Wyjątkowa w skali Europy inwestycja powstaje w Jakuszycach

Materiał informacyjny Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.

Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach będzie unikatowym ośrodkiem nie tylko na Dolnym Śląsku i w kraju, ale dzięki powstającemu tam Inkubatorowi ICT - również w skali całej Europy. Działalność inkubatora ukierunkowana będzie na udostępnianie infrastruktury i upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w sporcie oraz profilaktyce zdrowotnej. Umożliwi on, oprócz zwykłej rekreacji, opracowywanie i wdrażanie nowych usług poprzez interakcję człowiek-technologia.

- Jednym z naszych celów jest stworzenie na terenie Dolnośląskiego Centrum Sportu warunków do rozwoju dla MŚP w zakresie innowacyjnych metod zarówno w zakresie rekreacji i profilaktyki sportowej, ale również i profilaktyki zdrowotnej. Koncepcja projektu opiera się m.in. na możliwości wykorzystania środowiska hipoksycznego jako środka ergogenicznego i terapeutycznego - podkreśla Sebastian Kącki - prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki.

Czym jest owa hipoksja? To stan, w którym utlenowanie tkanek niektórych organów lub całego organizmu jest niewystarczające w odniesieniu do ich zapotrzebowania na tlen. Jednym z zewnętrznych czynników wywołujących hipoksję w organizmie człowieka jest obniżenie ciśnienia barometrycznego, które prowadzi do redukcji ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi i w konsekwencji - obniżenia wysycenia hemoglobiny tlenem. Takie zjawisko ma miejsce w warunkach wysokogórskich, gdzie w wyniku obniżenia ciśnienia barometrycznego dochodzi do redukcji transportu tlenu do tkanek i stanu hipoksji. Gdy trenujemy w takich warunkach, nasz organizm o wiele szybciej się męczy, ale objętość serca pozostaje bez zmian. Regularne treningi w stanie hipoksji zdecydowanie zwiększają wydolność organizmu.

Środowisko hipoksyczne stworzone zostanie nie tylko w pomieszczeniach treningowych znajdujących się na terenie inkubatora, ale również w części pokojów hotelowych. Takie rozwiązanie przyciągnie na Dolny Śląsk również najlepszych sportowców z całego świata.

- Powstający w Dolnośląskim Centrum Sportu Inkubator ICT jest doskonałym przykładem tego, jak mocno inwestujemy w nowe technologie i innowacyjność. Jego głównym atutem będzie to, że podobnie jak cała nowa infrastruktura Polany Jakuszyckiej, będzie dostępna nie tylko dla sportowców – podkreśla marszałek Cezary Przybylski.

Specjalistyczna infrastruktura techniczna i laboratoryjna, która udostępniona zostanie w ramach inkubatora, pozwoli tworzyć innowacyjne usługi oparte o najnowsze światowe trendy w dziedzinie sportu, rekreacji, profilaktyki zdrowotnej i medycyny, poparte wynikami prowadzonych badań naukowych, zarówno dla zawodowych sportowców, jak i wszystkich chętnych i potrzebujących.

Projekt Inkubatora ICT zakłada również utworzenie innowacyjnych stanowisk pracy, w czasie pobytu w Centrum Sportu, wyposażonych w specjalistyczne, unikalne w skali kraju urządzenia. Tym samym użytkownicy będą mieli możliwość realizowania własnych projektów wymagających opracowania i zastosowania specjalistycznych rozwiązań. Stworzenie Inkubatora ICT pozwoli nie tylko na dostęp do technologii, ale również umożliwi skonsultowanie projektów i pomysłów oraz skorzystanie z doradztwa specjalistów i praktyków związanych z ICT, którzy współpracują z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki. Będzie to możliwe dzięki udostępnieniu zaplecza w postaci współpracy z jednostkami naukowymi.

Tu podaj tekst alternatywny

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej"

Dodaj ogłoszenie