Wiadomości NIK z 2.12.2021. Najnowsze informacje Najwyższej Izby Kontroli

2.12.2021 na profilu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pojawił się tweet: "Zaledwie 6 na 40 badanych instytucji było przygotowanych do pracy zdalnej w czasie 3 fal epidemii, ustaliła NIK. Brakowało sprzętu i możliwości technicznych, dlatego 47% urzędników, zamiast pracować, dokształcało się - samodzielnie albo podczas szkoleń: . ".
1/1

Najnowsze wiadomości NIK

Najnowsze wiadomości NIK

Najnowsze informacji NIK - Najwyższej Izby Kontroli

 Przemysław Świderski

Najnowsze wiadomości

Dodaj ogłoszenie