1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ODRA”...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ODRA” ogłasza przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa „ODRA”
55-200 Oława, ul. 1 Maja 22
Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania
pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac
remont kominów ponad dachem remont ins. elektrycznej, remont wejść do budynku,
przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
· Szczegóły przetargu na stronie, www.smodra.pl lub pod nr. tel. 71 303 90 69
· Oferty należy składać do 19 kwietnia 2021 r. do godziny 1430
· Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 20 kwietnia 2021 r.
· Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej spółdzielni

· Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.