1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. Zaproszenie do składania ofert
Wróć do listy komunikatów

Zaproszenie do składania ofert

Krzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Przyjaźni 93a, 53-030 Wrocław, tel. 71 78 31 252,
e-mail: sekretariat@ksm.wroc.pl
zaprasza do składania ofert pisemnych
– do 23.04.2021 r. – na dostawę i montaż szlabanów
– szt. 2 w zasobach Spółdzielni.
Materiały pisemne dotyczące ww. przedmiotu zamówienia
wraz z wymaganym formularzem oferty zostaną przesłane
na wniosek zainteresowanych firm – zgłoszony telefonicznie lub e-mail – drogą elektroniczną.