1. Gazeta Wrocławska
 2. Komunikaty
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach” – Wrocław, ul. Na...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach” – Wrocław, ul. Na Szańcach 15 OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na realizację następujących zadań:

 

WYMIANA  POZIOMÓW CIEPŁEJ WODY, ZIMNEJ WODY I CYRKULACJI WRAZ

Z PODEJŚCIAMI POD PIONY WODNE

W  BUDYNKACH MIESZKALNYCH WE WROCŁAWIU:

 

 1. przy ul. Na Szańcach 15/Świętokrzyska 40  (I zadanie),
 2. przy ul. Jedności Narodowej 55-57               (II zadanie),
 3. przy ul. Bema 5÷13                                       (III zadanie),
 4. przy ul. Czerwonego Krzyża 11-13              (IV zadanie).

   Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.naszancach.pl w zakładce „Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Na Szańcach 15, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72 w dni robocze od 800 do 1500.
   
  Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania w zamkniętych kopertach z hasłem podanym w szczegółowych warunkach przetargu do dnia 23.07.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.  Wadium na każde zadanie, tj.:
 • na zadanie I    w wysokości    3.000,00 zł,
 • na zadanie II   w wysokości    2.000,00 zł,
 • na zadanie III w wysokości    5.000,00 zł,
 • na zadanie IV  w wysokości    2.000,00 zł
   
  płatne na konto Spółdzielni w PKO BP o nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do 23.07.2020 r.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni.

  Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.


  Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.