18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Wrocław: Budżet obywatelski - trwa głosowanie!

PWR, WSK
fot. Jan Hurbich
Od dziś (4 czerwca) do 17 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru jest 129 projektów, głosować można na pięć. Liczą się głosy w formie papierowej i elektronicznej (przez internet).

Czytaj też: Wrocławski budżet obywatelski zakończy się skandalem? Głosować może cała Polska!

Głosowanie rozpoczęło się 4 czerwca o godz. 8.00, a zakończy się 17 czerwca o godz. 20.00.

W trakcie głosowania głos można oddać raz maksymalnie na 5 projektów. By to zrobić będzie trzeba podać imię, nazwisko i numer PESEL. Przez internet swój głos można oddać tutaj (kliknij)

Natomiast tradycyjnie - za pośrednictwem kart papierowych głos oddamy w punktach konsultacyjnych.

Centra Obsługi Mieszkańca UMW
- w godzinach pracy urzędu, za wyjątkiem sobót i niedziel;
- ul. Bogusławskiego/Zapolska
- pl. Kromera
- pl. Nowy Targ

Punkt w pobliżu Rynku - ul. Świdnicka, przy przejściu podziemnym - 13.00-17.00

Punkty konsultacyjne czynne w różne dni pracujące pomiędzy 4 a 17 czerwca - 13.00-17.00
- węzeł komunikacyjny Rondo Reagana - środkowy peron
- węzeł Komunikacyjny pl. Jana Pawła II - okolice fontanny
- węzeł komunikacyjny pl. Powstańców Wielkopolskich
- węzeł komunikacyjny pl. Kromera - pętla
- węzeł komunikacyjny pl. Bema
- węzeł komunikacyjny Leśnica - pętla
- rondo Powstańców Śląskich - przy przystanku
- Hala Targowa

Wyniki głosowania poznamy 24 czerwca.

Które projekty popieracie? Piszcie na naszym forum!

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA PROJEKTÓW

1. URBANFIT ogólnodostępne miejsce przeznaczone do ćwiczeń ruchowych, charakteryzujące się róŜnym poziomem sprawności, nie wykluczające osób niepełnosprawnych. Lokalizacja: ul. Górnośląska

2. Zasadzenie drzew i krzewów wzdłuŜ ul. Strońskiej oraz ul. Piławskiej

3. Kompleksowe zagospodarowania zaniedbanego i nieuporządkowanego terenu zieleni miejskiej w obrębie ul. Charkowskiej, Królewskiej i Kujbyszewskiej i stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Zakrzowa

4. Wykarczowanie dziko rosnących krzewów oraz posprzątanie odpadów zalegających w parku przy Stadionie Olimpijskim

5. "Wrocławski Flow" 9 Parkour Park 9 miejsce czynnego wypoczynku ludzi zainteresowanych ogólnym rozwojem fizycznym. Lokalizacja: tereny przy ul. Morwowej

6. Zmiana funkcji parku otoczonego ulicami: Czajkowskiego, Asnyka, Konopnickiej, Makuszyńskiego na rekreacyjno9sportową

7. Rewitalizacja podwórka wewnątrz ulic: Powstańców Śląskich, Spadochroniarzy i Sztabowej pod kątem placu zabaw, terenów zielonych i rekreacyjnych

8. Rewitalizacja podwórka przy ul. Szklarskiej pod kątem placu zabaw, terenów zielonych i rekreacyjnych

9. "Atrakcyjnie i bezpiecznie 9 to Nasz Kosmos!" 9 poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 118 na Osiedlu Kosmonautów

10. "Plac zabaw i plac rekreacyjny czyli nowa przestrzeń publiczna na Muchoborze Wielkim dla młodszych i starszych i najstarszych". Lokalizacja: ul. Stanisławowska i Buczacka, nad potokiem Kasina

11. Modernizacja boiska przy ul. Orzechowej na osiedlu Gaj

12. Budowa placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic: Czajkowskiego i Długosza

13. Rewitalizacja podwórka między ulicami: Energetyczną i Pretficza

14. Rewitalizacja podwórka między ulicami Lelewela 17 do 23 oraz Prostą 46 wraz z budową obiektów małej architektury

15. Budowa estrady w Parku Południowym, wyposaŜonej w odpowiednią instalację oświetleniową, nagłośnienie, urządzenia sanitarne

