Teraz czas na Czernicę! Gmina organizuje przetargi na sprzedaż atrakcyjnych terenów inwestycyjnych pod Wrocławiem

Materiał informacyjny gminy Czernica
Tereny inwestycyjne gminy Czernica Materiały prasowe gminy Czernica
Sąsiednie gminy, postrzegane jako atrakcyjne pod względem rozwoju gospodarczego, praktycznie nie mają już w swoich zasobach terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży. Czernica to jedna z nielicznych podwrocławskich gmin, która nadal ma wiele do zaoferowania.

O przetargach na sprzedaż terenów inwestycyjnych rozmawiamy z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica.

Panie wójcie, czy warto ulokować swój biznes w Czernicy?

Włodzimierz Chlebosz: Jak najbardziej. W ostatnim czasie nasza gmina stała się bardzo atrakcyjnym miejscem rozwijania aktywności gospodarczej. Podpisana przez DSDiK (Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei) umowa na budowę odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który połączy Łany z Długołęką, jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność terenów gminnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji. Ceny zakupu nieruchomości na terenie naszej gminy są wciąż relatywnie niskie w stosunku do innych położonych na terenie aglomeracji wrocławskiej. To atuty, które przyciągają inwestorów.

Czyli przedsiębiorcy są zainteresowani ulokowaniem swojego biznesu w gminie Czernica?

Włodzimierz Chlebosz: Oczywiście. Największą uwagę inwestorów przyciągają tereny przemysłowe w Dobrzykowicach. W miejscowości tej znajduje się ok. 70 ha gruntów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą. Część z nich została już sprzedana, ale gmina wciąż posiada w swoim zasobie ok. 50 ha bardzo atrakcyjnych nieruchomości, których wartość wciąż rośnie. Głównie z uwagi na bliskość Wrocławia oraz budowę jego wschodniej obwodnicy, której fragment przylega bezpośrednio do terenów gminnych. Grunty te, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi, produkcję przemysłową, parkingi, place składowe i manewrowe oraz obiekty handlowe, stanowią bardzo atrakcyjną ofertę inwestycyjną, która nie ukrywam przekłada się na wymierne zyski ze sprzedaży. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są przeznaczane na rozwój infrastruktury gminy i zaspokajanie stale rosnących potrzeb jej mieszkańców. Jednak korzyść jest obopólna, ponieważ inwestorzy mają możliwość lokalizacji swojego biznesu na zapleczu aglomeracji miejskiej, z wykorzystaniem potencjału, jaki daje większa przestrzeń użytkowa i alternatywnie niższe koszty jej utrzymania.

Co najbardziej przyciąga inwestorów?

Włodzimierz Chlebosz: W gminie znacznej poprawie uległa dostępność komunikacyjna, między innymi poprzez wjazd na wschodnią obwodnicę Wrocławia w pobliskich Łanach, który zapewnia dostęp do dużych centrów logistyczno-transportowych takich jak Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, lotnisko, autostrada A-4, a także mniejszych miejscowości: Oławy, Jelcza-Laskowic, Oleśnicy, Długołęki, Siechnic, co otwiera lokalne biznesy na rynek regionalny i ogólnopolski. Rozwój infrastruktury drogowej, między innymi poprzez realizowaną budowę kolejnego odcinka obwodnicy, znacząco wpłynął na podniesienie atrakcyjności terenów aktywności gospodarczej w Dobrzykowicach. Ma to swoje odzwierciedlenie w cenach transakcyjnych nieruchomości sprzedawanych przez gminę. Lokalizacja biznesu lub inwestycja wolnych środków finansowych w zakup gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia to świetny interes, który niewątpliwie nie straci na wartości, z czego zdają sobie sprawę nie tylko inwestorzy, ale również włodarze gminy. Muszą oni przede wszystkim bardzo racjonalnie gospodarować posiadanym zasobem tak, by uwzględnić jego potencjał, który może procentować i być efektywnie wykorzystany również w dłuższej perspektywie czasowej.

Kiedy odbędą się najbliższe przetargi na sprzedaż terenów inwestycyjnych?

