Ubezpieczenie autocasco i OC. Wszystko, co trzeba wiedzieć o...

  Ubezpieczenie autocasco i OC. Wszystko, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych i dlaczego warto wykupić polisę AC

  Materiał informacyjny

  Gazeta Wrocławska

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  Ubezpieczenie autocasco i OC. Wszystko, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych i dlaczego warto wykupić polisę AC
  Ubezpieczenia komunikacyjne, czyli obowiązkowe OC i autocasco zabezpieczają kierowcę oraz innych użytkowników ruchu przed wydatkami związanymi z naprawą samochodu, kiedy ulegnie uszkodzeniu. OC (polisa odpowiedzialności cywilnej) należy w Polsce do obligatoryjnej ochrony. Do autocasco każdy kierowca może przystąpić dobrowolnie. Szacuje się, że tylko co 4 właściciel samochodu wykupuje dodatkowe ubezpieczenie. Co trzeba wiedzieć o polisach komunikacyjnych i dlaczego warto zdecydować się na AC.
  Ubezpieczenie autocasco i OC. Wszystko, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych i dlaczego warto wykupić polisę AC

  Ubezpieczenie OC – jakie zdarzenia obejmuje?


  Polskie prawo nakazuje wykupienie polisy OC dla każdego pojazdu poruszającego się po drogach. Samochód, który nie ma ważnego ubezpieczenia, jest niedopuszczony do ruchu. Zakres obowiązkowej ochrony OC reguluje ustawa, dlatego każde towarzystwo oferuje kierowcom taki sam stopień zabezpieczenia.

  Polisa OC chroni prowadzącego pojazd przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego zdarzenia drogowego. Jeśli byliśmy sprawcą kolizji czy wypadku, poszkodowany przez nas kierowca otrzyma zadośćuczynienie z naszego OC. Odszkodowanie pokryje nie tylko koszty naprawy samochodu, ale również koszty leczenia kierującego czy pasażerów. Polisa obejmuje zdarzenia związane z ruchem pojazdów, w tym również szkody wyrządzone podczas rozładunku czy załadunku pojazdu, a także wypadki podczas wysiadania z samochodu. OC jest też skuteczne w przypadku uszkodzeń spowodowanych w trakcie postoju, zatrzymania i garażowania auta.
  Co ważne, obowiązkowe OC chroni również pasażerów poruszających się w naszym pojeździe. Jeśli spowodujemy wypadek, a podróżujący w naszym samochodzie doznają obrażeń ciała, otrzymają zwrot środków na leczenie z naszej polisy OC. Niestety nam, jako kierującym pojazdem i winnym wypadku, nie przysługuje zadośćuczynienie z tego ubezpieczenia. OC chroni nas jedynie przed finansowymi skutkami zdarzenia i zapewnia osobom poszkodowanym bezpośredni zwrot środków.

  Ubezpieczenie OC – kiedy następuje wyłączenie odpowiedzialności?


  Ochronę OC wykupujemy dla pojazdu, a nie dla konkretnego kierowcy. Zatem każda osoba prowadząca samochód w chwili wypadku uzyskuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa pokryje więc naprawę uszkodzonego auta czy leczenia poszkodowanego kierowcy. Nie zadziała jednak w przypadku szkód rzeczowych, tj. zniszczenia mienia znajdującego się w samochodzie biorącym udział w kolizji czy wypadku. Poszkodowany kierujący pojazdem nie otrzyma też zadośćuczynienia za szkody w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach i bagażu. Ubezpieczyciel nie wypłaci mu również odszkodowania za utraconą w trakcie zdarzenia gotówkę czy inne cenne rzeczy (np. biżuterię). Kiedy w pojeździe poszkodowanego przewożone są towary niebezpieczne i na skutek wypadku dojdzie do skażenia lub zanieczyszczenia środowiska, OC sprawcy nie pokryje tych szkód. Jeśli przez brawurową jazdę spowodujemy wypadek np. cysterny, a ta przewróci się i wyciekną z niej substancje szkodliwe dla środowiska, będziemy musieli z własnych środków pokryć usuwanie skutków takiego zdarzenia.

