Tak zmieni się Wrocław za Dworcem Świebodzkim? Jest nowy projekt

Andrzej Zwoliński
Andrzej Zwoliński
40 wrocławskich studentów architektury zbudowało makietę, na której pokazują, jak mógłby zmienić się teren między Dworcem Świebodzkim a ulicą Góralską we Wrocławiu.
40 wrocławskich studentów architektury zbudowało makietę, na której pokazują, jak mógłby zmienić się teren między Dworcem Świebodzkim a ulicą Góralską we Wrocławiu. Gazeta Wrocławski
Udostępnij:
Studenci architektury pokazali, jak można odmienić rozległe i zaniedbane tereny blisko centrum miasta.

40 wrocławskich studentów architektury zbudowało makietę, na której pokazują, jak mógłby zmienić się teren między Dworcem Świebodzkim a ulicą Góralską. Stworzyli ją na specjalnie zorganizowanych warsztatach. Zgodnie z wyliczeniami studentów ich propozycje dla tej części miasta stworzyłyby ponad 5 tys. mieszkań dla ponad 9 tys. wrocławian. Osiedle mogłoby też wygenerować miejsca pracy dla około 20 tys. osób.

"Pokolejowe grunty między Dworcem Świebodzkim, a ulicami Góralską, Robotniczą i Tęczową to bardzo duży teren, niemal w samym centrum miasta, który pozostaje zaniedbany i w większości niezagospodarowany. To z pewnością wyjątkowa sytuacja wśród europejskich miast" – opowiada dr inż. arch. Wojciech Januszewski z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, jeden z organizatorów studenckich warsztatów The Next Wave Habitat: a livable city for the future. - "Postanowiliśmy zająć się tym miejscem, aby w czasie czterech dni intensywnej pracy zaproponować konkretne urbanistyczne rozwiązania, z korzyścią dla mieszkańców. Nie zależało nam na futurystycznych wizjach wiążących się z ogromnymi kosztami, ale na projektach możliwych do wprowadzenia w perspektywie najbliższych lat.

Pomysł na zagospodarowanie 62 hektarów

W warsztatach wzięło udział 40 studentów architektury z różnych roczników. Zorganizowali je wspólnie: Wydział Architektury PWr, koło naukowe Habitat Now i Stowarzyszenie Architektów Polskich. W pracach studentom pomagali zaproszeni tutorzy oraz prof. Kees Christiaanse, wybitny holenderski urbanista, profesor ETH Zurich specjalizujący się w projektach kampusów uniwersyteckich i rewitalizacjach obszarów przemysłowych, kolejowych i portowych, twórca planów wielu nowoczesnych dzielnic miejskich, m.in. Hafen City w Hamburgu. Pod jego okiem uczestnicy warsztatów bardzo dokładnie przyjrzeli się około 62-hektarowemu terenowi okolic Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu i przeanalizowali dokumenty planistyczne, w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I postanowili opracować projekt odmienny od miejskich założeń.

"Zgodnie z nimi, tę część miasta miałaby przecinać obwodnica o wzmożonym ruchu samochodowym, co znacznie wpłynęłoby na życie mieszkańców tej okolicy. Naszym zdaniem, nie byłoby to dobre rozwiązanie. Taka arteria nie tworzy przestrzeni publicznej, a raczej dzieli miasto na izolowane fragmenty. Planowana przez miasto obwodnica przebiegłaby przez obszar opracowania, ale nie jako droga szybkiego ruchu, ale reprezentacyjna ulica miejska" - opowiada dr Januszewski.

Naukowiec podkreśla, że studenci mieli twardy orzech do zgryzienia, bo obszar analiz jest miejscem, na którym ścierają się interesy deweloperów (bardzo atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową blisko centrum miasta) i oczekiwania mieszkańców (jest tam dużo obszarów zielonych, popularnych wśród wrocławian szukających miejsc na spacery). Co niedzielę organizowane jest tu wielkie targowisko cieszące się popularnością wielu wrocławian. A do tego jest tam nadal wiele obiektów pokolejowych, w tym same tory kolejowe.

