Urząd Statystyczny we Wrocławiu odnotował spory spadek liczby turystów na Dolnym Śląsku w 2020 r.

Materiał informacyjny GUS
pixabay.com
Liczba turystów, którzy skorzystali z obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim w ciągu ośmiu miesięcy br. była znacznie mniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r. Mniejsza była także liczba udzielonych noclegów, zwłaszcza turystom zagranicznym. Niższy w skali roku był też stopień wykorzystania miejsc noclegowych.

W okresie styczeń–sierpień 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim skorzystało 1,5 mln osób, w tym 207,5 tys. (tj. 14,0%) turystów zagranicznych. Było to mniej niż rok wcześniej odpowiednio o 44,1% i 60,5%.

W omawianym okresie udzielono 4,1 mln noclegów, w tym 430,6 tys. (tj. 10,5%) turystom zagranicznym. W skali roku był to spadek odpowiednio o 39,3% i 60,3%.

Liczba turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim zmniejszyła się o ponad 60% w skali roku.

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł w sierpniu br. 43,3% i był niższy niż rok wcześniej o 9,6 p.proc.

Podobne tendencje odnotowano we wszystkich województwach, przy czym:

  • spadek liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych wahał się od 31,8% w województwie zachodniopomorskim do 52,8% w mazowieckim,
  • spadek liczby turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych wahał się od 48,0% w województwie zachodniopomorskim do 72,0% w lubelskim,
  • największy spadek stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w sierpniu dotknął województwo mazowieckie – o 22,5 p.proc., a najmniejszy lubelskie – o 2,2 p.proc, natomiast w warmińsko-mazurskim wystąpił wzrost tego wskaźnika o 4,1 p.proc.

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach województwa dolnośląskiego był w sierpniu br. niższy o 9,6 p.proc. niż rok wcześniej.

Transport rzeczny wraca do łask?

Wideo

Dodaj ogłoszenie