Wspólny wysiłek, wspólna sprawa - Powiat Wrocławski w walce z pandemią

Materiał informacyjny Powiat Wrocławski
Epidemia koronawirusa COVID-19 w równym stopniu dotknęła już chyba nas wszystkich. Statystyki są nieubłagane, a potrzeba zacieśnienia współpracy i wzajemnej pomocy stała się teraz nie tyle koniecznością, co potrzebą i znakiem tych trudnych czasów.

Głównym problemem ostatnich miesięcy stała się skuteczna ochrona zdrowia i życia mieszkańców, ale pojawienie się wirusa stało się przyczyną także wielu innych trudności, m.in w sferze gospodarczej, w edukacji czy pomocy społecznej. Samorządy już od miesięcy cyklicznie wspomagają walkę z koronawirusem, starając się działać na wielu płaszczyznach. Nie tylko wyposażają jednostki i służby odpowiedzialne za walkę z pandemią w niezbędne środki ochrony osobistej, ale również wspierają je finansowo. Chociaż Powiat Wrocławski nie zarządza żadnym szpitalem, poszczególne samorządy gminne oraz starostwo przekazały już łącznie około 680 tysięcy złotych wsparcia na poprawę trudnej sytuacji białego personelu. Obecnie władze Powiatu Wrocławskiego zdecydowały o przekazaniu kolejnych środków – tym razem w kwocie 700 tysięcy złotych - dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza na Brochowie, Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej oraz Pogotowia Ratunkowego.

Jeszcze pod koniec kwietnia pomoc w postaci materiałów i środków dezynfekujących dotarła do jednostek powiatowych oraz policji. Zestaw masek z filtrem FTP3 otrzymała Komenda Miejska Policji, a środki ochrony osobistej OSP. Kolejne jednostki, którym przekazano zestawy masek i płynów do dezynfekcji było Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, Powiatowy Urząd Pracy oraz zawodowa piecza zastępcza i seniorzy. W ramach realizowanego projektu unijnego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w październiku zapoczątkowano przekazywanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej przedstawicielom rodzin zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich. Otrzymane wsparcie posłużyć ma bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Wobec trudnej sytuacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach, w związku z wykryciem zakażeń koronawirusem wśród personelu, władze Powiatu Wrocławskiego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki podjęły szereg działań pomocowych. Decyzją starosty Romana Potockiego w październiku została tam dostarczona pierwsza partia środków ochrony osobistej z rezerw materiałowych starostwa, wśród nich znalazły się rękawiczki, płyny dezynfekujące i maski, a następnie ZOL został zaopatrzony w kolejne materiały: papierowe ręczniki jednorazowe, kombinezony ochronne i termometry.

- Podziękowałem siostrom za ich zaangażowanie i poświęcenie w opiece nad dziećmi w tak trudnej sytuacji, zapewniając jednocześnie o gotowości władz Powiatu Wrocławskiego do dalszej pomocy - mówił starosta Roman Potocki przekazując wsparcie. – Pomimo, że ZOL w Wierzbicach nie jest bezpośrednio nadzorowany przez Powiat Wrocławski, bardzo leży nam na sercu dobro jego podopiecznych i personelu, dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację. Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli za wszelkie oddolne inicjatywy niosące pomoc placówce. Jest to dowód na to, że w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć i pomagać najsłabszym – dodał starosta.

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji zostały dostarczone również do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach.

Epidemia i wynikająca z niej izolacja społeczna, to szczególnie trudny czas szczególne dla rodziców, dzieci i osób starszych. Dlatego też uruchomiony został telefon wsparcia dla nauczycieli i rodziców, którego udzielają pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławiu, a szczegóły akcji dostępne są na stronie https://www.powiatwroclawski.pl/. W Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich ruszyła natomiast akcja „Twórczy Pakiet dla Seniora”, by stworzyć szanse na podtrzymanie relacji i kontaktów z seniorami oraz umożliwić, choć częściowe, zaspokojenie ich potrzeb psychospołecznych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z zachorowaniami na COVID-19 zainicjowano także stworzenie banku rezerw kadrowych na wypadek braku pracowników w placówkach opieki całodobowej na terenie Powiatu Wrocławskiego, a trosce o dobro klientów oraz pracowników urzędu przygotowano krótki poradnik „Jak można załatwić sprawy w urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu”.

Połączenie telefoniczne to pierwsza rekomendowana ścieżka kontaktu z pracownikami starostwa. Szczegółowy wykaz wydziałów starostwa i ich pracowników wraz z numerami telefonów dostępny jest na stronie https://www.powiatwroclawski.pl/, a ogólny numer kontaktowy do starostwa powiatowego we Wrocławiu to: (71) 72 21 700. Wszelkie zapytania można kierować również za pomocą poczty e-mail na adres starostwo@powiatwroclawski.pl lub biuro.obslugi@powiatwroclawski.pl. Przesłanie skanów brakujących dokumentów czy bieżąca korespondencja mailowa z poszczególnymi pracownikami starostwa, mogą znacznie ułatwić i przyspieszyć rozpatrywane wniosków.

W celu załatwiania spraw urzędowych możliwe jest także złożenie dokumentów poprzez platformę ePUAP, do czego potrzebny jest profil zaufany (PZ), czyli środek identyfikacji elektronicznej. Profil Zaufany w obecnej sytuacji zaleca się założyć korzystając z bankowości elektronicznej. Taką możliwość dają największe polskie banki. Ich lista dostępna jest na stronie www.pz.gov.pl.

Istnieje ponadto możliwość pozostawiania dokumentacji w pojemnikach umieszczonych w przedsionku (wejście główne) budynku Starostwa lub wysyłanie za pomocą poczty lub kuriera na adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław.

Obsługa bezpośrednia funkcjonuje – tylko w uzasadnionych przypadkach, najlepiej po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem wybranego Wydziału (w formie telefonicznej lub elektronicznej – kontakty).

Wydział Komunikacji załatwia sprawy bez wcześniejszej rezerwacji wizyty, z zachowaniem wszelkich niezbędnych wymogów sanitarnych.

Najbliższy czas będzie trudny dla nas wszystkich, ale przez wspólne zaangażowanie i wzajemną wyrozumiałość, na pewno podołamy wyzwaniom nowej rzeczywistościpodsumował starosta Roman Potocki.