16. Budowa miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci, młodzieŜy i osób starszych w Parku Pawłowickim

17. "Kolorowe Słońce" 9 rewitalizacja wnętrza międzyblokowego przy ul. Stysia 71

18. Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego pomiędzy ulicami: Sudecką, Sztabową, Pocztową

19. Budowa miejsc postojowych przy Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Orzechowa 46960 na drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 90 i do Gimnazjum nr 25

20. Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej od nr 9 do 17A oraz budowa dwóch parkingów z płyt ażurowych przy ul. Tomaszowskiej oraz Przestrzennej na wysokości wspomnianego wyżej bloku

21. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Strachocin 9 Swojczyce 9 Wojnów w kwartale ulic: Strachocińska, Tatarakowa, Wieśniacza

22. Rewitalizacja terenów zielonych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Mieleckiej oraz we wnętrzu podwórkowym pomiędzy ulicami Kruczą, Mielecką i Tarnobrzeską

23. Rewitalizacja podwórka między ulicami Reja, Grunwaldzką, Górnickiego i Sienkiewicza

24. Usunięcie gruzu i śmieci z terenu zabytkowego fortu piechoty przy ul. Polanowickiej

25. Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 10 przy ulicy Starogajowej

26. Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym przy ul. śmigrodzkiej polegające na budowie ciągów pieszo-rowerowych, pomostu, kładki drewnianej oraz zagospodarowanie terenów zielonych

27. Rewitalizacja podwórka pomiędzy ulicami: Łódzką, Tomaszowską, Przestrzenną, Wesołą

28. "Osiedle na sportowo" 9 rewitalizacja boiska przy ul. Osinieckiej na osiedlu śerniki

29. Zagospodarowanie terenu zielonego w parku na osiedlu Bieńkowice jako terenu rekreacyjno sportowego i placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: ul.Ziemniaczana

30. Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Ziemniaczanej

31. Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 133 przy ulicy Zemskiej 16

32. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 148 przy ul. Rogowskiej

33. Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej i Królewieckiej; montaż progu zwalniającego przy skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej i Maślickiej

34. Przesunięcie chodnika w ciągu ul. Vivaldiego, przestawienie latarni oraz budowa wzdłuż ul. Vivaldiego na odcinku od ul. Buforowej do wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej Cztery Pory Roku "Wiosna", parkingu w postaci zatoki postojowej

35. Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 106 przy ulicy Sycowskiej 9

36. Budowa Placu Sportów Miejskich w jednej z lokalizacji: Wzgórze Słowiańskie, Wzgórze Andersa. Będzie to obiekt sportowo9rekreacyjny o przeznaczeniu treningowym

37. Przebudowa wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. Białoskórniczą, Mikołaja i Rzeźniczą

38. Modernizacja i rewitalizacja ogrodu naleŜącego do Przedszkola nr 22 przy ul. Stanisławowskiej

39. Wyrównanie i utwardzenie drogi będącej zakończeniem ul. Przestrzennej

40. Rewitalizacja i modernizacja ogrodu i placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul. Braci Gierymskich 89

41. Rewitalizacja podwórka przy ulicy Jedności Narodowej 45 i 45a

42. Budowa chodnika przy ul. Wieczornej pomiędzy ulicami Południową i Wietrzną; uspokojenie ruchu na ul. Zefirowej pomiędzy ulicami Wieczorną i Wietrzną. Lokalizacja: dojście do ZS9P nr 16 przy ul. Wietrznej

43. Modernizacja kwartału i narożnika ul. Kołłątaja i Rejtana. Wprowadzenie podziału terenu na strefę skweru miejskiego, który przynależy do przestrzeni miejskiej oraz na strefę wnętrza kwartału, którą naleŜy przywrócić okolicznym mieszkańcom.

