1. Gazeta Wrocławska
 2. Komunikaty
 3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu...
Wróć do listy komunikatów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu
 
 
ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław
ogłasza III przetarg  ustny nieograniczony
na ustanowienie odrębnej własności  i przeniesienie własności  lokalu mieszkalnego:
przy ul. Prusa 73/1, we Wrocławiu:
parter,  64,00 m.kw., dwa pokoje, kuchnia, łazienka , przedpokój.                  
 Udział w nieruchomości wspólnej, w ujęciu procentowym: 2,68%.
 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dn.: 13.12.2018r., o godz. 16:00.

  2.  Cena wywoławcza lokalu do przetargu: 315.000,00  zł.

  3.  Kwota wadium: 40.000,00 zł  płatna do dnia: 11.12.2018r. (wpływ na konto).

  4.  Kwota postąpienia nie mniej niż: 5.000,00 zł.

  Przetarg jest ważny w przypadku stawienia się co najmniej jednego licytanta.


  Dane dotyczące opisu pomieszczeń i powierzchni lokalu podano na podstawie dokumentów obowiązujących w obrocie prawnym, stosowanych przez Spółdzielnię. Wszelkie różnice ze stanem faktycznym będą wyjaśniane na bieżąco, z potwierdzeniem tego faktu oświadczeniem pisemnym.

  Wadium  należy  wpłacać w wyznaczonym terminie na konto Spółdzielni w banku PKO BP III Oddział we Wrocławiu o numerze: 76 1020 5242 0000 2302 0018 1503.

  Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do złożenia w Spółdzielni oświadczenia określonego  Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności  dostępnego w siedzibie Spółdzielni i na stronie: www.smprusa.pl. Brak złożenia oświadczenia  uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu. Terminy oględzin lokalu  i wglądu w dokumenty, ustalane indywidualnie, informacja w siedzibie Spółdzielni, tel.: 71/79 000 71/72. 

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów.