1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE ogłasza przetarg

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19 www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

Zadanie nr 1

Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach schodów i podestach w klatkach schodowych budynków :

· Różyckiego 9 - kl. nr I, II, III

· Paderewskiego 14 – kl. nr I, II

· Karłowicza 23 – kl. nr III

· Karłowicza 29 – kl. nr I, II

· Moniuszki 2 – kl. nr I, II, III, IV

· Moniuszki 8 – kl. nr IV, V, VI, VII

Zadanie nr 2

Dostawa materiału i położenie płytek gress na stopniach i podestach w klatkach schodowych oraz dostawa i montaż jednoskrzydłowych metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach:

· Różyckiego 25 – kl. nr III – płytki gress + dostawa i montaż 1 szt. jednoskrzydłowych

metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do

klatek schodowych w budynku( szerokość drzwi w

świetle otworu nie mniej niż 1200 mm ):

· Różyckiego 27 – kl. nr I, III – płytki gress + dostawa i montaż 2szt. jednoskrzydłowych

metalowych wewnętrznych drzwi wejściowych do

klatek schodowych w budynku( szerokość drzwi w

świetle otworu nie mniej niż 1200 mm ):

· Ptasia 14 – kl. nr I – płytki gress

· Transportowa 24 – kl. nr I – płytki gress

· Transportowa 15 – kl. nr I – płytki gress

Preferowany termin realizacji :

Zadanie nr 1 – do 12.12.2020 r., Zadanie nr 2 – do 30.04.2021 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 13 250,00 zł, Zadanie nr 2 – 8470,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 5, nr 6 w godz .800-1400 , lub pocztą

od dnia 11.05.2020 r.

( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Zadanie nr 1 –„ Położenie płytek gress w klatkach schodowych”, „Położenie płytek gress w klatkach schodowych+ drzwi wejściowe” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020 r. o godz. 10:15

( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.