44. "Kolorowy zawrót głowy" 9 budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 przy ul. Piastowskiej, Nowowiejskiej, Gdańskiej

45. Rewitalizacja skweru w centrum osiedla tzw. "Cztery Dęby" ul. Kowalska i Chłopska

46. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Ełckiej

47. Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic Drzewnej, Sikorskiego oraz Sokolniczej

48. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Mrągowskiej

49. Remont chodnika przy ul. Warmińskiej na odcinku od ul. Maślickiej do ul. Rolnej

50. Modernizacja placu zabaw i ogrodu przy Przedszkolu nr 90, ul. Zaporoska

51. Rewitalizacja alejki i skweru przy ul. Waryńskiego. Zamontowanie urządzeń do ćwiczeń rekreacyjno9siłowych o niewielkim stopniu trudności, doświetlenie

52. Realizacja systemu tras biegowych wraz ze ścieżką zdrowia na terenie Parku Złotnickiego

53. "Słoneczny park na Ołtaszynie" - budowa placu zabaw i terenu rekreacyjno sportowego na Ołtaszynie

54. Budowa boiska do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę przy Gimnazjum nr 30 przy ulicy Jantarowej

55. Remont chodnika w ciągu ul. Daszyńskiego

56. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i do tenisa ziemnego przy SP Nr 76 przy ul. Wandy

57. Rewitalizacja placu zabaw. Lokalizacja kwartał ulic: al. Hallera 14, 16 i ul. Wolbromska 4910

58. "Międzypokoleniowe centrum rekreacji mieszkańców Lipy Piotrowskiej" - rewitalizacja terenu wokół budynku dawnej szkoły podstawowej. Lokalizacja: ul.Tymiankowa

59. Budowa chodników wzdłuż ogrodzenia szkolnego od strony ul. Wieczystej, przy SP nr 17. Zagospodarowanie terenu przylegającego do chodnika - nasadzenia

60. Remont chodników w obrębie osiedla Bartoszowice 9 wzdłuŜ ulic: Baciarellego, Jackowskiego i Canaletta

61. Odrestaurowanie pomnika św. Jana Nepomucena, iluminacja, utwardzenie terenu wokół, ozdobne ogrodzenie, uzupełnienie zieleni. Lokalizacja: pl. Świętojański przed zamkiem w Leśnicy

62. "Street spot 9 ul. Kosynierów Gdyńskich" 9 wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą różne sporty, hobby, sztuka i rozrywka

63.
"Street spot 9 pl. Polski" wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą róŜne sporty, hobby, sztuka i rozrywka

64.
Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Skłodowskiej, Nehringa, Nauczycielskiej

65.
Remont chodnika między ul. Lotniczą a Szybowcową. Jest to połączenie między przystankiem tramwajowym przy ul. Lotniczej a osiedlem mieszkaniowym

66. Wyposażenie terenu zielonego w ogrodzony wybieg dla zwierząt i plac zabaw dla dzieci wraz z nasadzeniami zielonymi. Gądów Mały, między Bulwarem Ikara a ul. Drzewieckiego

67. Wyciszenie ruchu tramwajów za pomocą szlifowania łuków torowisk na ulicach: Władysława Łokietka/Bolesława Chrobrego; Drobnera/Dubois;Świdnicka/pl. Teatralny

68. Wyposażenie pl. Kościuszki w drewniane ławki z oparciami, po 6 sztuk przypadających na każdą ćwiartkę placu

69. Zabezpieczenie kolekcji zabytkowych tramwajów na tyłach zajezdni przy ul. Legnickiej przez przeniesienie ich do budynku zajezdni. Remont wagonu Maximum z 1901 r.

70. Rekonstrukcja podstawy rzeźby pt. "Ucieczka do Egiptu", na skrzyżowaniu ul. Słubickiej ze Szprotawską. Rekonstrukcja powinna umożliwiać zamontowanie na niej w przyszłości odtworzonej rzeźby

71. Montaż czterech asfaltowych progów zwalniających na ul. Deszczowej pomiędzy ul. Sowią a Krzycką

72. Przedłużenie szpaleru drzew znajdującego się po północnej części ul. Reja również na jej część południową na obszarze od ul. Sienkiewicza do ul. Skłodowskiej-Curie

73. "Wywindowani kulturalnie" - zakup i montaż windy w Centrum Kultury Wrocław-Zachód przy ulicy Chociebuskiej. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

74. Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: Siemieńskiego, Kraszewskiego, Zegadłowicza i Kleczkowskiej

75. "Aktywni w rytm muzyki" - muzyczny plac zabaw dla ZS nr 20 ul. Kłodnicka 36

76. Oświetlenie Wyspy Piasek. Lokalizacja: ul. Staromłyńska

77. Budowa placu zabaw i rewitalizacja zieleni na terenie SP nr 40 przy ulicy Sołtysowickiej 34

78. Rewitalizację podwórka przy ul. Świdnickiej 28 pomiędzy dwoma teatrami i siedzibą TSKś

79. Budowa placu rekreacyjnego dla seniorów w Parku Gajowickim

80. Naprawa chodnika przy ul. Zaporoskiej

81. Rewitalizacja podwórka w kwartale ul. Curie-Skłodowskiej 87-91, Wybrzeżu Wyspiańskiego 32-37 i Smoluchowskiego 50-56

82. "Malownicza Wyspa" - miejsce spotkań wszystkich mieszkańców osiedla i okolic, plac zabaw, place sportowe, nasadzenia zieleni. Lokalizacja: ul. Łanowskiego

83. Budowa terenów rekreacyjnych wraz z małą architekturą przy ul. Kłodzkiej

84. Budowa terenu rekreacyjnego, sceny estradowej, grilla, obiektów sportowych. Lokalizacja: teren zielony między blokami przy ul. Bajana i Drzewieckiego

85. "Budowa boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem" 9 boisko wejdzie w skład kompleksu (Stadion przy ulicy Lotniczej 72) i będzie udostępniane na dotychczasowych zasadach

86. Remont chodników po obu stronach ul. Spółdzielczej

87. Modernizacja i przebudowa boiska oraz okolicznego terenu, budowa kortu tenisowego, bieżni, boiska do siatkówki, remont drogi dojazdowej, chodników i elementów małej architektury, rewitalizacja terenów zielonych. Lokalizacja: Działka przy SP nr 98, ul. Sycowska 22

88. Przystosowanie obiektu sportowego do potrzeb futbolu amerykańskiego oraz rozgrywania meczów rugby, ultimate frisbee, lacrosse i piłki nożnej. Lokalizacja: Stadion MOSiR ul. Lotnicza 72

89. Montaż progów zwalniających na długości ul. Wędkarzy od nr 15 do nr 25 oraz budowa chodników na ul. Wędkarzy od nr 1a do 39

90. Wytyczenie ścieżki spacerowej w Parku Wschodnim w celu uprawiania nordic walking oraz biegania

91. Odtworzenie układu alejowego wzdłuż ul. Kurkowej i przedłużenie go wzdłuż osi północ-południe. Wydzielenie części rekreacyjnej i umiejscowienie jej w klinie zieleni pomiędzy ul, Kurkową a ul. Składową

92. Budowa parkingu w podwórzach kamienic znajdujących się między ul. Jedności Narodowej a pl. św. Macieja. Projekt zakłada utworzenie parkingu, przystosowanie terenu do potrzeb mieszkańców i pozostałych użytkowników oraz utworzenie strefy reprezentacyjnej w jego północnej części

93. Budowa placu zabaw dla dzieci z różnymi typami niepełnosprawności, dla przedszkola integracyjnego nr 89 przy ul. Oporowskiej 1

94. Rewitalizacja podwórza w kwartale ulic: Św. Jerzego 21925, Wapienna 22930, Przestrzenna 49

95. Rekultywacja terenu zielonego wzdłuŜ ul. Powstańców Śląskich. Renowacja trawnika, zabezpieczenie przed parkującymi pojazdami

96. Budowa miejsc postojowych od strony ul. Ostrowskiej oraz nasadzenie 5 drzew w pasie pomiędzy istniejącym chodnikiem a miejscami postojowymi

97. Rewitalizacja i modernizacja dwóch skwerów w strukturze urbanistycznej Sępolna. Projekt ma również na celu odnowienie zaniedbanych elementów małej architektury charakterystycznych dla Sępolna. Lokalizacja: ul. 9 Maja, Mickiewicza, Kosynierów Gdyńskich, Belwederczyków, Sławka

