Zobacz przedmioty, jakich używali wrocławianie w...

  Zobacz przedmioty, jakich używali wrocławianie w średniowieczu [ZDJĘCIA]

  rsm

  Gazeta Wrocławska

  Gazeta Wrocławska

  Klucze
  1/10
  przejdź do galerii

  Klucze ©Muzeum Miejskie Wrocławia

  „Wrocławski Nowy Targ – rytm rozwoju średniowiecznego miasta na kulturowym pograniczu” - wyjątkowa wystawa w Muzeum Archeologicznym w Arsenale Miejskim we Wrocławiu już od soboty, 8 grudnia (będzie czynna aż do 30 czerwca przyszłego roku).
  Wystawa w Muzeum Archeologicznym poświęcona jest rozwojowi Wrocławia w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem placu Nowy Targ – jednego z pomocniczych placów handlowych dawnego miasta. Przygotowana została przez Muzeum Archeologiczne, (Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultantami merytorycznymi są prof. Krzysztof Wachowski oraz prof. Jerzy Piekalski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Eksponowane w Arsenale Miejskim zabytki pozyskane zostały podczas wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego na placu Nowy Targ w latach 2010–2012 pod kierunkiem prof. Jerzego Piekalskiego. Zabytki zostały przedstawione na tle innych znalezisk pozyskanych z badań w rejonie wrocławskiego Starego Miasta: na Ostrowie Tumskim, ul. Szewskiej, Jodłowej, Kotlarskiej, św. Mikołaja, placu Uniwersyteckim, placu Dominikańskim a także z badań na Nowym Targu w latach: 1995, 2005, 2017. Datowanie zabytków prezentowanych na wystawie zamyka się w przedziale od XII do początku XVI wieku.

  Najstarsze ślady osadnictwa przedlokacyjnego na Nowym Targu sięgają co najmniej XII w. Osada powstała w powiązaniu z grodem założonym na Ostrowie Tumskim. W XIII w. na zachód od terenu obecnego Nowego Targu rozpoczęto organizację miasta lokacyjnego. Dla kolonistów sprowadzonych z Zachodu wytyczony został nowy plac otoczony regularną siatką ulic – dzisiejszy Rynek. Dawna osada rzemieślniczo-targowa funkcjonowała równolegle do miasta lokacyjnego, pozostawała jednak poza prawem miejskim.

  Rozwijające się miasto komunalne objęło ją w końcu swym zasięgiem. Od lat 60. XIII w. rozpoczęto na Nowym Targu organizację placu handlowego – teren został wyrównany i usunięto z niego starszą zabudowę drewnianą. Na przełomie XIII i XIV stulecia obszar uzyskał targowy charakter – powierzchnię placu wybrukowano i powstały prawdopodobnie pierwsze obiekty pełniące funkcje handlowe. Wokół placu od XIII w. wznoszona była murowana zabudowa mieszkalna. Pozostałości drewnianych wiat i kramów/ław datować można na XIV i pocz. XV w.

  Na Nowym Targu mieszkańcy Wrocławia zaopatrywali się w pieczywo, mięso, ryby, żywy inwentarz, drewno, tkaniny oraz inne wytwory rzemiosła. Towary, którymi handlowano to różnorodny asortyment: zarówno wyroby lokalne, jak i pochodzące z importu.
  Przejawy miejskiego stylu życia, który nie był dostępny dla ludności w mieście przedlokacyjnym, dostrzegalne są w materiale archeologicznym pochodzącym z dojrzałego średniowiecza. W średniowiecznej Europie Środkowo–Wschodniej pojawiły się przedmioty o zachodniej proweniencji, świadczące o przemianach w kulturze materialnej, zwyczajach i prawie.

  Na wystawie pokazano zabytki będące świadectwem codziennego życia mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, od noszonych przez nich ubiorów i biżuterii, użytkowanych sprzętów, wyposażenia siedzib mieszkalnych, poprzez codzienne rozrywki, aż po religię i kulturę symboliczną, uzbrojenie, oporządzenie jeździeckie, przybory do pisania, przybory toaletowe. W trakcie badań na Nowym Targu natrafiono na bardzo liczne ślady aktywności kupieckiej: monety, odważniki, wagi, pojemniki na monety. Z tego placu wyruszały w średniowieczu pielgrzymki, czego dowodzić może znaczna liczba odkrytych dewocjonaliów oraz znaków pielgrzymich.

  Plac Nowy Targ to miejsce w średniowiecznym Wrocławiu tętniące życiem. Jedna z centralnych części miasta, gdzie krzyżowały się szlaki komunikacyjne pomiędzy Zachodem a Europą Środkową, oraz pośrednio Północną i Wschodnią. Zgromadzone na wystawie zabytki, pozyskane w czasie badań wykopaliskowych, pozwalają zrekonstruować rytm rozwoju średniowiecznego miasta na kulturowym pograniczu.

  Tak pisze Jerzy Piekalski o wynikach badań w latach 2010-2012 (z tekstu wprowadzającego do wystawy): „Wyniki wykopalisk na Nowym Targu przyniosły nową perspektywę badawczą. Pozwoliły porównać strukturę przestrzenną, a także styl życia, we Wrocławiu przedlokacyjnym i mieszczańskim, przyniosły ogromny rezerwuar nowych materiałów. Relacje stratygraficzne oraz relikty zabudowy i infrastruktury były tam względnie czytelne, stan zachowania zabytków ruchomych, wsparty zabiegami konserwatorskimi można uznać za dobry, a zróżnicowanie funkcjonalne daje szerokie możliwości interpretacyjne. Wynikające z tego nowe możliwości obserwacji i wnioskowania pozwoliły sformułować pytania dotyczące początków i rytmu rozwoju protomiejskiej osady rzemieślniczo-targowej, konstrukcji drewnianych domów i stylu życia w nich, materialnych odwzorowań procesu lokacji, organizacji placu novum forum, handlu, kontaktów ponadregionalnych, uzbrojenia, rzemiosła, kultury symbolicznej, gier i zabaw oraz szeroko pojętej konsumpcji. Zespolenie materiałów z Nowego Targu ze źródłami uzyskanymi w trakcie poprzednich badań zmienia znaczną część poglądów przedstawionych dotychczas w literaturze przedmiotu.”

  żródło informacji: materiały prasowe Muzeum Miejskiego Wrocławia

  Muzeum Archeologiczne
  Odział Muzeum Miejskiego Wrocławia
  Arsenał Miejski
  Ul. Cieszyńskiego 9
  Wrocław

  Wystawa czynna środa – sobota – godz. 10.00 – 17.00
  Niedziela – godz. 10.00 – 18.00

  Wstęp – 15 zł./bilet normalny, 10 zł./bilet ulgowy  Czytaj treści premium w Gazecie Wrocławskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecane

  Wideo