1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. TAURON Dystrybucja S.A....
Wróć do listy komunikatów

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział we Wrocławiu

Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław

 

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY

na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu

 

Lp. 1

Marka , model: Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW048NC

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 13 900,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 2

Marka , model: Fiat Doblo 1.9 JTD

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW068JF

Rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza brutto: 8 400,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 3

Marka , model: Fiat Doblo 1.9 JTD

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW069JF

Rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza brutto: 8 000,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 4

Marka , model: Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW364MU

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 13 800,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 5

Marka , model: Fiat Doblo 1.9 JTD

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW378JF

Rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza brutto: 9 700,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 6

Marka , model: Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW681MK

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 12 900,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 7

Marka , model: Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW682MK

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 13 400,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 8

Marka , model: Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW715NC

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 4 000,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: Pojazd uszkodzony w kolizji

 

Lp. 9

Marka , model: Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW769MF

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 14 100,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 10

Marka , model: Fiat Doblo 1.9 JTD

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW972EY

Rok produkcji: 2007

Cena wywoławcza brutto: 6 900,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 11

Marka , model: Fiat Doblo 1.9 JTD

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW973EY

Rok produkcji: 2007

Cena wywoławcza brutto: 8 600,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 12

Marka , model: Fiat Panda  1.1

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW252NA

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 8 500,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 13

Marka , model: Fiat Panda  1.1

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW254NA

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 5 800,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 14

Marka , model: Fiat Panda  1.1

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW255NA

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 7 900,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 15

Marka , model: Fiat Panda  1.1

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW291MY

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 7 900,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

Lp. 16

Marka , model: Fiat Panda Van 1.2

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW378GX

Rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza brutto: 4 500,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

Lp. 17

Marka , model: Ford Focus Combi 1.6 TDCi

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW714TG

Rok produkcji: 2012

Cena wywoławcza brutto: 18 100,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

Lp. 18

Marka , model: Ford Focus Combi 1.6 TDCi

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW715TG

Rok produkcji: 2012

Cena wywoławcza brutto: 18 200,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

Lp. 19

Marka , model: Ford Mondeo 2.0 TDCi

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW717TG

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 9 800,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

Lp. 20

Marka , model: Ford Transit 260L 2.2 TDCi

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW725NC

Rok produkcji: 2010

Cena wywoławcza brutto: 5 300,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: Pojazd uszkodzony

Lp. 21

Marka , model: Opel Astra IV 1.4

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW490VS

Rok produkcji: 2015

Cena wywoławcza brutto: 11 800,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: Pojazd uszkodzony w kolizji

Lp. 22

Marka , model: Skoda Octavia III 1.4 TSI MR`18

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW1T564

Rok produkcji: 2017

Cena wywoławcza brutto: 10 400,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: Pojazd uszkodzony w kolizji

Lp. 23

Marka , model: Suzuki Jimny 1.3 4x4

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW186PL

Rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza brutto: 16 100,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

Lp. 24

Marka , model: VW T5 Caravelle 2.5TDCi

Nr rejestracyjny/ fabryczny: DW359GX

Rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza brutto: 24 100,00

Stawka podatku Vat [%]: 23

Uwagi: brak

 

1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział we Wrocławiu: pl. Powstańców Śląskich 20,

53-314 Wrocław.

2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i odbędzie się dnia 2019-02-12 o godzinie 12.00 w sali nr 101 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu

przy ul. Trzebnickiej 35/37  we Wrocławiu.

3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany środek transportu, z zastrzeżeniem pkt.7.

4. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi -Pozostałe ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, Rodzaj postępowania, sprzedaż).

Formularze ofertowe dostępne będą również w miejscu oglądania pojazdów.

5. Ofertę należy składać na każdy środek transportu oddzielnie, w osobnej kopercie, tzn. że każda koperta może zawierać jedną ofertę zakupu jednego środka. Kopertę należy zaadresować na: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu,

ul. Trzebnicka 35/37, 50-231 Wrocław, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: „Przetarg pisemny na środek transportu nr …… (oznaczenie nr pozycji z tabeli ogłoszenia). Nie otwierać przed 2019-02-12 godz. 12.00”

6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8. Oferty należy składać do dnia 2019-02-12 do godz. 11.00 w Kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.

9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.

10. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.

11. W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie aukcji.

12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia przetargu (akceptacji protokołu z przetargu).

13. Nabywca jest zobowiązany odebrać nabyty środek transportu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż do dnia 2019-02-28

14. Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Nabywca w całości.

15. Nabywca, który w wyznaczonym terminie, nie uiści ceny nabycia, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci  prawa wynikające z wyboru oferty. W tym określonym przypadku prowadzący przetarg powiadamia o możliwości nabycia następnego nabywcę, który zaoferował kolejną najwyższą cenę.

16. Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi -Pozostałe ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, Rodzaj postępowania, sprzedaż).

17. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do wycofania środka transportu lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu oferowanych środków transportu.

18. Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków sprzedaży środków transportu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

19. Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 2019-01-30 do 2019-02-11 w godzinach od 900 do 1200 w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.

20. Bliższych informacji o przetargu udziela w dni robocze od godziny 9.00 do 12.00:

Dział Transportu, tel. 71/8893623, 71/8893619, 71/8893629.