Do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w tym roku wpłynęło już prawie trzy razy więcej skarg obcokrajowców na pracodawców, niż w całym minionym roku. Zdecydowana większość skarg pochodzi od obywateli Ukrainy.

W 2016 roku cudzoziemcy złożyli we wrocławskim inspektoracie 72 skargi. W tym roku, do października wpłynęło już 195 skarg. Na co najczęściej skarżą się pracownicy pochodzący zza naszej wschodniej granicy?

- Głównym tematem skarg jest to, że pracodawcy nie wypłacają wynagrodzenia lub wypłacają zaniżone wynagrodzenie za wykonaną pracę. Kolejną pozycję zajmuje powierzenie pracy bez potwierdzenia umowy na piśmie - informuje Arkadiusz Kłos, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu. Dodaje, że w każdym przypadku inspektor musi rozpatrzyć skargę, więc konieczne jest przeprowadzenie kontroli.

W ubiegłym roku inspektorzy z Wrocławia przeprowadzili 465 kontroli dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Skierowano do sądów 40 wniosków o ukaranie pracodawców i nałożono 22 mandaty. W tym roku przeprowadzono już ponad 670 kontroli. Inspektorzy skierowali do sądów 54 wnioski i wystawili 6 mandatów.

Coraz więcej obywateli Ukrainy pracuje we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 2016 roku wpłynęły aż 134863 oświadczenia o chęci powierzenia pracy cudzoziemcowi. 98 proc. z nich dotyczyło Ukraińców. Dodatkowo, ponad 12 tys. obywateli tego kraju złożyło wniosek u wojewody. W sumie, chodzi o prawie 147 tys. osób. W pierwszym półroczu tego roku zarejestrowano natomiast 116 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy chcą u nas pracować.

Ukraińcy szybko uczą się języka i zarabiają u nas nawet kilka razy więcej niż u siebie. Czym się zajmują? Często podejmują się tzw. prac prostych, to także pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Sporo osób pracuje także w handlu. Wielu Ukraińców znalazło zatrudnienie także w branży budowlanej, czy w przetwórstwie.

Obywatele Ukrainy są zatrudniani także na wyższych stanowiskach. Ostatnio specjaliści mogą liczyć na zatrudnienie przez firmy z branży informatycznej.