Trzynasta emerytura to jedna z pięciu dużych obietnic wyborczych złożonych przez Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że „trzynastki” nie będą wypłacane tylko w roku wyborczym. Resort planuje wypłaty także w 2020 r. Kto dostanie wsparcie? Ile wyniesie trzynasta emerytura?

Trzynasta emerytura będzie wypłacana w 2020 r.? Resort zapowiada wypłaty

W czwartek 14.03.2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o nowych planach dotyczących trzynastej emerytury. W oficjalnym komunikacie zostały zawarte informacje obejmujące wypłacanie trzynastek w 2019 r. Resort zapowiada też kontynuowanie projektu:

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 r. W planach mamy, by podobne świadczenie wypłacić również w 2020 r.

Trzynasta emerytura, czyli „Emerytura plus” - „to jeden z najważniejszych projektów rządu”

Premier Mateusz Morawiecki w radiowej Jedynce podkreślił, że trzynasta emerytura to jeden z najważniejszych projektów rządu. Sejm zajmie się nim w pierwszej kolejności – wraz z projetem dotyczącym przywrócenia linii PKS-u:

Mateusz Morawiecki: Ten problem chcemy zaadresować bardzo szybko. To będzie pierwsza legislacja, która wraz z ustawą o Emeryturze plus trafi do Sejmu. Już w kwietniu, maju my będziemy gotowi po stronie budżetu państwa, żeby dystrybuować środki do poszczególnych powiatów. Tych, które będą w stanie logistycznie, operacyjnie obsłużyć odbudowę tych linii – nazwijmy je umownie PKS-owymi.

Trzynasta emerytura – kto dostanie dodatek?

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie przyznane wszystkim osobom, które 30 kwietnia będą miały ustalone prawo do emerytury lub renty. Dodatek otrzymają:

  • emeryci i renciści ubezpieczeni w ZUS
  • emeryci i renciści ubezpieczeni w KRUS
  • sędziowie w stanie spoczynku
  • byli funkcjonariusze mundurówki
  • osoby, którym przysługuje świadczenie przedemerytalne
  • osoby, które są na powszechnej emeryturze
  • osoby, które pobierają wcześniejsze świadczenia (np. pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne)

Świadczenia nie uzyskają jedynie ci, którzy mają zawieszone świadczenie, np. wcześniejszą emeryturę z powodu osiągania dochodów.

Z programu wyłączeni zostaną świadczeniobiorcy programu „Mama 4 plus” - program jest potocznie określany przez media jako „emerytury dla matek”. Nie jest to jednak emerytura. Pieniądze będą wypłacane jako rodzicielskie świadczenie uzupełniające.