  Choć ubezpieczenie OC chroni nas w większości sytuacji przed finansową odpowiedzialnością, istnieją też inne okoliczności, w których polisa nie zadziała. Jeśli naszemu pojazdowi brakuje ważnego przeglądu technicznego, ubezpieczyciel może odmówić zastosowania OC. Po zdarzeniu drogowym pieniądze z polisy trafią do poszkodowanego, jednak nasze towarzystwo ubezpieczeń zażąda od nas zwrotu tych środków (zastosuje tzw. regres). Taka sama sytuacja nastąpi, jeśli spowodowaliśmy kolizję lub wypadek, prowadząc nasz pojazd po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających. OC nie zadziała też, jeśli nie mamy uprawnień do prowadzenia pojazdu lub uciekniemy z miejsca zdarzenia (w tym przypadku oprócz konsekwencji finansowych grozi nam również odpowiedzialność karna oraz utrata wszystkich dotychczasowych zniżek ubezpieczeniowych).

  Ubezpieczenie OC – różnice w cenach polisy


  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach polisy OC musi zagwarantować kierowcy ochronę przewidzianą w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Skąd więc różnice w cenie polis? Każda firma ubezpieczająca pojazdy zbiera i analizuje dane m.in. o wypadkach drogowych, osobach biorących w nich udział, sytuacjach, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń w ruchu. Na tej podstawie ubezpieczyciel oszacowuje ryzyko ubezpieczeniowe i ustala cenę polisy. Kierowca z długim stażem, bez historii szkodowej zapłaci najczęściej niższą składkę za polisę niż niedoświadczony, młody użytkownik pojazdu. Wysokość opłaty za OC może być inna dla lekarza, a inna dla nauczyciela czy pracownika administracji. Ubezpieczyciele stosują różne kryteria do kalkulacji cen, dlatego wybierając polisę, porównajmy ofertę z kilku towarzystw.

  Ubezpieczenie autocasco – jakie zdarzenia obejmuje?


  Nieobowiązkowa polisa AC https://axa.pl/samochod-ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu-oc-ac/ to przydatny produkt umożliwiający nam naprawę naszego samochodu bez angażowania bieżących środków. Ubezpieczenie autocasco obejmuje uszkodzenia powstałe na naszym pojeździe, które powstały m.in. z naszej winy. Z AC usuniemy też szkodę parkingową, którą spowodował nieznany sprawca, naprawimy pękniętą szybę, kiedy uderzy w nią kamień, wymienimy uszkodzoną przez gradobicie maskę lub odzyskamy środki za skradziony pojazd.

  Warunki AC nie są regulowane ustawowo, więc każde towarzystwo może zaoferować nam inną ochronę. Jedna firma wykluczy ze swojego ubezpieczenia akty wandalizmu, a inna nie wypłaci środków za zniszczenie samochodu w trakcie kataklizmu. Wybierając polisę AC, zapoznajmy się więc dokładnie z OWU (ogólnymi warunkami ubezpieczenia). Najtańsze ubezpieczenie może mieć wiele wykluczeń, o których nawet nie przypuszczaliśmy.

  Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty środków, jeśli dowie się, że uszkodziliśmy nasz pojazd, prowadząc go pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Może też pozbawić nas zwrotu za naprawę, kiedy stwierdzi, że doszło do poważnego zaniedbania (w sytuacji kradzieży pojazdu lub np. jego spalenia).

  Ubezpieczenie AC – ile zapłacimy za polisę?


  W przypadku autocasco towarzystwa ubezpieczeniowe samodzielnie ustalają zakres ochrony, warunki, jakie musi spełnić kierowca oraz cenę polisy. Przy wyliczaniu wysokości składek ubezpieczyciele uwzględniają nie tylko wiek kierowcy oraz jego historię ubezpieczeniową, ale także rodzaj i wiek pojazdu, wykonywany przez kierowcę zawód oraz liczbę dzieci. Najwyższe stawki za polisy AC płacą sportowcy oraz pracownicy IT, a najniższe nauczyciele oraz pracownicy administracyjni. Młodzi i studiujący kierowcy za swoje ubezpieczenie mogą zapłacić nawet 2 tys. zł więcej niż emeryci z długą historią ubezpieczeniową (Dane ze strony rankomat.pl: https://rankomat.pl/samochod/czy-twoj-zawod-wplywa-na-cene-ubezpieczenia-oc).

  Na cenę ubezpieczenia w niektórych towarzystwach wpływa również liczba posiadanych dzieci. Wysokość składek zależy też od miasta, w którym mieszkamy. Według danych na stronie rankomat.pl najwyższe opłaty za polisę w I kwartale 2018 r. ponieśli kierowcy Wrocławia (1040 zł), Gdańska (989 zł) i Warszawy (923 zł)(https://rankomat.pl/samochod/ceny-oc-w-najwiekszych-miastach-polski).

