Oprócz tego nowelizacja wymaga przygotowania dokumentacji, która potwierdzi, że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Należy również uzyskać opinię akceptującą zamiar uprawy, którą wydaje rada gmina, rada powiatu i sejmik województwa.

CZYTAJ TEŻ | CZY GMO NAS ZABIJA, CZY RATUJE ŚWIAT PRZED WIDMEM GŁODU?

W nowelizacji zapisano też, że obszar, na którym planuje się uprawę GMO, nie może znajdować się w mniejszej odległości niż 30 km od ustanowionych form ochrony przyrody.

CZYTAJ TEŻ | TRZY USTAWY I PIĘĆ MITÓW O GMO: KONTROWERSJE WOKÓŁ ŻYWNOŚCI GENETYCZNIE MODYFIKOWANEJ

Za naruszenie przepisów, ustawa przewiduje grzywny i kary pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat.

POLECAMY: