpieczenie interesów spadkobierców na wypadek niekorzystnych dla niego zapisów poczynionych przez spadkodawcę w testamencie. Osoby uprawnione do otrzymania zachowku nie otrzymują prawa do otrzymania innych dóbr zaliczanych do składników majątkowych zmarłego. Mają możliwość ubiegania się jedynie o wypłacenie kwoty stanowiącej wartość udziału, gdyby osoba była uprawniona do dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z zasadami postępowania spadkowego osobami uprawnionymi do otrzymania zachowku są zstępni spadkodawcy czyli dzieci, wnuki, prawnuki, a także małżonek. Warto podkreślić, że roszczenie o zachowek nie przysługuje rodzeństwu i dalszym krewnym. Prawo do zachowka nie przysługuje też osobom, które zostały wydziedziczone, odrzuciły spadek, zrzekły się dziedziczenia, zostały uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia. W przypadku roszczenia o zachowek po zmarłym małżonku nie ma do niego prawa osoba, które przed śmiercią złożyła pozew o rozwód lub pozostawała w separacji.

Jak ustalić wysokość zachowku?

Do obliczenia wysokości zachowku niezbędne będzie określenie potencjalnego udziału spadkowego. Zasadniczo jego wysokość ustalana jest na połowę wartości udziału jaki byłby należny, gdyby dana osoba miała prawo do dziedziczenia ustawowego. Wyjątek stanowią osoby uprawnione, które są niezdolne trwale do pracy bądź małoletnie, tutaj zachowek wynosi dwie trzeci udziału spadkowego. Pamiętajmy jednak, że ustalając udział spadkowy należy brać też pod uwagę spadkobierców uznanych za niegodnych do dziedziczenia, a także tych którzy odrzucili spadek. W obliczeniach nie bierzemy po uwagę spadkobierców, którzy zostali wydziedziczeni lub zrzekli się prawa do dziedziczenia.

Postępowanie spadkowe obejmuje dochodzenie roszczenia o zapłatę na drodze postępowania sądowego. W sprawach, gdzie spadkobierca nie wyraża woli dobrowolnej zapłaty sumy na jaką opiewa zachowek możemy wnieść do sądu pozew o zapłatę. Należy jednak podkreślić, że roszczenia o zachowek można dochodzić jedynie na przełomie 5 lat od ogłoszenia testamentu. Po tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu. Pozew kierujemy do sądu rejonowego lub okręgowego w zależności od dochodzonej kwoty zachowku. Sprawy powyżej 75000 zł są zawsze rozpatrywane przez sąd okręgowy.

Wideo