  Ubezpieczenie AC – jak wybrać polisę?


  Wybierając polisę autocasco, sugerujmy się nie tyle najniższą ceną, co warunkami, które przedstawia nam ubezpieczyciel. Może się okazać, że zapłacimy mniejszą składkę, jednak np. nie otrzymamy zwrotu środków, kiedy szkoda będzie niewielka.
  Ubezpieczyciele stosują 3 rodzaje wypłaty odszkodowania i od tego też zależy cena polisy. Przy udziale własnym (franszyzie redukcyjnej), towarzystwo określa w OWU, jaką część szkody musi pokryć kierowca z własnych środków. Jeśli uszkodzenie opiewa na kwotę 500 zł, a w OWU określono, że udział własny wynosi 20%, oznacza to, że za naprawę kierowca zapłaci 100 zł z własnej kieszeni. Resztę, czyli 400 zł pokryje ubezpieczenie. Udział własny ustala się procentowo lub kwotowo.

  Firma ubezpieczeniowa może też proponować swoim klientom franszyzę integralną. W tym przypadku ubezpieczyciel ustala kwotę, poniżej której nie wypłaca odszkodowania. Kiedy spowodujemy szkodę na 500 zł, a zgodnie z umową towarzystwo wypłaci nam środki za uszkodzenie warte 550 zł, będziemy musieli naprawić auto z własnych pieniędzy.

  Ubezpieczyciel może też rozliczać szkody, stosując amortyzację części. W takim przypadku, kiedy dojdzie do zdarzenia, rzeczoznawca wycenia koszt nowych elementów, a następnie odlicza od nich amortyzację. Części w naszym pojeździe zużywają się i tracą na wartości. Ubezpieczyciel od ceny nowych części odejmuje więc kwotę ich zużycia. Amortyzację określa się procentowo. Jeśli podpisaliśmy umowę z zapisem, że amortyzacja wynosi 30%, o tyle ubezpieczyciel pomniejszy koszt części do wymiany. Załóżmy, że uszkodziliśmy boczne drzwi i musimy wstawić na ich miejsce nowe. Cena takiego elementu wynosi 2 tys. zł. Od tej kwoty odejmujemy amortyzację w wysokości 30%, czyli 600 zł. Od ubezpieczyciela otrzymamy więc 1200 zł zwrotu za część oraz odszkodowanie na naprawę.

  Polisę wybieramy też, sprawdzając, w jakiej formie będziemy mogli naprawić nasz samochód. Ubezpieczyciel może zaproponować nam wypłatę środków po oględzinach rzeczoznawcy lub zaoferować naprawę bezgotówkową. Z takiej naprawy skorzystamy w warsztacie wskazanym przez ubezpieczyciela lub w wybranym przez nas serwisie. Towarzystwo już bez naszego udziału rozliczy się z naprawiającym nasz pojazd.

  Ubezpieczenie w pakiecie – jakie dodatkowe usługi obejmuje?


  Najkorzystniejsze ceny ubezpieczeń to polisy kombinowane łączące ochronę OC, AC, assistance oraz ubezpieczenie NNW. Assistance chroni nas przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak np. niedziałający akumulator, przebita opona czy złe paliwo. Ubezpieczyciel zapewnia nam w takich sytuacjach pomoc, tj. usprawnienie auta lub odholowanie do serwisu naprawczego. Ubezpieczenie NNW zabezpiecza natomiast kierowcę pojazdu i zapewnia mu środki na leczenie, kiedy ulegnie wypadkowi.
  Ubezpieczenie autocasco przydaje się szczególnie właścicielom nowych samochodów oraz aut często kradzionych. Nawet najlepszym kierowcom zdarzają się jednak drobne kolizje, uszkodzenia szyb, czy przytarcia. A polisa AC pozwala cieszyć się bezstresową jazdą.

  Źródła:
  - https://rankomat.pl/ubezpieczenie-ac
  - https://www.motofakty.pl/artykul/ubezpieczenie-oc-skad-biora-sie-roznice-w-cenach.html
  - https://www.axadirect.pl/ubezpieczenie-samochodu/co-obejmuje-ubezpieczenie-oc-samochodu.html
  - http://moto.pl/MotoPL/7,88389,22507611,w-jakich-sytuacjach-ubezpieczenie-oc-nie-chroni-kierowcy.html

  Czytaj treści premium w Gazecie Wrocławskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  PREMIERY

  SAMOCHODY UŻYWANE

  PRZEPISY

  PORADY

  RAPORTY