98. Utwardzenie terenu podwórka w kwartale ulic Trzebnicka-Kleczkowska-Siemieńskiego-Kraszewskiego

99. Budowa parku dla psów i podział na dwie cześci - rekreacyjną i sportową. Lokalizacja: teren w pobliżu wałów odrzańskich, okolice Bartoszowic lub Biskupina

100. Budowa ścieżki rowerowej między przejazdem pieszo-rowerowym w nasypie kolejowym łączącym się z drogą rowerową wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego a początkiem drogi rowerowej przy Borowskiej

101. "Bezpieczny Zakątek naszym placem zabaw - żeby na Pustkach nie było pustki" - Budowa placu zabaw przy ul. Pusteckiej

102. "Nowy dywan dla mieszkańców" - Rewitalizacja podwórza między ul. Kruczą, Tarnobrzeską, Stalowowolską. Rewitalizacja zieleni, plac zabaw

103. Budowa bieżni sportowej o nawierzchni tartanowej, zakończona piaskownicą do skoków w dal dla SP nr 95 przy ul. Starogajowa

104. Budowa stanowisk grilowych między ul. Kasprowicza a wałami odrzańskimi

105. Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic Oporowska 9 Grochowska 9 Stalowa

106. Bezobsługowy i ogólnodostepny kompleks ścianek wspinaczkowych do boulderingu w Parku Zachodnim

107. Rewitalizacja podwórka w kwartale ul. Curie 9 Skłodowskiej, Norwida, Smoluchowskiego, Łukasiewicza

108. Rewitalizacja ulicy. Lokalizacja: sięgacz ul. Olszewskieqo położony przy ciagu handlowym miedzy ul.Orłowskiego i Rodakowskieqo

109. Rewitalizacja zieleni i montaż małej architektury. Lokalizacja: przy ul. Podwale, Komuny Paryskiej przy Promenadzie Staromiejskiej

110. Budowa skateparku umożliwiającego uprawianie sportów rowerowych, deskorolkowych i rolkowych w pasie nieużytków zielonych nad rz. Ślęzą. Lokalizacja: ul. Solskiego, przy moście Oporowskim

111. Renowacja zdewastowanego pomnika "Pionierów Oporowa z Akademickiej Straży Uniwersyteckiej" na Cmenatrzu Grabiszyńskim

112. Rewitalizacja zieleni przy rowie melioracyjnym. Lokalizacja: teren przy ul. Brylantowej i Agatowej wzdłuż rowu melioracyjnego

113. Rewitalizacja parku osiedlowego jako terenu o profilu wypoczynkowo 9 sportowym. Lokalizacja: Strachocin, teren między ul. Włościańską a Strachocińska

114. Budowa boiska do gry w bule oraz zakup i montaż stołów do tenisa stołowego dla SP Nr 82 ul. Blacharska

115. Organizacja konkursu na projekt miejskiej toalety oraz realizacja zwycięskiego projektu

116. Rewitalizacja Parku Prackiego. Lokalizacja Pracze Odrzańskie

117. Budowa chodnika pomiędzy dawnym Dworcem Kolejki Wąskotorowej a kościołem. Lokalizacja trakt pomiędzy dawnym Dworcem Kolejki Wąskotorowej a kościołem pw. Św. Bonifacego, przy pl. Staszica

118. Montaż tablicy zawierającej najważniejsze informacje nt. historii Dworca Kolejki Wąskotorowej i archiwalne fotografie wraz z planami. Lokalizacja: przy pl. Staszica

119. Zagospodarowanie terenu przy kościele, budowa chodnika, uporzadkowanie zieleni, oświetlenie. Lokalizacja: ul. śernicka 242

120. Rewitalizacja podwórka przy ul. Benedyktyńskiej. Budowa alejek, rewitalizacja zieleni, budowa miejsc parkingowych, wiaty rowerowe i wiaty śmietnikowe, plac zabaw

