Taryfikator mandatów 2017. Zobacz ile zapłacisz

re
Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od 1 stycznia 2017
Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od 1 stycznia 2017 Lucyna Nenow / Polska Press
Udostępnij:
Zobacz obowiązujący w tym roku taryfikator mandatów. Sprawdź, ile zapłacisz za wykroczenia na drodze i ile dostaniesz punktów karnych.

- Brak rozwagi, nadmierna prędkość, nieprawidłowe manewry i nieustąpienie pierwszeństwa to wciąż główne przyczyny zdarzeń drogowych - mówi asp. szt. Paweł Petrykowski z dolnośląskiej policji. Nie tylko jeździmy za szybko, ale też nie uważamy na to, co robimy. Policjanci wyliczają: nieprawidłowe zmiany pasa ruchu czy też kierunku jazdy albo wyprzedzanie w miejscu, gdzie jest to zabronione. Nie stosujemy się też do świateł sygnalizacji i jeździmy z dala od prawej krawędzi jezdni. W przypadku kolizji kierowcy nie dostosowują natomiast prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze oraz odległości pomiędzy pojazdami.

TARYFIKATOR MANDATÓW 2017


Punkty karne - zobacz nowy taryfikator (KLIKNIJ)

Prędkość i hamowanie

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości :
  - do 10 km/h: do 50 zł
  - o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
  - o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
  - o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
  - o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
  - o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł
 • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł
 • Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł
 • Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu:
  - do 10 km/h: do 50 zł
  - o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
  - o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
  - o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
  - o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
  - o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

Używanie świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł
 • Używanie „szperacza” podczas jazdy: 100 zł

Wyprzedzanie

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
  - ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł
  - kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 300 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300 zł
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł

Ciąg dalszy taryfikatora na kolejnej stronie (kliknij)

Punkty karne - zobacz nowy taryfikator (KLIKNIJ)

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe:
  - poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł
  - w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100 zł
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 150 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150 zł
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem: 100 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł
 • Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego: 300 zł

Włączanie się do ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł
 • Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł
 • Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego: 200 zł

Wymijanie, omijanie, cofanie

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 200 zł
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 100 zł
 • Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 150 zł
 • Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 200 zł
 • Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 150 zł
 • Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: od 100 do 300 zł

Zatrzymanie i postój

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300 zł
 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drog.: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu:
  - na przejeździe kol. lub tramw., na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł;
  - na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi: od 100 do 300 zł;
  - w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł;
  - na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł;
  - na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł;
  - w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł;
  - przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł;
  - na pasie między jezdniami: 100 zł;
  - w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości: 100 zł;
  - w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł;
  - na drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów z wyjątkiem roweru: 100 zł
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku, naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 zł do 300 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu, naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł

Ciąg dalszy taryfikatora na kolejnej stronie (kliknij)

Punkty karne - zobacz nowy taryfikator (KLIKNIJ)

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić: 50 zł
 • Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych: 50 zł
 • Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu: 50 zł
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru: 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów: 100 zł
 • Naruszenie przez kier. rowerem przepisów o korzystaniu z chod-nika lub drogi dla pieszych: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni: 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem: 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek: 50 zł
 • Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi: 100 zł
 • Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować: 50 zł
 • Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostat. odległość: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów: 50 zł
 • Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią: 50 zł
 • Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku: 50 zł
 • Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt: 50 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik w ruchu: 50 zł
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100 zł
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł ;
  - oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł ;
  - kierującego innym pojazdem: 200 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku: - włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200 zł;
  - zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50 zł
 • Naruszenie przepisów dot. przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby: 200 zł
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200 zł
 • Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 200 zł
 • Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 100 zł
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic:50 zł
 • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł
 • Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem okr. państwo rejestracji: 100 zł
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł

Ciąg dalszy taryfikatora na kolejnej stronie (kliknij)

Punkty karne - zobacz nowy taryfikator (KLIKNIJ)

