1. Gazeta Wrocławska
 2. Komunikaty
 3. ZAPYTANIE OFERTOWE KOPALNI GRANICZNA
Wróć do listy komunikatów

ZAPYTANIE OFERTOWE KOPALNI GRANICZNA

Eurovia Kruszywa S.A.

KOPALNIA GRANICZNA

58-152 Goczałków

 

EK-KG/2/10/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Eurovia Kruszywa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi w Kopalni Graniczna polegającej na:

 1. załadunku i transporcie mączki granitowej 

  Planowana ilość przewiezionego materiału to ok.  46 455 m3. 

  Dla w/w kursu prosimy o podanie ceny jednostkowej do tony przewiezionego materiału.

   

  WYMAGANIA/ZOBOWIĄZANIA:
 1. Wykonawca usługi musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywanej usługi 
  i by
  ć uprawnionym do wystawiania faktury VAT.
 2. Wykonawca usługi zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt sprawnych technicznie maszyn wraz z obsługą oraz dokumenty: dokumentację techniczno-ruchową sprzętu w j. polskim celem dopuszczenia do ruchu; badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, wymagane uprawnienia pracowników, listę pracowników z imienia i nazwiska, dane kontaktowe osoby koordynującej prace, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (paliwo do maszyn, transport maszyn, serwis, wynagrodzenia pracowników, etc.).

Prosimy o przedstawienie stawki PLN/tonę załadowanego i przewiezionego materiału.

Prosimy o specyfikację sprzętu planowanego do wykorzystania przy realizacji zadania.

 

SPOSÓB ROZLICZENIA USŁUGI

Podstawą rozliczenia przewozu mączki będą stawki przewozowe jednostkowe do tony przewiezionego materiału (na podstawie obmiaru geodezyjnego).

Okresy rozliczeniowe odbywać się będą co tydzień lub 1 raz w miesiącu.

Wymagana faktura przelewowa 30 dni.

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI:  

10 grudnia 2018 –  15 stycznia  2019

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 05 grudnia 2018 roku

Osoba do kontaktu: Ryszard Pierzchnica – tel. 727 550 542

Ofertę należy przysłać na adres  e-mailowy: oktawia.andrzejewska@eurovia.pl