Włodzimierz Chlebosz: Już 21 lipca 2020r. odbędą się przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługową. Przedmiotem sprzedaży są trzy nieruchomości w Dobrzykowicach: działka nr 291/6 o pow. 1,0272 ha za kwotę 710.617 zł netto, działka nr 291/7 o pow. 2,8071 ha za kwotę 1.777.736 zł netto oraz działka nr 291/8 o pow. 11,2435 za kwotę 6.249.137 zł netto. Ostateczne ceny nieruchomości zostaną wyznaczone w przetargach. Mamy jednak nadzieję, że ceny, które osiągniemy w licytacji, znacznie przewyższą te kwoty. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu inwestorów, gmina realizuje na swój koszt uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Finalizowana jest budowa asfaltowych ulic wraz z infrastrukturą podziemną, drogową i komunalną. Budowana jest kanalizacja sanitarna, wodociąg, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz kanały technologiczne. Działania gminy mają na celu zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków startu i szybkiego podejmowania aktywności gospodarczej, by zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną i ekonomiczną gminy. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów liczymy na dobre przychody ze sprzedaży, które będziemy mogli zainwestować z pożytkiem dla naszych mieszkańców.

Czernicę postrzegano jako gminę nastawioną głównie na budownictwo jednorodzinne, stanowiące „sypialnię” Wrocławia, czy coś się zmieniło?

Włodzimierz Chlebosz: Sąsiednie gminy, które postrzegane są za atrakcyjne gospodarczo praktycznie nie posiadają już w swoich zasobach terenów inwestycyjnych. Teraz czas na Czernicę! Odległość od centrum miasta w tym rejonie wynosi od kilku do kilkunastu kilometrów, a dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej gminy, bezpłatnej wewnątrzgminnej komunikacji, dofinansowaniu trzech linii autobusowych z gminy do centrum Wrocławia, oraz rewitalizacji linii kolejowej nr 292 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic, gmina wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia, którzy budują swoje domy na obrzeżach miasta. Krajobraz naszej gminy zmienia się praktycznie z miesiąca na miesiąc. Niemal w każdej z miejscowości lawinowo rośnie liczba nowych osiedli oraz domów jedno- i wielorodzinnych, do których wprowadzają się nowi mieszkańcy. To ogromne wyzwanie dla gminy, która musi nadążyć w zaspokojeniu wciąż rosnących potrzeb i oczekiwań tak wielkiej grupy osób. Konieczne są więc inwestycje w nowe drogi, chodniki, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, oświetlenie, ale również budowa szkół, przedszkoli i efektywny transport. Zainteresowanie przedsiębiorców tym potencjalnie atrakcyjnym gospodarczo terenem było jedynie kwestią czasu.

Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony samorządu?

Włodzimierz Chlebosz: Gmina już teraz aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami. W siedzibie Urzędu odbywają się cykliczne spotkania z udziałem lokalnych inwestorów oraz instytucji otoczenia biznesu, których celem jest nie tylko wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktów biznesowych, ale przede wszystkim wzmocnienie wizerunku gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Czernicy. Chciałbym, by nasza gmina była partnerem dla przedsiębiorców i prywatnych inwestorów, którzy decydują się przenieść swoje centrum interesów życiowych do Czernicy. Spotkania są okazją do wyrażenia opinii na temat wyzwań stojących przed samorządem w zakresie wsparcia inwestycji w regionie. Chcielibyśmy stworzyć i wdrożyć konkretne narzędzia wspierające lokalny biznes, dlatego w bieżącym roku planujemy w większym stopniu rozwijać tę współpracę. Liczę, że w ramach powołanej rady przedsiębiorców lub izby gospodarczej w przyszłości uda się zorganizować cały cykl spotkań, szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych, których celem będzie wsparcie biznesu oraz podniesienie konkurencyjności gospodarczej gminy. W tym zakresie deklaruję swoje wsparcie i otwartość na nowe inicjatywy.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży można znaleźć na stronie:
http://www.czernica.pl/inwestycje

Więcej informacji można uzyskać także pod adresem e-mail: nieruchomosci@czernica.pl oraz numerem telefonu: +48 502 735 269.

Jakie są możliwości spłaty mikropożyczki? Ekspert radzi

Wideo

Dodaj ogłoszenie