1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”...
Wróć do listy komunikatów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA” ogłasza przetarg nieograniczony

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”
55-200 Oława, ul. 1 Maja 22
Tel. 71 303 93 51 e-mail: sekretariat@smodra.pl fax 71 313 38 33
Konta bankowe: B.Z.WBK S.A. I O/Oława 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144NIP: 912-000-24-14
B.S. Oława 61 9585 0007 0010 0002 3650 0001


Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac 
Remont konstrukcji stropu nad przejściem dla pieszych•    Szczegóły przetargu na stronie,  www.smodra.pl lub pod nr. tel. 71 303 90 69
•    Oferty należy składać do 2
4 października  2018 r. do godziny 1430. 
•    Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 
25 października 2018 r. 
•    Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.