Znaki i sygnały drogowe

 • Niestosowanie się do znaków:
  - B-3 „zakaz wjazdu poj. siln., z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników roln.” lub B-7 „zakaz wjazdu poj. siln. z przyczepą”, B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...”, C-12 „ruch okrężny”: 250 zł ;
  - B-15 „zakaz wjazdu poja. o szer. ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu poj. o długości ponad .. m”: 150 zł;
  - B-5 „zakaz wjazdu sam. ciężar.”, B-18 „zakaz wjazdu poj. o rzeczywistej masie całk. ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu poj. o nacisku osi większym niż …… t”: 500 zł;
  - B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...”, B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”, B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 100 zł;
  - B-32 „stój - kontrola celna” lub jego odpowiedników: 200 zł;
  - B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...”, B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 100 zł;
  - C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”: 250 zł ;
  - C-13 „droga dla rowerów”:100 zł;
  - C-14 „prędkość minimalna”: 100 zł;
  - C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z mat.niebezpiecznymi”: 400 zł ;
  - BT-1 „ograniczenie prędkości”: 100 zł;
  - BT-3 „blokada zwrotnicy”: 200 zł;
  - P-2 „linia pojedyncza ciągła”: 100 zł;
  - P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”: 200 zł;
  - P-4 „linia podwójna ciągła”: 200 zł;
  - P-7b „linia krawędziowa ciągła”: 100 zł;
  - P-17 „linia przystankowa”:100 zł;
  - C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”: 200 zł;
  - P-21 „powierzchnia wyłączona”: 100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetl.: 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku:
  - D-11 „początek pasa ruchu dla autob.” lub D-12 „pas ruchu dla autob.” oraz P-22 „BUS”, - D-13 „początek pasa ruchu powolnego”, - D-18 „parking”, D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”: 100 zł
  - D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking - miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 500 zł
  - P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla poj. osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla poj. osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł;
  - D-19 „postój taksówek”: 100 zł;
  - F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie r.” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”: 250 zł;
  - BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie”: 200 zł;
  - P-18 „stan. postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postoj.”, - P-20 „koperta”: 100 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
  - wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony, - kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza: 100 zł
  - kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione: od 300 do 500 zł

Przepisy dotyczące ruchu pieszych

 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd :
  - na przejściach dla pieszych: 50 zł
  - w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł
 • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: - na obszarze zabudowanym: 50 zł; - na obszarze niezabudowanym: 100 zł
 • Zwalnianie kroku (zatrzymywanie się) bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł
 • Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 100 zł
 • Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł
 • Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł
 • Przebieganie przez jezdnię: 50 zł
 • Chodzenie po torowisku:50 zł
 • Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza: 50 zł
 • Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł
 • Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł
 • Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł
 • Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł

Ciąg dalszy taryfikatora na kolejnej stronie (kliknij)

Punkty karne - zobacz nowy taryfikator (KLIKNIJ)

Przecinanie się kierunków ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350 zł
 • Nieustąpienie pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym odbywa się ruch pieszych i pojazdów: 350 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerów: 350 zł
 • Nieustąpienie pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 350 zł
 • Nieustąpienie pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 350 zł
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub pół-zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym: 250 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż silnikowy: 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł

Kierujący

 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:
  - uprawnienia do kierowania pojazdami: 500 zł
  - uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł
 • Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł
 • Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł
 • Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł
 • Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem: 150 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł

Holowanie

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem: 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe: 250 zł
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony: 250 zł
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego: 250 zł
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą): 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
  - niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł
  - nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150 zł
  - brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł
  - niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100 zł
  - niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
 • kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka:
 • kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Przewóz osób

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 100 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 100 zł
 • Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy: 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł
 • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł
 • Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł
 • Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł
 • Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł
 • Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
 • Niewłączanie przez kierującego wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100 zł
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł
 • Używanie sygnałów dźwięk. na obszarze zabudowanym: 100 zł
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł

Inne wykroczenia

 • Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł
 • Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
  - nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł
  - pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł
 • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł
 • Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł
 • Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 50 zł
 • Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości: 200 zł
 • Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami: 200 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: od 200 do 500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym: 300 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
  - B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł
  - B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł
  - B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł
  - B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł
  - D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking - miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł
  - P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł

Ciąg dalszy taryfikatora na kolejnej stronie (kliknij)

PUNKTY KARNE


Jaki mandat? Zobacz nowy taryfikator (KLIKNIJ)

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  - powyżej 50 km/h: 10 pkt.
  - od 41 do 50 km/h: 8 pkt.
  - od 31 do 40 km/h: 6 pkt.
  - od 21 do 30 km/h: 4 pkt.
  - od 11 do 20 km/h: 2 pkt.

