Zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie naszych dzieci. Co możemy zrobić?

Materiał informacyjny Otrivin Oddychaj Czysto
Udostępnij:
Zanieczyszczenie powietrza zostało określone przez WHO jako największe środowiskowe zagrożenie dla naszego zdrowia¹. W 2018 roku 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie pod względem stężenia PM2,5 znajdowało się w Polsce². Dzieci w najmniejszym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, jednak to one są dużo bardziej niż dorośli narażone na ich wpływ. Dlatego w ramach kampanii „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”, zainicjowanej przez markę Otrivin Oddychaj Czysto, w ogólnopolskiej akcji donacyjnej każdy może pomóc oczyszczać powietrze w szkołach.

Skala zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest bardzo niepokojąca. Dlatego zainicjowaliśmy kampanię „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”, której celem jest zwiększenie świadomości na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci i edukowanie o tym, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do zmniejszania tego wpływu.
Jednym z elementów kampanii jest akcja donacyjna, w ramach której przekażemy oczyszczacze powietrza do 40 wybranych szkół w Polsce. W okresie maj – czerwiec z każdego zakupionego produktu Otrivin Oddychaj Czysto przeznaczymy złotówkę na zakup oczyszczaczy
mówi Katarzyna Bartczak z firmy GSK, producenta Otrivin Oddychaj Czysto.

Partnerem akcji jest Państwowy Instytut Badawczy NASK, który od lat realizuje program dla szkół „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” (ESA).

Szkoły, jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze, są miejscem szczególnie ważnym, w którym należy upowszechniać wiedzę i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów mających wpływ na jakość życia.

Przy wyborze szkół, które otrzymają oczyszczacze powietrza, kierowaliśmy się danymi zbieranymi przez mierniki, w które zostały wyposażone szkoły biorące udział w programie ESA. Wytypowane zostały placówki znajdujące się w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pyłami PM2.5 oraz PM10.

Ponieważ najmłodsze dzieci są szczególnie narażone na konsekwencje zdrowotne będące wynikiem oddychania zanieczyszczonym powietrzem, spośród placówek znajdujących się w najbardziej zanieczyszczonych miejscach w Polsce wybrane zostały te, które posiadają zerówki bądź przedszkola.

Dodatkowym kryterium było zaangażowanie szkół w program ESA i podejmowanie działań upowszechniających wiedzę w temacie zdrowego powietrza. Na tej podstawie wyłoniliśmy 40 szkół, które najbardziej skorzystają z oczyszczaczytłumaczy Barbara Leśniczak, kierowniczka ESA – NASK.

otrivin

Czysta zabawa

W ramach kampanii powstała jednocześnie wyjątkowa instalacja edukacyjna. AirBubble to pierwszy biotechnologiczny plac zabaw, na którym powietrze oczyszczają algi. Łączy architekturę, naukę i naturę. Instalacja składa się z 52 bioreaktorów.

Każdy z nich zawiera 10 litrów żywych kultur chlorelli. Algi te aktywnie filtrują i re-metabolizują zanieczyszczenia powietrza oraz dwutlenek węgla. W idealnych warunkach potrafią wykorzystać cząsteczki węgla oraz azotu jako pokarm i zwiększyć swoją biomasę. Jak wszystkie rośliny, uwalniają również tlen. Plac zabaw został zaprojektowany przez światowej sławy pracownię EcoLogicStudio.

AirBubble zlokalizowany jest przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a wstęp do niego jest bezpłatny dla każdego. Dodatkowo wewnątrz Centrum można zwiedzić wystawę poświęconą instalacji i wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci.

Higiena nosa ma znaczenie

Organizatorzy kampanii zwracają uwagę na to, że każdy może robić drobne rzeczy, aby minimalizować wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Jedną z nich jest codzienna higiena nosa. Tymczasem blisko 20% rodziców³ nigdy nie słyszało o higienie nosa, a co dziesiąta osoba deklaruje stosowanie jej rzadziej niż raz w roku.

Człowiek posiada naturalną broń do ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza – nos. Każdego dnia pobiera i filtruje ponad 20 000 litrów powietrza. Niestety wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza może przeciążać naturalny filtr nosa i prowadzić do wielu problemów zdrowotnych.

Dbając o higienę nosa, wspomagamy jego naturalne funkcje filtrujące i zmniejszamy negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza. Stosując codzienną higienę nosa przy użyciu roztworów soli morskiej, można usunąć prawie połowę zanieczyszczeń powietrza w nim uwięzionych, wspomagając naturalną funkcję ochronną nosa.

Otrivin Oddychaj Czysto to w 100% naturalny, izotoniczny roztwór wody morskiej, ułatwiający oddychanie. Każde użycie delikatnie i naturalnie oczyszcza drogi oddechowe przywracając zdolność filtrowania zanieczyszczeń z powietrza przez nos. Ma to znaczenie zwłaszcza przy wzroście poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Delikatne oczyszczanie jamy nosa wymywa nadmiar szkodliwych mikrocząsteczek takich jak kurz i pyłki. Produkt nadaje się do codziennego użytku i może być stosowany , począwszy od 2. tygodnia życia (wariant dla dzieci) lub w wersji z aloesem od 6. roku życia. Produkt jest dostępny w aerozolu 100 ml.

Odwiedź stronę internetową kampanii i dowiedz się więcej o codziennych działaniach, które mogą pomóc złagodzić wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie: https://www.otrivin.pl/airbubble.html.

PM-PL-OTRI-21-00053

¹ https://unece.org/air-pollution-and-health
² https://www.who.int/airpollution/data/en/
³ Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez SW Research dla GSK,2021 r

Materiał oryginalny: Zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie naszych dzieci. Co możemy zrobić? - Polska Times