Budynki zatopione w wielkim parku

Uczestnicy warsztatów pracowali w czterech grupach,, każda z nich zajęła się inną częścią terenu. Pierwsza skupiła się na zabudowie między ulicą Tęczową a linią kolejową, kolejna na obiektach kolejowych (długie ceglane magazyny i wachlarz torów kolejowych biegnących przez środek terenu), a dwie pozostałe - częścią zachodnią działki wzdłuż ul. Góralskiej oraz odcinkiem północnym między ul. Robotniczą a Braniborską.

Efekty swoich prac przedstawili, budując dużą makietę pokazującą, jak te miejsca mogłyby się zmienić po wprowadzeniu ich propozycji. Zaprezentowali ją w czasie podsumowania warsztatów w budynku Concordia Design (tam też odbywały się warsztaty). Można ją zobaczyć na wystawie w kampusie na Wydziale Architektury (w holu budynku E-1 na parterze).

"Koncepcja, którą wypracowaliśmy w grupach, nie jest sztywnym projektem, a opiera się na stopniowych przekształceniach i fazach" – opowiadał prof. Christiaanse. - "Szkielet naszej propozycji tworzy solidny system dróg, skwerów, parków i innych przestrzeni publicznych otaczających bloki. Te przestrzenie można różnorodnie i elastycznie zagospodarowywać, zgodnie z konkretnymi wytycznymi urbanistycznymi".

Studenci zaproponowali, by środkową część terenu kolejowego pozostawić niezabudowaną, tworząc tam duży park („wrocławski Central Park”) i przestrzeń publiczną, na której organizowano by sobotni targ. W budynku dworca miałyby funkcjonować lokale gastronomiczne i kulturalne. W starych magazynach i rozproszonych dookoła małych pawilonach mogłyby natomiast mieścić się lokale usługowe.

Pociąg jak tramwaj

Grupa pracująca nad tą częścią terenu zaprojektowała także nowy przebieg linii kolejowej z dwiema stacjami i drogę łączącą ulice: Tęczową i Robotniczą. Linia kolejowa miałaby być częścią systemu tramwajowo-pociągowego (tzw. Tram-Train), takiego, jaki funkcjonuje w Karlsruhe. Podczas przejazdu przez teren zabudowany pociąg „zachowywałby się” jak tramwaj, czyli jechał z prędkością maksymalnie 30 km/h i zatrzymywał na przystanku tramwajowym. Za węzłem kolejowym na zachodzie przyspieszałby natomiast do normalnej prędkości.

"Ponieważ składy kursowałyby co około 30 minut, rozwiązanie to pozwalałoby na budowę przejazdu dla planowanej obwodnicy oraz połączeń pieszych i rowerowych. W ten sposób „konflikt” między przywróconą opcją kolejową a obwodnicą zostałby zneutralizowany" - przekonywała grupa.

Studenci rozważyli trzy warianty przebiegu planowanej obwodnicy: od takiego, w którym trasa z dwoma pasami dla aut przebiegałaby przez cały teren na poziomie gruntu, przez taki, w którym część drogi biegłaby mostem (pozostawiając park dla pieszych i rowerzystów), po taki, w którym obwodnica zostałaby poprowadzona zachodnim skrajem działki - ulicą Góralską - i dalej, w części północnej, wkomponowałaby się w siatkę ulic dzielnicy.

Zielone podwórka i zabudowa jak na Nadodrzu

Grupa, która zajęła się terenami położonymi na północ od dworca i torów kolejowych, zaproponowała, aby miejsca z niszczejącymi budynkami magazynowymi, wysypiskami śmieci, skupami złomu i giełdami samochodowymi przeznaczyć pod nowoczesną zabudowę mieszkaniową. Każdy z kwartałów obejmujących budynki wielorodzinne miałby zieloną przestrzeń w wewnętrznym podwórku. W ten sposób powstałyby miejsca do wypoczynku i integracji.

"Sąsiadujące kwartały otwierałyby się na siebie, a cały ciąg zabudowy pozwalałby swobodnie spacerować między budynkami i zielonymi podwórkami. Układ mieszkaniówki stanowiłby ukłon w kierunku zabudowy Nadodrza, którą poniekąd by naśladował" - przekonywali autorzy.

