2/8
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
1. Ludowcy postulują stopniowe obniżanie wszystkich podatków...
fot. Anatol Chomicz

Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska

1. Ludowcy postulują stopniowe obniżanie wszystkich podatków wraz - jak to określili - ze wzrostem PKB i możliwościami budżetowymi państwa. Są za stopniowym podwyższaniem płacy minimalnej, a także za obniżeniem i jednocześnie wprowadzeniem dobrowolnych składek na ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

2. Przedstawiciele PSL- Koalicji Polskiej obiecują zniesienie opodatkowania emerytur, pozostawienie wieku emerytalnego na niezmienionym poziomie (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Optują za podtrzymaniem programu 500 plus na wszystkie dzieci.

3. Co do handlu w niedzielę to proponują jego ograniczenie do godziny 13.00 i wprowadzenie dwukrotności stawki godzinowej za pracę w te dni.

4. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia to remedium na jej zapaść ma stanowić podniesienie jej finansowania do poziomu 6,8 proc. wartości PKB, a także znaczne zwiększenie liczby kształconych lekarzy i pielęgniarek. Są za darmowymi lekami i szczepieniami dla dzieci, a także za wprowadzeniem kontroli decyzji podejmowanych przez dyrektorów oddziałów NFZ przez rady społeczne, w których skład mieliby wejść przedstawiciele środowisk medycznych, pacjentów i samorządów.

5. Są za podwyższeniem pensji nauczycieli do poziomów postulowanych przez nich w czasie kwietniowego strajku i przeciwko likwidacji czy ograniczeniu Karty Nauczyciela. Dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkołach w wieku siedmiu lat, a tylko na życzenie rodziców rok wcześniej.

6. W sprawach ustrojowych PSL proponuje przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, a co najmniej połowa posłów powinna być wybierana w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. Przedstawiciele PSL-KP opowiadają się też za zwiększeniem budżetowych subwencji dla biedniejszych samorządów, kosztem bardziej zamożnych, ale sprzeciwiają się pomysłowi rządzącego PiS, ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów do dwóch.

7. W kwestiach obyczajowych są przeciwni jakimkolwiek zmianom w stosunkach z Kościołem w tym wyprowadzaniu religii ze szkół. Są też przeciwni jakimkolwiek zmianom zapisów w obowiązującej ustawie antyaborcyjnej. Nie są przeciwni zabiegom in vitro, ale mówią zdecydowane „nie” dla legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci, a także dla rozszerzenia w szkołach zajęć z zakresu wiedzy seksualnej i uzupełnieniem jej o problematykę związaną z mniejszościami LGBT.

8. Jeżeli chodzi o rolników, to ludowcy sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom w zasadach funkcjonowania KRUS, poza zniesieniem obowiązku przekazywania ziemi przez rolników po przejściu na emeryturę. Obiecują doprowadzenie do podniesienia unijnych dopłat do wysokości 1200 zł/ha, a także wprowadzenie 0 stawki VAT na żywność „wytwarzaną w sposób tradycyjny”. Ludowcy są też przeciwni uwolnieniu obrotu ziemią i pozwoleniu na jej sprzedaż cudzoziemcom.

9. W kwestiach energetycznych są za zdecydowanym przejściem na odnawialne źródła energii, ale jak przekonują - utopią jest twierdzić, że od węgla można odejść natychmiast. OZE to jednak jeden z najważniejszych punktów programu PSL. Sprzeciwiają się budowie elektrowni atomowych w Polsce.

10. Są przeciwni rezygnacji ze złotego i zastąpienia go walutą euro, a w polityce międzynarodowej opowiadają się za równomiernym rozwijaniem współpracy zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i z USA, Ukrainą czy Rosją. Sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców. Popierają budowę amerykańskich baz w Polsce, ale przy współfinansowaniu ze strony Waszyngtonu.

Zobacz również

Gdzie na weekend za granicę? Pomysły na city break w Europie

Gdzie na weekend za granicę? Pomysły na city break w Europie

Poldi złapał rytm. Jedenastka 17. kolejki Ekstraklasy

Poldi złapał rytm. Jedenastka 17. kolejki Ekstraklasy

Polecamy

Prezes MPK Wrocław: Nowe obostrzenia to fikcja!

Prezes MPK Wrocław: Nowe obostrzenia to fikcja!

Czy kryzys związany z pandemia koronawirusa ograniczył globalizację?

Czy kryzys związany z pandemia koronawirusa ograniczył globalizację?

Premie świąteczne. W ZUS pracownicy dostaną po 2 tys. zł, a w policji nawet 4 tys. zł

Premie świąteczne. W ZUS pracownicy dostaną po 2 tys. zł, a w policji nawet 4 tys. zł

Dodaj ogłoszenie