1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Strzelinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko-Własnościowa w Strzelinie 

ul. Kościuszki 10                         

zaprasza do uczestnictwa w przetargu ustnym na pierwszeństwo zawarcia  umowy najmu :

- lokalu użytkowego położonego w Strzelinie ul. Rynek 13/1a                                                          

  o pow. 45,45 m2

/ lokal  z  możliwością  przystosowania do działalności usługowej typu  gabinety lekarskie,

     sklep, biuro  itp./

Przetarg odbędzie się w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej:                                                        

Strzelin  ul. Kościuszki 10, w sali świetlicy pok. Nr 4

w dniu 28.08.2019r.  o godz. 10.00

Cena wywoławcza  1m2 powierzchni użytkowej : 14,50 zł plus VAT 23%

Pierwsze i każde kolejne postąpienie wynosi : 1,00 zł.

Do  wylicytowanej  stawki dochodzą opłaty za:  centralne ogrzewanie  / m2 /oraz

zimną wodę  i kanalizację  w/g  obowiązujących stawek.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

5.000,00 zł / pięć tysięcy złotych/  przelewem na niżej podane konto Spółdzielni : Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie nr 48 9588 0004 0018 0845 2000 0010.

Wpłatę wadium na konto Spółdzielni prosimy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu lub wycofali z niego udział przed przystąpieniem do przetargu zwraca się wadium przelewem na konto z którego zostało przesłane, bezpośrednio po przetargu.

Wpłacone wadium wygrywającemu przetarg zostanie zaliczone jako kaucja, która zostanie zwrócona po rozwiązaniu umowy najmu.

Dodatkowych informacji można uzyskać  pod numerem: 71 39 21 247

Przetarg może zostać unieważniony bądź odwołany bez podania przyczyny.