Budynki miałyby usługi w parterach, ale usługowym „sercem” koncepcji studentów miałyby stać się dwie ceglane hale - zachowane, odnowione i przebudowane. Podzielenie starej zabudowy przemysłowej na mniejsze fragmenty pozwoliłoby na swobodny przepływ ludzi między poszczególnymi częściami zbyt długich dotąd "wagonów". W halach co niedzielę odbywałoby się targowisko - to samo, które teraz jest organizowane wzdłuż linii kolejowych i definiuje tożsamość Dworca Świebodzkiego.

Usługi miałyby znaleźć się także w okolicy przystanku tramwajowego przy narożach placu. Naprzeciw budynku dworca studenci przewidzieli nowy obiekt przejmujący jego funkcję. Stary dworzec miałby natomiast stać się obiektem kultury. Obok nowego przewidziano zielony skwer jako przedsmak „central parku”. Grupa zaproponowała też uspokojenie ruchu kołowego na ul. Robotniczej, stworzenie tam woonerfu i pasów zieleni wzdłuż jezdni.

Jeszcze więcej zieleni

W zachodniej części działki przy ul. Góralskiej studenci - zgodnie z planami miasta - zaprojektowali drogę łącząca bezpośrednio ul. Braniborską z Tęczową, a także sieć dróg mniejszego ruchu wewnątrz osiedla. W siatkę dróg studenci „wpisali” kwartały między ulicami tak, by tworzyły spójną całość i dobrze współgrały z istniejącymi już tam obiektami (z nowymi funkcjami) i projektowaną zielenią. W ten sposób wydzielili dwanaście kwartałów zróżnicowanych pod względem wielkości i funkcji – choć z przewagą budynków mieszkaniowych. Grupa postawiła też na zieleń, projektując jej pasy wzdłuż dróg, w centrach kwartałów, na centralnym placu i przy drodze o spowolnionym ruchu.

Ostatnia z grup zajęła się opracowaniem pasa terenu na południe od Dworca Świebodzkiego.

"Naszym zadaniem było organiczne dopasowanie projektowanej zabudowy do budynków o wartości historycznej, takich jak stara zajezdnia z rozładownią czy przestrzenie postindustrialne" - tłumaczyli studenci. Członkom zespołu zależało na tym, by w uporządkowany sposób połączyć wiele funkcji. Wykorzystali więc istniejący w pobliżu park do stworzenia pasa zieleni o funkcji rekreacyjno-komunikacyjnej. Podzielili też teren na kilka kwartałów: dwa dla budynków wielorodzinnych, kwartał biurowo-usługowy i kwartał z lokalami na usługi i kulturę.

Tysiące mieszkań i miejsc pracy

Zgodnie z wyliczeniami studentów, ich propozycje dla tej części miasta stworzyłyby miejsce do życia dla ponad 9 tys. wrocławian w ponad 5 tys. mieszkań ( 2,2 tys. z nich stanowiłyby mieszkania socjalne). Osiedle mogłoby też stworzyć miejsca pracy dla około 20 tys. osób. Uczestnikom warsztatów udało się na tyle różnorodnie podzielić teren, że 38 proc. stanowiłyby przestrzenie komercyjne, około 30 proc. mieszkaniowe (z lokalami własnościowymi), około 20 proc. mieszkania socjalne, a 12 proc. przestrzenie publiczne.

Przypomnijmy, że przed trzema laty władze Wrocławia przedstawiły plan Nowego Śródmieścia Świebodzkiego. Zgodnie z nim w rejonie Dworca Świebodzkiego miałaby powstać nowa dzielnica mieszkaniowa, a także tereny zielone połączone z już istniejącym systemem zieleni, m.in. parkiem przy XVII LO czy Promenadą Staromiejską. Koncepcja zakłada także powstanie dwóch nowych ulic: Alei Śródmieścia Południowego, która połączy okolice ulicy Tęczowej i Szpitalnej z placem Strzegomskim oraz ulicy Noworobotniczej, która miałaby biec wzdłuż planowanej trasy tramwaju na Nowy Dwór, od placu Orląt Lwowskich na zachód. Urzędnicy uwzględnili przywrócenie ruchu pociągów na Dworzec Świebodzki. Planując Aleję Śródmieścia Południowego, nie rozstrzygnęli jednak, czy ma ona biec wiaduktem nad torami kolejowymi, czy też może to pociągi będą dojeżdżać do Świebodzkiego w zagłębieniu albo tunelem.