 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: 2 pkt.

 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy:2 pkt.

 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 3 pkt.

 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic:1 pkt.

 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej: 2 pkt.

 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu: 5 pkt.
  - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej: 6 pkt.
  - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu: 6 pkt.
  - pojazdom szynowym: 6 pkt.
  - rowerzystom: 6 pkt.
  - podczas zmiany pasa ruchu: 5 pkt.
  - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze: 5 pkt.
  - podczas włączania się do ruchu:5 pkt.
  - podczas cofania: 4 pkt.

 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu: 5 pkt.

 • Naruszenie zakazu zawracania: 5 pkt.

 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 2 pkt.

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu: 8 pkt.

 • Niezastosowanie się do:
  - sygnałów świetlnych: 6 pkt.
  - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym: 6 pkt.
  - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego: 6 pkt.

 • Niestosowanie się do znaków:
  - B-2 (zakaz wjazdu): 5 pkt.
  - B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) 5 pkt.
  - B-21 (zakaz skręcania w lewo) lub B-22 (zakaz skręcania w prawo): 5 pkt.
  - C-1 do C-12 (nakaz jazdy...): 5 pkt.
  - F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania: 5 pkt.
  - P-8a do P-8c (strzałka kierunkowa): 5 pkt.
  - P-4 (linia podwójna ciągła): 5 pkt.
  - B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka): 4 pkt.
  - B-3 do B-7 (zakaz wjazdu...): 3 pkt.
  - B-13 do B-19 (zakaz wjazdu ...): 2 pkt.

 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych: 1 pkt.

 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 (stop): 2 pkt.

 • Niestosowanie się do znaków:
  - D-18 (parking) lub D-18b (parking zadaszony), z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a (parking - miejsce zastrzeżone), z umieszczoną pod znakiem tabliczką T- 29: 5 pkt.
  - P-18 (stanowisko postojowe) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) albo P- 20 (koperta) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej), umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D- 18a lub D-18b: 5 pkt.

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 10 pkt.

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi:10 pkt.

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych: 10 pkt.

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd: 10 pkt.

 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia: 10 pkt.

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania: 6 pkt.

 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych: 5 pkt.

 • Popełnienie przestępstwa drogowego: 10 pkt.

 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa: 6 pkt.

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu: 10 pkt.

 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku: 10 pkt.

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego: 10 pkt.

 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 6 pkt.

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania: 5 pkt.

 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 3 pkt.

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 10 pkt.
  - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 5 pkt.
  - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 5 pkt.
  - na skrzyżowaniach: 5 pkt.
  - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt.
  - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 5 pkt.

 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 (zakaz wyprzedzania): 5 pkt.

 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 3 pkt.

 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 3 pkt.

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
  - od zmierzchu do świtu: 4 pkt.
  - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 2 pkt.
  - w okresie od świtu do zmierzchu: 2 pkt.
  - w tunelu, niezależnie od pory doby:4 pkt.

 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

 • - przednich: 2 pkt.

 • - tylnych: 2 pkt.

 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia: 3 pkt.

 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 3 pkt.

 • Naruszenie zakazu cofania:
  - na drodze ekspresowej lub autostradzie: 5 pkt.
  - w tunelu, na moście lub wiadukcie: 2 pkt.

 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony: 2 pkt.

 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju: 1 pkt.

 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu: 1 pkt.

 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie: 3 pkt.

 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia: 3 pkt.

 • Naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej: 2 pkt.

 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem:2 pkt.

 • Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem: 2 pkt.

 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku: 5 pkt.

