Wykluczenie Huawei z 5G nie pomoże ani gospodarce, ani operatorom, ani klientom

Materiał informacyjny Huawei

Pod koniec ubiegłego roku firma Accenture zaprezentowała raport „Sieci 5G w Polsce. Szanse i wyzwania”. Przedstawia on społeczny i ekonomiczny wpływ wdrożenia sieci 5G w Polsce z perspektywy konsumentów, przedsiębiorców oraz administracji publicznej. Jego autorzy szacowali, że do 2028 roku dzięki zastosowaniu technologii 5G polskie PKB zwiększy się relatywnie o 1,2 proc. a rynek wzrośnie o 98 tys. miejsc pracy. Korzyści w odniesieniu do wzrostu gospodarczego kraju prognozowane były na 63,2 mld zł do 2028 r.

Czy Polska wykorzysta tę szansę i taki scenariusz ma szansę się zrealizować? W tym kontekście niezwykle ważne są odpowiedzi na takie pytania jak: w jaki sposób rozdzielone zostaną częstotliwości potrzebne do budowy sieci 5G (aukcja 5G), jakie nakłady inwestycyjne będą musieli ponieść operatorzy czy z jakimi wyzwaniami legislacyjnymi będą musieli się zmagać. Wszystko to może wpłynąć zarówno na koszty budowy infrastruktury, jak i ceny oferowanych później przez nich usług.

Dziś toczą się głośne dyskusje czy należy wykluczyć firmy z niektórych krajów jako dostawców 5G. Takie zapisy mogą się np. znaleźć w nowelizowanej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Niezależnie od tego ile jest w tym polityki i nacisków amerykańskiej administracji, a ile rzeczywiście troski o kwestii cyberbezpieczeństwo, eksperci są zgodni, że wykluczenie firmy Huawei jako dostawcy 5G w Europie oznacza podniesienie kosztów jej budowy choćby z powodu ograniczenia rynkowej konkurencji. Firma Oxford Economics oszacowała, że budowa 5G bez Huawei miałaby europejskie telekomy kosztować dodatkowo 3 mld euro rocznie przez 10 lat. Na Polskę przypada z tej sumy 120 mln euro rocznie, co w konsekwencji złoży się na łączą straty rzędu nawet 2,2 miliarda euro do 2035 roku w najbardziej pesymistycznym scenariuszu.

Przed takim scenariuszem i stratami dla gospodarki ostrzegali też ostatnio analitycy Assembly Research, którzy oparli swoje szacunki na hipotetycznym założeniu, w którym przyjęta została nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a Huawei zostaje zaklasyfikowany jako „dostawca wysokiego ryzyka”. Podkreślają , że wykluczenie sprzętu Huawei z budowy infrastruktury 5G w Polsce opóźniłoby prace w skali, która uniemożliwiłaby osiągniecie 10,2 mld euro korzyści gospodarczych, jakie polski rząd prognozował na lata 2020-2025.Z analizy Assembly Research wynika, że 3-letnie opóźnienie we wdrożeniu technologii 5G przełoży się dokładnie na 2,68 mld euro strat z potencjalnych korzyści strategicznych, operacyjnych, konsumenckich i korzyści dla osób trzecich. Pozostała część szacunku (2,17 mld euro) to strata w całej gospodarce.

Na początku września natomiast Haitong Bank w swym raporcie szacował, że koszty jakie czwórka polskich operatorów komórkowych będzie musiała ponieść na pełne zastąpienie dotychczas zainstalowanej w Polsce infrastruktury Huawei mogą sięgnąć około 2,5-2,9 mld zł.

Nie dziwi więc, że działający w Polsce operatorzy nie są zwolennikami rozwiązania wykluczającego konkretne firmy jako dostawców 5G. Liczba firm, które oferują te rozwiązania jest bardzo ograniczona, a ten sposób się jeszcze się kurczy i można się spodziewać, że wzrosną ceny na komponenty sieci 5G.

Wielu ekspertów wskazuje, że zwiększone koszty inwestycji na skutek wykluczenia Huawei, operatorzy będą przerzucać na klientów. To zaś może spowodować, że ceny usług telekomunikacyjnych mogą o wzrosnąć nawet trzykrotnie. Wskazują przy tym na rynek amerykański, gdzie Huawei nie jest obecny, a ceny usług są bardzo wysokie. Dla porównania w Polsce, gdzie operatory komórkowe mocno wykorzystywali technologie chińskich dostawców budując sieci (60 proc. sieci telekomunikacyjnych trzeciej i czwartej generacji w Polsce budowanych jest w oparciu o sprzęt Huawei), ceny usług komórkowych według GSMA należą do najniższych w Europie. Jak pokazują analizy w ciągu ostatnich 10 lat stopa obniżki taryf telekomunikacyjnych na rynkach, na których obecny jest Huawei, była trzykrotnie wyższa niż na rynkach, na których Huawei nie jest obecny.

W niedawnym wywiadzie dla magazynu Spidersweb+, Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich, ocenił koszty wymiany sprzętu u polskich operatorów na 15miliardów.

-Nic więc dziwnego, że operatorzy są przerażeni wizją ewentualnego wejścia w życie nowego prawa w proponowanej formie. U części z nich mogłoby to wręcz zachwiać płynnością finansową – podsumował.

Wykluczenie Huawei z rynku europejskim spowoduje nie tylko straty finansowe, ale również opóźnienia związane z dostępem do sieci 5G. Według najbardziej pesymistycznego scenariusza Oxford Economics 3,3 mln osób w naszym kraju (9 proc. populacji Polski) może utracić możliwość dostępu do korzyści płynących z sieci 5G przed 2023 rokiem. Oczywiście dotknie to najbardziej osoby z obszarów słabiej zaludnionych i wiejskich, to jest te, które dziś zmagają się najczęściej z problemem dostępu do szybkich sieci.

Konsekwencje ewentualnego wykluczenia Huawei mocno odczuje też biznes. Wyższe prędkości połączenia osiągnięte dzięki 5G mogły być podstawą do poprawy poziomu wydajności wielu firm, zwłaszcza w kontekście wychodzenia kraju z kryzysu finansowego spowodowanego pandemią.

Materiał oryginalny: Wykluczenie Huawei z 5G nie pomoże ani gospodarce, ani operatorom, ani klientom - Polska Times

Dodaj ogłoszenie