40 wrocławskich studentów architektury zbudowało makietę, na której pokazują, jak mógłby zmienić się teren między Dworcem Świebodzkim a ulicą Góralską we Wrocławiu.

Tak zmieni się Wrocław za Dworcem Świebodzkim? Jest nowy projekt

Ruszyły zapisy na trzecie szczepienie dla młodzieży

Wideo

Komentarze 18

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

R
Rolnik Lwówek
30 listopada, 7:50, Miejscowy.:

A jak tam dworzec w Lwówku?

W związku z usunięciem Lwówka z następnej 7-mioletniej perspektywy UE jedyna perspektywa to -szalet/ bimbrownia/ skład złomu i pastwisko.

30 listopada, 13:56, kakaduczek:

Nie jest tak źle. Budują CYKLOSTRADĘ DOLNOŚLĄSKĄ do Lwówka, może nawet wybudują dodatkowe odnogi do Złotoryi i Gryfowa. Wtedy będzie można przenieść siedzibę powiatu ze Lwówka do Gryfowa, o co walczą lokalni społecznicy. Dzięki temu Lwówek będzie można podnieść do rangi kurortu.

30 listopada, 23:06, MIX:

Kurortu dla kur :)

Owszem, hodowla kur ma duże znaczenie w gospodarce Lwówka. Jednak dzięki intensywnemu rozwojowi pastwisk hodujemy również inne zwierzęta, jak gęsi, kaczki, kozy. Sąsiedni Marczów słynie z hodowli krów, w ten sposób uzupełniamy się. Ponadto pojawił się bogaty przedsiębiorca, który jest zainteresowany hodowlą baranów. Tak więc nasza piękna Ziemia Lwówecka nie tylko kurami kwitnie :)

M
MIX
30 listopada, 7:50, Miejscowy.:

A jak tam dworzec w Lwówku?

W związku z usunięciem Lwówka z następnej 7-mioletniej perspektywy UE jedyna perspektywa to -szalet/ bimbrownia/ skład złomu i pastwisko.

30 listopada, 13:56, kakaduczek:

Nie jest tak źle. Budują CYKLOSTRADĘ DOLNOŚLĄSKĄ do Lwówka, może nawet wybudują dodatkowe odnogi do Złotoryi i Gryfowa. Wtedy będzie można przenieść siedzibę powiatu ze Lwówka do Gryfowa, o co walczą lokalni społecznicy. Dzięki temu Lwówek będzie można podnieść do rangi kurortu.

Kurortu dla kur :)

G
Gościu
Młodzi naiwni ludzie, bez doświadczenia zawodowego, nie zderzyli się z rzeczywistością i żyją przekonaniem o sprawiedliwości :D Nikt nie powinien wierzyć, że te tereny stoją odłogiem i są zapomniane. To po prostu ktoś gdzieś z możliwościami, dojściami u władzy szuka tylko sposobności jak te tereny przejąć pod siebie i wycisnąć z tego terenu kasy ile się da.
o
olek_01
30 listopada, 13:00, Gość:

Dopychania kolanem centrum miasta ciąg dalszy. Ubić ludzi jak śledzie w słoiku. Wystarczy spojrzeć na głupotę architektów i developerów w wielu miejscach miasta gdzie zielenieją całe fasady budynków.

Kilka tysięcy mieszkań ??

czy ich nie po[wulgaryzm]o ???

to 10ki tysięcy samochodów i brak parkingów !

żadnej patoDEWELOPERKI !!!

G
Gość
Marzenia jak ptaki...studenci architektury zaprojektowali. A kto na tym zarobi??Nie wiadomo? To sie NIC NIE ZMIANI
k
kakaduczek
30 listopada, 7:50, Miejscowy.:

A jak tam dworzec w Lwówku?

W związku z usunięciem Lwówka z następnej 7-mioletniej perspektywy UE jedyna perspektywa to -szalet/ bimbrownia/ skład złomu i pastwisko.

Nie jest tak źle. Budują CYKLOSTRADĘ DOLNOŚLĄSKĄ do Lwówka, może nawet wybudują dodatkowe odnogi do Złotoryi i Gryfowa. Wtedy będzie można przenieść siedzibę powiatu ze Lwówka do Gryfowa, o co walczą lokalni społecznicy. Dzięki temu Lwówek będzie można podnieść do rangi kurortu.