 • Naruszenie zakazu:

 • - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone:4 pkt.

 • - wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy:4 pkt.

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami: 6 pkt.

 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych: 4 pkt.

 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

 • - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym: 2 pkt.

 • - kierującego innym pojazdem: 1 pkt.

 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

 • - kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne: 2 pkt.

 • - kierującego innym pojazdem: 1 pkt.

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  - 1 osobę: 1 pkt.
  - 2 osoby: 2 pkt.
  - 3 osoby: 3 pkt.
  - 4 osoby: 4 pkt.
  - 5 osób: 5 pkt.
  - 6 osób: 6 pkt.
  - 7 osób: 7 pkt.
  - 8 osób 8 pkt.
  - 9 osób: 9 pkt.
  - 10 osób lub więcej: 10 pkt.

 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:
  - liczba osób przekracza 5: 3 pkt.
  - osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy: 3 pkt.

 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01-E05, C07-C16, C17 i C18: 2 pkt.

 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01-E05: 2 pkt.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 38

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

H
Harveyaresk
>>> Want to buy with Discount? CLICK HERE!
P
Pajda
Niechlujny artykuł poniewaz brakuje kary za naruszenie znaku zakazu wjazdu B2
A
Artur
Może tu się dowiem jakie cząstki elementarne lecą z prędkością światła bo fizyka wszystko robi aby cząstek do 3e19 eV = 1 lumen nie rozpędzić w akceleratorze.
1 Wat = 3,7449056877646306937528528726553e+20 eV jaka to prędkość w akceleratorze
by była.
1 culomb elektryczny
3,18940299423679899360506988999499905544650505296715264446e24 eV
7.7119e+38 Hz 3.8874e-31 m 4.8455e+39 rad/sec 2.5724e+28 cm-1
3.0773e+26 kJ/mole 7.3549e+25 kcal/mole 1.1721e+23 hartree
jaka by była prędkość w akceleratorze
G
Grzesiek
Ten taryfikator jest nieaktualny! Brak w nim zmian na 2017 rok, podobnie jak w artykule o punktach karnych!
G
Grzesiek
Ten taryfikator jest nieaktualny, brak w nim jakichkolwiek zmian na 2017!
K
Konik
Dla bogatego to nic, ale dla zwykłych ludzi każda 100 jest ważna
A
AUDIK80
Skandalem jest brak kar za jazdę na zderzaku !!!!
z
za...
ruszanie spod świateł z przyśpieszeniem do 50km/h w 2,5minuty
.... i za głupawe zatrzymywanie się na światłach 10m za pojazdem poprzedzającym po czym podjeżdżanie

a babom powinno montować się klocki hamulcowe zużyte w 50% procentach bo zazwyczaj więcej używają hamulca niż gazu - hamowanie silnikiem to dla nich jakaś kosmiczna technika

również kierowcom powinno się zabronić jazdy w ograniczających rotację głową: nakryciach głowy oraz szalach/szalikach/lisach - wyjątek mogą stawić osoby z brakiem mózgu - i w tym przypadku niewiele ten zapis zmieniłby
j
jeszczepolak
Potrącenia i skutki śmiertelne wyceniono na 200 zł to żenada ,
Ś
Ślązak
To jakiś żart? W Polsce opłaca się łamać przepisy. Co za śmiechowe państwo.
R
Romuald
Dodać jedno zero do kwot i nagle okaże się, że jednak kierowcy potrafią rozważnie oraz bezpiecznie jeździć i to w każdych warunkach. Te kwoty to żart z czyjegoś bezsensownie zabranego życia przez PIRATA co śmieje się z 200zł...
T
Tysiąc nie tyśąc
Dla ludzi, dających lapkę w dół, proste tłumaczenie...
c
ciekawy
W czym przeszkadzają przednie przeciwmgielne?
b
błąd tu jest
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł

zawsze było 500 złotych i 10 punktow, cos sie zmieniło tutaj?
z
zxc
No już nie mogę!
Ile razy można pisać, nie ma czegoś takiego jak "tyś".
Więcej informacji na stronie głównej Gazeta Wrocławska
Dodaj ogłoszenie