121. Park dla psów. Lokalizacja 9 między ulicami: Beniowskiego, Odkrywców, Ślusarską

122. Rewitalizacja podwórza w kwartale ulic: Świdnicka 193, Rynek 27/28-26 wraz z oficynami Rynek 26 a

123. Budowa parku dla psów. Lokalizacja: park im. Św. Edyty Stein i Park Tołpy we Wrocławiu

124. Przedłużenie alejki spacerowej w stronę rzeki Ślęzy na odcinku między ul. Bukowskiego a rzeką Ślęzą

125. "Bezpieczne przejście" - światła na Ŝądanie przy przejściu dla pieszych przez al. Kochanowskiego przy skrzyŜowaniu z ul. Mianowskiego

126. Remont chodnika wzdłuż ul. Parkowej 9 str. wschodnia przy nr nieparzystych, od skrzyŜownaia z ul. Witelona do skrzyżowania z ul. Mickiewicza

127. Budowa parkingu przy ul. Płońskiego i Skoczylasa

128. "Wszyscy Razem!" - Budowa ogrodzenia wokół isteniejących placów zabaw. Budowa dwóch toalet dla psów. Lokalizacja: między ul. Kosynierów Gdyńskich, Partyzantów, Potebni

129. Remont chodnika. lokalizacja: wzdłuż ul. Stalowej po stronie numerów nieparzystych od skrzyżowania z ul. Kruczą do ul. Kwaśniej

Flesz: Firmy w dużych tarapatach z powodu epidemii

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 42

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

V
Vivka

III masz rację. Jestem mieszkanką Vivaldiego (boczna Buforowej - dla Twojej informacji ;-)), ale nie zagłosowałabym na to, żeby z publicznych pieniędzy budowac parking dla sklepikarza. W całym mieście sa miejsca, gdzie trzeba ruszyć cztery litery, żeby dostać się do sklepu. Albo masz z góry lokalizacje z parkingiem, albo sam go sobie buduj, skoro opłaca Ci się mieć sklep w danym miejscu. Tak to już stety/niestety jest...

Z
Z.

106 - bezobslugowa ścianka wspinaczkowa dla dzieci i dorosłych, w Parku Zachodnim

j
julia

BARDZO PROSZĘ GŁOSUJCIE NA PROJEKT 7 może w końcu moja córeczka będzie miała gdzie się bawić

123

Aby dzieci pamiętały czym rodzice jeździli .
Po jego realizacji pozostanie jeszcze 1,5 bańki na inne.

w
wyglada na to,

że jest w porządku. Zastanawia mnie tylko jedno - jeżeli trzeba podać PESEL, to po kiego grzyba dodatkowe oświadczenie o ukończeniu 18 lat. Czyżby twórcy formularza nie wiedzieli, że w PESEL-u jest zaszyta data urodzenia? Ale w tym mieście już nic nie powinno dziwić.

M
Mieszkaniec

To jakaś lipa!

A
Aleksandra Orzechowska

Głosuję za projektem na Gaju przy ul. Orzechowej. Naszym dzieciakom potrzebne jest nowe boisko a nie miejsce dla żuli - jak do tej pory

O
Orzeszek111

Projekt nr 11. Potrzeba naszym dzieciakom boiska a nie miejsca dla żulerni

O
OlaO.

Błagam zróbcie coś z boiskiem na Orzechowej - do tej pory to jest wielki plac jedynie dla żulerni a dzieciaki z bloków nie mają dla siebie miejsca pod domem. Projekt nr 11!!!

r
reksio

A ja głosuję na parki dla psów.

E
ESTRADA

nie głosujemy!

a
andziula89

pustki 101

p
palec się omsknął,

Projekt nr 15!

w
w Parku Południowym!

Projekt nr 16, jest dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla jednego podwórka, które zresztą i tak wkrótce zostanie zdewastowane.

l
lll

Napisz jeszcze 500 razy, na 100% mieszkańcy np.: Psiego Pola rzucą się, żeby zagłosować na projekt na Vivaldiego. Gdzie to w ogóle jest? Co mnie obchodzi latarnia przy ulicy, o której istnieniu nawet nie słyszałem? Nie spamuj tylko uczciwie zachęć swoich sąsiadów, rodzinę i znajomych do głosowania, póki co zachowujesz się jak ostatni burak wysyłając 50 razy ten sam komentarz.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3