G
Gość
Dopychania kolanem centrum miasta ciąg dalszy. Ubić ludzi jak śledzie w słoiku. Wystarczy spojrzeć na głupotę architektów i developerów w wielu miejscach miasta gdzie zielenieją całe fasady budynków.
G
Gość
30 listopada, 10:18, Partycja Partycja:

Studenciaki z wiosek bez pojęcia o mieście. Najważniejsza inwestycja na tym terenie to połączenie ulic Tęczowej i Góralskiej wzdłuż torów kolejowych. Pozwoli to ominąć zakorkowany plac Orląt Lwowskich. I tym się zajmijcie, a nie bzdurami. Druga sprawa to przywrócenie pociągów na Dworzec i połączenie Świebodzkiego z Głównym oraz Głównego (np. przez Świebodzki) z lotniskiem.

30 listopada, 11:51, Gość:

A po co ten jad wobec osób którym chce się cokolwiek robic dla tego miasta ? Otóż nie czyta Pani projektu i nie zauważa, że dokładnie to połączenie, o którym Pani mówi jest zaprojektowane. A jeżeli wszystko oprócz dróg to "bzdury" - to gratuluję świadomości...

I kursowanie pociągów też jest przywrócone - ale, po co czytać artykuł. Lepiej od razu strzykać goryczą.

G
Gość
30 listopada, 10:18, Partycja Partycja:

Studenciaki z wiosek bez pojęcia o mieście. Najważniejsza inwestycja na tym terenie to połączenie ulic Tęczowej i Góralskiej wzdłuż torów kolejowych. Pozwoli to ominąć zakorkowany plac Orląt Lwowskich. I tym się zajmijcie, a nie bzdurami. Druga sprawa to przywrócenie pociągów na Dworzec i połączenie Świebodzkiego z Głównym oraz Głównego (np. przez Świebodzki) z lotniskiem.

A po co ten jad wobec osób którym chce się cokolwiek robic dla tego miasta ? Otóż nie czyta Pani projektu i nie zauważa, że dokładnie to połączenie, o którym Pani mówi jest zaprojektowane. A jeżeli wszystko oprócz dróg to "bzdury" - to gratuluję świadomości...

P
Patka
Hmm no ciekawy projekt :D Dworzec to jednak ważne miejsce i trochę pokazowe. Ja po samym mieście jeżdżę optitaxi, bo nie było mi pisane zdać egzaminu. Jedynie jak jadę do Warszawy to wsiadam w pociąg i często bywam na dworcach :)
P
Partycja Partycja
Studenciaki z wiosek bez pojęcia o mieście. Najważniejsza inwestycja na tym terenie to połączenie ulic Tęczowej i Góralskiej wzdłuż torów kolejowych. Pozwoli to ominąć zakorkowany plac Orląt Lwowskich. I tym się zajmijcie, a nie bzdurami. Druga sprawa to przywrócenie pociągów na Dworzec i połączenie Świebodzkiego z Głównym oraz Głównego (np. przez Świebodzki) z lotniskiem.
G
Gość
ale bzdury...Wroclaw coraz bardziej przypomina wioche z ta swoja 3 pietrowa zabudowa gniotami 15-29 mkw. w koncu wszystko to pojdzie pod spych...a moze bedzie zasiedzine przez bezdomnych. Fuj co za dziura
M
Miejscowy.
A jak tam dworzec w Lwówku?

W związku z usunięciem Lwówka z następnej 7-mioletniej perspektywy UE jedyna perspektywa to -szalet/ bimbrownia/ skład złomu i pastwisko.
G
Gość
Wrocław nie ma korytarzy tzw. przewietrzających, miasto pozwalało za zdroja, dudiego budowac gdzie popadło. Teraz efektem tej polityki jest codziennie info. powietrzej poniżej normy. Tym samym miasto jest najbardziej zatrute na świecie.
G
Gość
A kiedy studenci zaczna projektować ukłądy komunikacyjne dla Wrocławia, bo coraz większe korki, smog , utrudnienia przejazdu dla pojazdów Strazy Pożarnej Pogotowia - przykład Poniatowskiego z 2-ma ścieszkami rowerowymi
Dodaj ogłoszenie