2 z 7
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
1. Ludowcy postulują stopniowe obniżanie wszystkich podatków...
fot. Anatol Chomicz

Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska

1. Ludowcy postulują stopniowe obniżanie wszystkich podatków wraz - jak to określili - ze wzrostem PKB i możliwościami budżetowymi państwa. Są za stopniowym podwyższaniem płacy minimalnej, a także za obniżeniem i jednocześnie wprowadzeniem dobrowolnych składek na ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

2. Przedstawiciele PSL- Koalicji Polskiej obiecują zniesienie opodatkowania emerytur, pozostawienie wieku emerytalnego na niezmienionym poziomie (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Optują za podtrzymaniem programu 500 plus na wszystkie dzieci.

3. Co do handlu w niedzielę to proponują jego ograniczenie do godziny 13.00 i wprowadzenie dwukrotności stawki godzinowej za pracę w te dni.

4. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia to remedium na jej zapaść ma stanowić podniesienie jej finansowania do poziomu 6,8 proc. wartości PKB, a także znaczne zwiększenie liczby kształconych lekarzy i pielęgniarek. Są za darmowymi lekami i szczepieniami dla dzieci, a także za wprowadzeniem kontroli decyzji podejmowanych przez dyrektorów oddziałów NFZ przez rady społeczne, w których skład mieliby wejść przedstawiciele środowisk medycznych, pacjentów i samorządów.

5. Są za podwyższeniem pensji nauczycieli do poziomów postulowanych przez nich w czasie kwietniowego strajku i przeciwko likwidacji czy ograniczeniu Karty Nauczyciela. Dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkołach w wieku siedmiu lat, a tylko na życzenie rodziców rok wcześniej.

6. W sprawach ustrojowych PSL proponuje przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, a co najmniej połowa posłów powinna być wybierana w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. Przedstawiciele PSL-KP opowiadają się też za zwiększeniem budżetowych subwencji dla biedniejszych samorządów, kosztem bardziej zamożnych, ale sprzeciwiają się pomysłowi rządzącego PiS, ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów do dwóch.

7. W kwestiach obyczajowych są przeciwni jakimkolwiek zmianom w stosunkach z Kościołem w tym wyprowadzaniu religii ze szkół. Są też przeciwni jakimkolwiek zmianom zapisów w obowiązującej ustawie antyaborcyjnej. Nie są przeciwni zabiegom in vitro, ale mówią zdecydowane „nie” dla legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci, a także dla rozszerzenia w szkołach zajęć z zakresu wiedzy seksualnej i uzupełnieniem jej o problematykę związaną z mniejszościami LGBT.

8. Jeżeli chodzi o rolników, to ludowcy sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom w zasadach funkcjonowania KRUS, poza zniesieniem obowiązku przekazywania ziemi przez rolników po przejściu na emeryturę. Obiecują doprowadzenie do podniesienia unijnych dopłat do wysokości 1200 zł/ha, a także wprowadzenie 0 stawki VAT na żywność „wytwarzaną w sposób tradycyjny”. Ludowcy są też przeciwni uwolnieniu obrotu ziemią i pozwoleniu na jej sprzedaż cudzoziemcom.

9. W kwestiach energetycznych są za zdecydowanym przejściem na odnawialne źródła energii, ale jak przekonują - utopią jest twierdzić, że od węgla można odejść natychmiast. OZE to jednak jeden z najważniejszych punktów programu PSL. Sprzeciwiają się budowie elektrowni atomowych w Polsce.

10. Są przeciwni rezygnacji ze złotego i zastąpienia go walutą euro, a w polityce międzynarodowej opowiadają się za równomiernym rozwijaniem współpracy zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i z USA, Ukrainą czy Rosją. Sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców. Popierają budowę amerykańskich baz w Polsce, ale przy współfinansowaniu ze strony Waszyngtonu.

Zobacz również

Niedźwiedź z łódzkiego zoo zaatakował lekarza! Ranny mężczyzna trafił do szpitala

Niedźwiedź z łódzkiego zoo zaatakował lekarza! Ranny mężczyzna trafił do szpitala

Najpiękniejsze szlaki po słowackiej stronie Tatr

Najpiękniejsze szlaki po słowackiej stronie Tatr

Polecamy

Amerykańska biegaczka mistrzynią olimpijską po przeszło 10 latach!

Amerykańska biegaczka mistrzynią olimpijską po przeszło 10 latach!

Zobacz wypowiedzi z konferencji dot. udziału Rosjan i Białorusinów podczas IO 2024

Zobacz wypowiedzi z konferencji dot. udziału Rosjan i Białorusinów podczas IO 2024

Zaginął Stanisław Dul z Bolesławca. Wyszedł z domu i nie wrócił

Zaginął Stanisław Dul z Bolesławca. Wyszedł z domu i nie wrócił

Dodaj ogłoszenie